The Young Generation

Det er den tiden på året da nye generasjoner skapes og da man må lære å overleve i en stor og til dels farlig verden. Og noe av opplæringen skjer akkurat her hvor jeg befinner meg!
It’s the time of the year when new generations are created! And when you have to learn – fast – how to survive in a sometimes dangerous world. And some of this education takes place just where I live. . .!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to The Young Generation

  1. Seenorway says:

    You’re so right my friend!!!
    Men kanskje var det en eksttra fiiin pip-pip?

  2. Per Morten Reigstad says:

    Ja skjønner at når ett bilde av en pip pip genererer flere likes enn Innerdalen? Da er det bortkastet å legge på tusenvis av kr i reise til storslåtte områder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.