Kroedsherad -Villa Fridheim

Villa Fridheim er nesten å betrakte som et ‘landemerke’ når man passerer opp langs Krøderen og forbi Noresund. Man ser dette monumentale bygget allerede når man passerer prestegården og den store gamle eika med navnet ‘Den Gamle Mester‘. Derfra kan man også få et godt bilde av Villa Fridheim hvis forholdene ellers ligger til rette.

The ‘Villa Fridheim’ has nearly a status as a ‘land mark’ when passing along
‘Lake Kroederen’ and the settlement of Noresund. You may see this monumental building already when passing the vickers residence close to the old oak named ‘The old Master’.
From there you may also get a reasonably good picture of ‘Villa Fridheim’ if the conditions are otherwise all right.
‘Villa Fridheim’ ble bygget i  1890-92  som et landsted for trelasthandler Svend Haug og hans familie fra Drammen. Bygget er tegnet av arkitekt Herman Major Backer og bygger hviler på europeiske ‘landstedstradisjoner’ fra 1700-tallet. Etter datidens mål har bygget enorme dimensjoner – totalt 1000 kvadratmeter fordelt på kjeller, 3 etasjer med monumentale tårnbygg!  En stund var Villa Fridheim blant de høyeste trebyggene  i Norden!
(Idag finnes verdens høyeste trebygning – 51 meter – i Bergen!)

‘Villa Fridheim’ was built in 1890-92 as holiday residence for the timber merchant,
Svend Haug, from Drammen and his family. Constructed by the architect, Herman Major Backer and strongly influenced by European Holiday traditions from the 1700 century.
Related the measurements used at that time, the dimensions are hughe! ‘Villa Fridheim’ inludes a 1000 sq.meters spread on a cellar, 3 stories with large tower constructions.
For a while the Villa Fridheim was among the tallest wooden buildings in Scandinavia.
(Today the worlds tallest wooden building is located to Bergen here in Norway!)
Pictures 00256bVi har selvsagt skaffet dere et nærbilde av bygget. Klikk det opp i ‘full screen’ for riktig å studere detaljer og få et inntrykk av størrelsen.

We have, of course , shot a close-up of this building. Please click it into ‘full screen’ in order to observe details and get an impression of its size.

Her et lite glimt av hagen på ‘Villa Fridheim’. Dessverre kaster solen skygger på dette tidspunkt, men det illustrerer bare hvor høyt dette huset egetlig er.

Here a small glimpse of the garden at ‘Villa Fridheim’. Unfortunately the sun creates heavy shadows over parts of the garden, but it only goes to show how tall this building actually is.

Eieren, trelasthandler Svend Haug, døde dessverre før bygningen var fullført og hans kone, Thea Haug, fikk jobben med å fullføre bygget. Senere flyttet hun inn permanent med sin familie.  Deretter ble bygningen solgt ut av familien og i perioden 1914 – 1960 gjorde den tjeneste som hotell. Deretter bodde ingen her og den ble heller ikke brukt til noe spesielt

The owner, Svend Haug, unfortunately died before the house was finished, and his wife had to finish the building. At some time she moved in permanently with her family. Later in life it was sold out of the family, and the building became a hotel for the period 1914-60.
Thereafter nobody lived here, nor did anyone use the building!

Idag er bygningen fredet og en stiftelse drifter bygningen som et museum for eventyrsamlingene til Asbjørnsen & Moe! Den ene halvparten av denne duoen, presten og dikteren Ole Henrik Moe, var kapellan i den nærliggende Olberg kirke. Den kjente kunstneren og maleren Th. Kittelsen levde og virket i Sigdal på den andre siden av åsen, og det føltes derfor riktig at dette huset ble brukt nettopp for dette formål.

Today the building is protected, and a foudation is operating the building as a museum taking care of the collection of adventures after renowned ‘Asbjoernsen & Moe
One half of this duo, the poet and priest Ole Henrik Moe, was working as the local priest in the nearby Olberg Church located just across the lake. On the other hand, the illustrator, artist and painter. Th. Kittelsen was living in the next valley, Sigdal, and it felt quite right that this building was put to the use of a museum caring for these adventures.
Picture 4215bDa jeg var der og fotograferte, så hadde sesongen ennå ikke startet, men heldigvis traff jeg en hyggelig dame som slapp meg innenfor, og derfor har jeg et antall bilder som vil gi dere en ide om hva som venter på innsiden –
Her fra spisalen!  Av tekniske årsaker var jeg nødt til å bruke et annet kamera, og disse bildene er derfor tatt i 4:3-format. Det betyr at man nok kommer uvanlig tett innpå motivet, men det var det eller ingen bilder i det hele tatt!

When I was there to take pictures, the season had not yet started, but I was fortunate enough to catch a nice lady who offered to let me take a look inside, and therefore I do have a number of pictures to show you; pictures that will give you an impression of what’s waiting inside.  For pure technical reasons I had to shoot these pictures with another camera, and these pictures are therefore shot i 4:3.  This means that you’ll be coming rather close on to the motifs, but it was this solution or no pictures at all!
Picture 4217b Picture 4218bDette er et par bilder fra stuene.
These are a couple of pictures from the lounges.
Picture 4219bMen se på dette fantastiske trapperommet! Og husk at her bygger man utelukkende med treverk! Jeg var ellers ikke særlig godt utstyrt for denne oppgaven, men noen utfordringer skal man jo ha?

But look at this magnicent hallway!  And please remember: Wooden materials only!!!
I wasn’t at all equipped for this task, but some challenges you’ve got to take?
Picture 4220bDet var både litt mørkt og litt trangt med tanke på optimale fotovinkler, men man gjør så godt man kan . . .

It was a bit dark as well as cramped in relation to optimum photo angles, but then you’d got no choice but doing your best?
Picture 4221bVi har nevnt Th. Kittelsen som illustrerte mange av Asbjørnsen & Moes eventyr. Jeg vet ikke om dette er en original, men streken er merkelig lik . . .

We have mentioned Th. Kittelsen from the neighbouring valley who illustrated a large number of the adventures colleted by Asbjoernsen & Moe? I don’t know if this is an original, but the brush has a strong resemblance!
Picture 4222b‘Mormor og de 8 ungene’?
‘Grandmother and her 8 kids’?
Picture 4224bOg her ‘Prinsessen på erta’?
And here ‘The Princess on the pea’?
Picture 4226bAskeladden og hans mange gode hjelpere?
‘Askeladden’ and his good helpers ?
Picture 4227bPicture 4228bEr det bare steiner?
Only normal rocks, or . . .?

Picture 4229bPicture 4230bPepperkakehuset og ulven?
The gingerbread house and the wolf ?
Picture 4231bRødhette og ulven?
Little Red riding hood and the wolf?
Picture 4232bDette siste bildet har jeg dessverre ingen kommentar til? Men jeg håper jo at dere har fått et inntrykk og at dere besøker stedet når anledningen  byr seg?

To this last picture I have no comment, but I hope you’ve got a solid impression of the place? And that you visit if you ever get the chance?
(Compliments of SRB )

Andre destinasjoner i området du kan finne interessante:
Other destinations from the area that might be of interest to you:

NORESUND
KRØDEREN
GLESNE  CHAPEL

Please return me to INDEX for a new destination.

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Kroedsherad -Villa Fridheim

  1. Mormor says:

    Der har noen av mine slektninger husert 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.