Stor-Elvdal – Koppang

Koppang er administrasjonssentret i Stor-Elvdal kommune; en kommune som i storm grad domineres av fjell og natur over hele 2 166 kvadratkilometer og med en samlet befolkning på ca 2800 mennesker. Det er med andre ord ‘godt om plass’ her!
Noe av det første man kan oppleve å se når man nærmer seg Koppang, er veimyndighetenes nye rasteplass for veifarende markert ved en kjempemessig elg, 10 meter høy, utført i rustfritt stål av kunstneren Linda Bakke! Elgen er forøvrig produsert på bestilling i Kina!
Elgen settes på plass i disse dager og derfor dekoreres bildet av et par veiarbeidere i orange uniformer.
Koppang is the administration center in the municipality of ‘Stor-Elvdal’ including a total of 2 166 sq.km with beautiful mountain scenery. The total population is approximately
2 800 people and – it could be said that they have plenty of room?!
Approaching ‘Koppang’, something of the first things you might notice is a new waystop built by our road authorities and marked with this enormous ‘steely moose’ made by the artist Linda Bakke and produced in China!
The moose is mounted at the waystop in these days and therefore you may se a couple of people in the traditional orange uniforms used by this working along our roads.
Rasteplassen er utført i betong og rustfritt stål!
The Waystop is  made in concret and stainless steel!
Jeg kan ikke helt motstå fristelsen til å vise dere enda et bilde som på en måte fremhever størrelsen på denne elgen: 10 meter høy! Fordelen er at denne garantert ikke vil bestemme seg for å krysse veien når du kommer kjørende!

I can’tg quite resist the temptation of showing you yet another picture that will give you a better understanding of the total size of this thing: 33 feet high! The good news is that this moose won’t try to cross the road when you’re driving past!
Dette er det lokale biblioteket i Koppang!
This is the local library here in ‘Koppang’!
Midt i sentrum av Koppang ligger også et lite bygdemuseum. Denne bygningen ble en gang benyttet som badstue!

In the centre of Koppang there is a small rural museum with old buildings. This one has once served as a sauna.

Dette er en såkalt ‘Østerdalsstue’ ganske typisk for denne delen av landet.
This is a so called ‘Oesterdals Cabin’ – rather typical for this part of the country.

Jeg kunne dessverre ikke finne særlig informasjon om denne, men betydelig større enn de andre!

I was unfortunately not able to find any information on this one, but it was far larger that the others.
En bygning var oppgraderet til lokal ‘AskeladdenPub’ (Stengt da jeg passerte.)
One building was upgraded to a local ‘Askeladden Pub’ (Closed when I was passing.)

Her – midt i centrum – ligger Stor-Elvdal Hotell.
Here – in the middle of Koppang centrum – lies the Stor-Elvdal Hotel.
Og her står ‘gårsdagens elg’ , noe mer beskjeden (men i riktig størrelse) med sine 3 meter.

And here ‘the moose of yesterday’, somewhat modest (but correctly sized) with 3 yards.
Her ligger dagligvarekjeden COOP i Koppang.
Here the grocery chain COOP’ outlet in Koppang.
Og tvers overe veien ligger konkurrenten KIWI  og det lokale møtestedet i bygda: Milano
And directly across the road the competitor ‘KIWI and the local meeting place in
Koppang: ‘Milano’
Lokalt kunstverk som henspiller på reisdyrjakt i gamle dager.
Local art made over reideer hunting from the old days.
Her ser dere hovedveien ut og inn av Koppang. Før gikk all trafikk på denne veien, men idag ledes hovedtrafikken forbi Koppang.

Here you may se the main road in/out of Koppang. In earlier times all traffic passed through on this road, but today the main traffic is led past Koppang.
COOP sett fra den andre siden.
The COOP (Seen from the opposite side)

Her et annet forretningssenter sentralt i Koppang.
Jeg skulle egentlig ha tatt 3-4 bilder til av Koppang, bl.a Jernbanestasjonen, men – himmelen åpnet seg og regnet formerlig fosset ned – omtrent som i dusjen hjemme!
Så jeg risikerte ikke kameraet under slike forhold. Dere har antagelig likevel fått ett inntrykk av Koppang? Så da slutter jeg her!”

Here another business building centrally located in Koppang. Actually I  would have liked to take another 3-4 pictures of Koppang, among other the railway station, but- suddenly the heaven opened up on me and I felt I was standing in my private shower at home, water simply pouring down, and I won’t risk my camera under such conditions. You have probably got a solid impression of Koppang anyway? So I’ll end it here!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HEDMARK and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.