Ringsaker – Sjusjøen

Vi har lenge tenkt av i burde avlegge ‘Sjusjøen’ et besøk. Mange assosierer jo Sjusjøen med Lillehammer, men faktum er at Sjusjøen-området sogner til Ringsaker kommune! Og til tross for mye vakker natur, så ble det en liten skuffelse. Været var stort sett bra under besøket, men – hyttene har etter hvert blitt bygget så tett at man nesten kunne valgt å bli hjemme. Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det skal se ut her om 10 år? Og en liten pekepinn får man når man ser på området rundt Mesna-sjøene. Også her ligger hyttene nesten like tett som de kanskje gjør i villastrøkene rundt våre storbyer, men der går ikke husdyr på beite uten tilsyn! Men, OK, vi skal forsøke å formidle noen inntrykk:

For a long time we have contemplated visiting the area called ‘Sjusjoen’. Most people associate ‘the Sjusjoen area’ with ‘Lillehammer’, but the fact is that ‘Sjusjoen’ is part of the municipality of Ringsaker’. And in spite of all the beautiful nature we found, we can’t help being a bit disappointed! The weather was fair during our visit, but – the holiday cabins were built so close to each other that it might have been better to stay at home!
I don’t like to imagine what this place will look like in 10 years? One will possibly get an indication looking at the area around the Mesna lakes where holiday cabins have been built as close as houses in the suburban area of our cities! But – at home there is no livstock roaming the area as they please! But, OK, we’ll try to convey some impressions :
Her et lite panoramabilde. Til høyre (utenfor bildet) ligger minst 250-300 hytter. Til venstre er det kanskje enda flere! Og hvis du tror det ligger snø opp mot toppen av åsen, så beklager jeg å måtte fortelle deg at det er en Caravan park!

Here a panorama shot. To the right of me (outside of the picture) lies at least 250-300 holiday cabins. To the left there are possibly that and more! And if you think there is snow towards the top of the hill, I have to disappoint you: It’s a Caravan Park!
Men det er mer grantrær her enn hva det er i tettbebygget strøk rundt byene! Hvis de ikke hadde vært her, så ville man nok fort ha fått et noe annet inntrykk!

But – there are more spruce trees here than in our suburban areas!  If there had not been, you would probably get an all together different impression!
Et panoramabilde av  Sjusjøen. På den andre siden har infrastrukturen ennå ikke blitt bygget ut og det er praktisk talt ingen hytter i det hele tatt, men bare vent!
På odden til venstre ligger Hotell Rustad hvor jeg tilbragte natten.

A panorama shot of  ‘Lake Sjusjoen’. On the other side the infra structure has not yet beel laid out, thus there are no cabins at all, but you just wait . . .!
On the point to your left lies the Hotel Rustad where I spent the night.
De lokale endene var like tamme som i en hvilken som helst dam i byens parker.
The local ducks were as tame as their sisters in the city parks!
Et panoramabilde mot den andre siden av sjøen. Vi kan ane noen hytter øverst til høyre, men ellers er mye av dette myrland og dermed kanskje ikke så attraktivt å bygge ut?

A panorama shot towards the other side of the lake. We may se the outlines of a few cabins
towards the top of the hill, but otherwise this is mostly marsh land and possibly  less attractive to develope.
Det kan se litt øde ut på bildet, men – det er det altså ikke!  Grantrærne skjuler mye!
It might look like a desolate place, but it’s not!  The spruce will hide most anything!
Det ser ganske ideelt ut? Men jeg er redd det dreier seg om en ubebygget tomt i midten?
It looks kind of ideal? But I’m afraid there is a vacant lot in the middle here?
På dager som denne så er det kanskje ikke så viktig om man får en ørret eller ikke?

On days like this, perhaps there isn’t all that important whether you get a trout or not?
Men man bør få med seg at høsten har sendt et lite forvarsel om sitt komme?
De gule bladene var faktisk ikke der igår!

But you need to observe that that fall has sent an alert of its arrival? Those yellow leaves wasn’t there yesterday!
Det er ettermiddag og det begynner å bli en anelse disig.
It’s afternoon and the sun starts to get a bit hazy.
Og dermed var enda en dag over. Imorgen er det start kl 06.00!
And then another day ended. Tomorrow there’ll be an early 06-start!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HEDMARK and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.