Fokstumyrene

Fokstumyrene er et vernet landskapsområde mellom Dombås og Vålåsjø.
Det aktuelle området kan være ca 20 kv.km og har et rikt og spennende fugleliv til tross for at Dovrebanen har en trassè tvers igjennom det aktuelle området.
Ferdsel til fots er forbudt i deler av sommerperioden,  men det finnes en ca 7 km lang merket løype og et utkikkstårn for dem som vil lære fuglelivet å kjenne.

Jeg advarer mot at disse bildene grunnet det flate terrenget kan virke ganske like, men de er alle forskjellige når man kommer ned på detaljnivå.‘Fokstumyrene’ is a protected landscape area located between the settlement of ‘Dombaas’ and ‘Lake Vaalaasjoe’ (near Hjerkinn). The area in question may be something like 20 sq.km with an extreme richness of various birdlife in spite of the fact that the railline  of
‘Dovre Railway’ is running straight through the area! Moving afoot is prohibited through
a certain period of time during summer, but for birdwatchers there is a 7 km clearly marked footpath with a watch tower that will enable them to get to know the local bird life.

Please be warned that these pictures – due to the very flat terrain – may seem pretty much alike? But – they are all different once you get down to details!

Den skarpe observatør vil kunne skimte toglinjen som drar seg gjennom området?
The sharp observer  will note the railwayline running through the area?
Vi er så heldige at vi kan fotografere Fokstumyrene i et nydelig høstvær uten den tradisjonelle tåken som ofte dekker området.

We’re fortunate that we may shoot The Fokstu marsh’ in a beautiful fall sunshine and without the tradistinal fog that often cover this area.
Jeg kunne ha ønsket å presentere dere for et antall av de artene man finner her oppe, men – det ville betydd at jeg måtte oppholde meg minst et par dager med telt og kikkert, og det har jeg ikke tid til.

I could have wished to present you with a number of bird species from this area, but – that would entail staying up here with tent and binoculars for at least a couple of days, and unfortunately I haven’t got the time for that.
Fjellene i bakgrunnen er en del av ‘Sunndalsfjella-Dovre Nasjonalpark’!
The mountains in the back of this picture aree located within the ‘Sunndalsfjella-Dovre National Park.

Ser du nøye etter, så vil du oppdage at det har kommet en del vann ute i myra? Det betyr at vi er i ferd med å komme inn i den nordlige delen av myra!

If you look closely, you’ll discover that there is suddenly a lot of water in the marsh? That means that we have arrived at the northern part of the marsh!
Og det blir mer og mer av det jo lenger mot nord vi kommer!
And there’ll be more and more water the closer to North that we get.
Høstfargene har dessverre ikke kommet for fullt riktig ennå, men om et par uker vil det se ganske annerledes ut her – forutsatt at solen fortsatt skinner!

The colors of fall has not yet arrived in full! But in a couple of weeks, everything will look quite different – provided the sun still shines.
Og med en myr av denne størrelse, og med så mye vann,  er det vel ikke unaturlig at det også finnes en elv . . .?

And with a marsh of this size, and with such an amount of water, it would not seem unnatural to find a substatial river . . .?
Men – det er mer!  Her ligger også et hyggelig sted som bærer det prangende navnet: ‘Dovregubbens Hall’ som dekker ditt umiddelbare behov for
ernæring . . .

But there’s more!  Here you will also find a nice place called ‘Dovregubbens Hall’ that will fill your immediate need for nutrition  . . .
Og når du reiser videre på din ferd, kan du vinke farvel til den vakre Vålåsjøen?! Jeg håper dere har fått et best mulig inntrykk av Fokstumyrene?

And when you carry on your journey, you may wave farewell tot the beautiful ‘Lake Vaalaasjoen’ . . .?! And I hope that you’ve got a good impression of the ‘Fokstua marsh’?
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.