The Innerdalen I

Innerdalen, 12 – 14 km lang, omtales som en av Norges absolutt vakreste fjelldaler; litt bortgjemt på baksiden av fjellene som omgir Sunndalsøra, men tilgjengelig med bil – i alle fall mesteparten av veien. Dessverre var den innerste del av dalen dårlig skiltet, og vi brukte dermed alt for lang tid til å finne ut av hva som var riktig vei. For vår del ble det derfor men den ytterste del av dalen – noe vi sterkt beklager – for vi sitter med en sterk følelse av at den indre del var enda mer fantastisk en den første?
Likevel ble det så vidt mange bilder at vi må dele reportasjen i flere deler. Og siden det var smått med veiskilter, så blir dette ‘synsinntrykk på veien inn’!

The valley called ‘Innerdalen’ (transl.: ‘Inner valley’), 7,5 – 9 miles long, is called ‘the most beautiful mountain valley of Norway’, a bit tucked away behind the mountains surrounding the ‘City of Sunndalsoera’, but nevertheless accessible by car- at least most of the way!  Unfortunately, the inner part of the valley has a deficient signage and we were ussing way to much time to find which road to choose, thus we ran out of time and had to settle for the outrer part of the valley. This we really regret, as we have been told that the inner part is even more fantastic than the outer part of the valley.
Still we obtained a total number of pictures that made it necessary to publish these pictures in 3 separate reports. And since roadsigns seems to be non-existant, this will be our visual impressions going in :

Her nærmer vi oss selve munningen på Innerdalen. Legg merke til ‘såret’ i fjellssiden etter et ras som ligger noe tilbake i tid.

Here we’re closing in on the mouth of the valley. Please observe the scar in the mountain side, left by an avalanche some time back.
Vi har kommet oss et lite stykke inn i dalen og kan lettere se dimensjonene i et slikt ras. Nederst kan det fort være et par hundre meter bredt!

We’re on the inside of the valley and may better understand the dimensions and the force in an avalanche like this. At the bottom it’s easy several hundred yards across!
Og som dere etter hvert vil se, så kan man nok ikke være særlig trygg noen steder, så lenge man beveger seg innunder selve fjellsiden?

And as you will observe, you probably will not be entirely safe anywhere as long as you are moving in or close to the mountaiside itself?
I bunnen av dalen er det store myrer med spredt bevoksning av fjellbjerk og/eller furu, ideelt for dyre- og fugleliv.

On the valley floor there are large  grassy marshes with a asparsely growth of mountain birch and/or pines, ideal for wildlife of any kind.
Siden dalen enkelte steder  nærmest ‘lukker seg’ rundt oss, må vi av og til gi dere ‘vertikalbilder’.

Since the valley in some places seem to close around us, it has at times been necessary to give you  vertical frames.
Den sukkertopp-formede fjelltoppen der fremme heter ‘Innerdalstårnet’ og befinner seg i den innerste del av dalen. ‘Innerdalstårnet’ er 1452 meter høyt. sw omkringliggende toppene strekker seg mot 1800 meter eller mer . . .

The cone-shaped top on the horizon is named ‘Innerdalstaarnet’ (Trans. ‘The Innerdal Tower’) standing  4791 feet high, whilst the surrounding peaks rise to 5900 feet or more . .

Det finnes noen få heldige mennesker som kan tilbringe livet i slike omgivelser og i dalbunnen kan man fortsatt bedrive et jordbruk.

A few people on Earth may live their life in surroundings like these, and on the valley floor it’s still possible to get by via agriculture.
Jeg ser på meg selv som heldig som har fått oppleve denne naturen under optimale forhold!

I consider myself forunate to have been able to experience this nature under optimum conditions.
Hvor vakkert er vel ikke dette?
How beautiful is this?
.

Gjennom dalen renner elven ‘Svarte-elva’ og jeg forstår ikke helt bakgrunnen for navnet, men kanskje endrer den karakter på sin vei gjennom dalen?

Through the valley floor runs a creek by the name of ‘Svarte-elva’ (Trans.: ‘Black River’), and I don’t quite understand the background for such a name, but perhaps it will change it’s carachter underway through the valley?
Virkelig en vakker liten elv?
A beautiful creek indeed!

Vil dere se mer av Innerdalen så ligger ‘Innerdalen-2’ her!
If you want to see more ‘from the Innerdalen’, please try ‘Innerdalen 2’ here!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.