Svabergringvinge – ?

Som overskriften antyder, så er jeg ikke på noen måte overbevist om at jeg har funnet riktig navn til denne lille karen, men etter å studert mitt oppslagsverk en times tid uten sikre bevis, så er det antageligvis det nærmste jeg kommer. Men når man bare får anledning til å se den ene siden av vingen, så kan man virkelig komme ut og kjøre. Her kan det være enorme forskjeller, og – man har ingen garanti for at farger og tegninger er de samme på begge sider av vingen.
I Norge skal dette være en relativt sjelden ‘fugl’ og skal bare finnes i et lite avgrenset område i Aust-Agder, men det er da også hvor jeg fant den!
Og omsider dukket det opp en hyggelig kar som kunne fortelle meg at dette er en såkalt ‘Rappringvinge’! 🙂

As my headline would indicate: I’m not at all sure that I’ve found the right name to this little critter! But having studied my books for a full hour – without finding positive proof –
this is the best I can do!
When you may only observe one side of the wing, you’re easily getting into trouble, as there is no guarantees what-so-ever that the colors or markings are the same on both sides of the wings. In fact, more often it’s not!
In Norway, this is supposed to be a rather rare ‘bird’, only seen in a very secluded area in the county of ‘Aust-Agder’, which is exactly where I found it!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AUST-AGDER and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Svabergringvinge – ?

  1. Christian Steel says:

    Hei! Det du har funnet er en rappringvinge, ikke en svabergringvinge. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.