The Innerdalen – II

Hvis du ikke har fått med deg Innerdalen – 1 så kan du se bildene her!
If you haven’t seen our first report: ‘The Innerdalen -1’, you may see it here now!

Litt forbausende var det jo at gårsdagens fotoreportasje fra Innerdalen fikk betydelig dårligere respons en forventet, mens et enkeltbilde av en tilfeldig fugl og med 3 timer mindre eksponering fikk vesentlig bedre respons? Det underbygger en mistanke jeg har båret på en stund: Dere har ikke tid (eller interesse ) til å se mer enn høyst 3-4 bilder av gangen!  Greit! Så da gjør vi oss bare ferdige med Innerdalen (siden jeg allerede har bildene) , men over tid vil denne bloggen antagelig endre karakter.
It was kind of suprising to observe that the yesterdays photo report from ‘the Innerdalen’ got less respons than a single picture of bird that happened to fly by, even with a 3 hour shorter time published ? But – it kind of documents suspicions I’ve been harbouring for some time: You don’t seem to have the time (or wish) to see more than 3-4 pictures in a row? So be it!
Then we’ll be finishing the Innerdalen-job (since we have already shot the pictures), but over som time this blog will probably shift character. (Your choice!)
Så, da er vi ferdige med ‘Innerdalen’! Egentlig er det en halvpart til som dere ikke har sett, og den skal være enda flottere en den delen dere har fått se, men – jeg kan ikke be folk reise 1200 km  for å ta bilder når responsen blir som på denne reportasjen. Da blir det heller ikke særlig mye tekst. Dessverre!

So! Finished with ‘the Innerdalen’. Actually there is another half that you haven’t yet seen, and it’s supposed to be even finer than the half you have seen, but – I can’t ask my people to travel 750 miles to take pictures with a respons like this report has gotten. And there won’t be much of a text either. (I’m sorry!)
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.