Lier – Finnemarka

I utgangspunktet var Finnemarka et mer eller mindre ukjent område for meg, men nå som jeg hadde skaffet med en elektrisk sykkel, åpnet det seg en del nye muligheter. Og etter å ha studert kartet på nett, la jeg trøstig i vei.

Originally the area called ‘Finnemarka’ was more or less unfamiliar to me, but – having purchased an electric bicycle, new options were opening up to me. And after having studied maps available om the net, I was mounting my new bike . . .
Førstre hindring var Solbergelva, men der fantes jo en bro . . .
The first obstacle was the ‘River Solberg’, but, of course, there was a bridge . . .
Og veien fortsatte forbi et større vann hvoretter den begynte å klatre oppover åssiden –
The road passed a large dam, then started to climb the hillside –
Jeg trodde først jeg hadde fått en mørk flekk på låret, men da jeg kikket litt nærmere etter, så hadde jeg plutselig fått med meg en ‘blindpassasjer’ –

First I thought I’d gotten a black spot om my thigh, but looking a bit closer I discovered that I had  gotten me a ‘stowaway’ –
På toppen av den første lange bakken åpnet terrenget seg litt og det ble mulig å ta et panoramabilde av denne delen av Finnemarka –

On the top of the first long upward hillside the terrain opened up and it became possible to shoot a panorama picture of this part of ‘Finnemarka’ –

Og akkurat her holdt turen på å få en brå slutt. Jeg var nok litt sliten etter en ganske lang klatring, og da jeg hørte brusen av elven langt under meg, svingte jeg mot kanten for å se om det var noe jeg burde ta bilde av? Motoren jobbet for fullt da løs grus plutselig tok over styring av sykkelen, og før jeg visste ordet av det, var jeg på vei over kanten og ut i elva!
Refleksene overtok og jeg fikk slengt meg av sykkelen samtidig som jeg forhindret den i å styrte over veikanten . . . (Men jeg fikk litt juling!)

And just about here my trip could have gotten an abrupt ending!  I must have been a bit exhausted climbing a steep hillside when I heard the sound of a river far underneath.
I steered the bicycle towards the edge of the road, motor still working, when my front wheel was suddenly caught up by soft gravel, and before I knew it, I was on my way over the edge! Fortunately my reflexes kicked in and I managed to jump of my bike and prevent
it from ending on the bottom of the gorge . . .  (But I got me a beating!)
Et par kilometer lenger fremme kom jeg over dette idylliske lille tjernet. Jeg kan dessverre ikke fortelle dere navnet. Ikke engang kartet hadde et navn på dette lille tjernet.

A mile up the road I came across this idyllic little pond, but unfortunately I can’t tell you the name. Not even the map offered me a name.
Litt vått og myrete var det jo, men vakkert . . .

Slightly wet and marshy it was, yes, but beautifu . . .

Her støter vi gjen på elven ‘Nykjua’. Litt forvirrende kanskje, men siden vassdraget kommer fra et par sjøer som tilfeldigvis heter ‘store’ og ‘lille’ Nykjua, så kommer navnet til overflaten – ofte litt uventet! 🙂
Men bare nyt naturen!

Here again we find the river ‘Nykjua’. A bit confusing, may be, but since the watercourse itself comes out of two lakes called ‘small’ and ‘large’ Nykjua, then the name comes to the surface – often a bit unexpected. Just enjoy the nature!
Her har Nykjua plutelsig blitt til ‘Tverrelva’, men litt lenger nede skifter den igjen navn til ‘Nykjua’ –

Here ‘Nykjua’ has suddenly become ‘Tverrelva’, but a bit further down it changes back to ‘Nykjua’.
Ser dere?  Her er det ‘Nykjua’ igjen, og her flyter elven relativt rolig for et par hundre meter . . .
See?  ‘River Nykjua’ again! And here the river floates rather calmy for a couple of hundred meters.
Etter en rundtur på rundt 10-12 km i Finnemarka, har vi igjen kommet tilbake til ‘Dammyrdammen’. Vannstanden er litt lavere enn forventet, men det er et koselig sted å stoppe. På et sted langs vannkanten er det tiltrettelagt for picknic  og kanskje litt bading . . .

After a roundtrip of approximately  7-8 miles through the area of ‘Finnemarka’, we have again returned to ‘Dammyrdammen’- The water level is a bit lower than expected, but it’s a nice place to stop. In a place along the shore , things are prepared for an eventual picknic or perhaps a fresh swim?
Igjen krysser vi en liten elv, eller rettere sagt ‘bekk’. Det er ‘Kårevannsbekken’ som her finner vei . . .

Again we’re crossing a small river , or should we say ‘creek’? It’s the ‘Kaarevannsbekken’ that finds its way down . . .
Vakker natur?  Men nå er det på tide å komme seg hjem! Takk for følget!
Beautiful nature?  OK, but its time to get home. Thank you for your company.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX for a new destination.

 

 

 

 

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Lier – Finnemarka

  1. cichosza says:

    piękne krajobrazy !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s