Angvik Old Trading Post

Vi har lagt Aursjøvegen og dens ville natur bak oss. Forut ligger den lille bygda Angvik og her, på Angvik Gamle Handelssted, skal vi tilbringe natten. Angvik er, til tross for sitt høyst landlige utseende, ikke en hvilken som helst bygd. Selv om det kan se slik ut ved første øyekast –

The ‘Aursjoe Rd.’ and all its wild nature is safely behind us. Ahead the small settlement of ‘Angvik’, and here – at the ‘Angvik Old Trading Post’, is where we shall spend the night.
Angvik is, however’ not the usual rural settlement it might look to be –
Picture 1433bUte i fjorden ligger mærene og vitner om at man her, som mange andre steder, driver aktivt med fiskeoppdrett.

Picture 1432b In the fjord are salomon cages in numbers the proof that here, as in many other places, fishfarming is an important marine business.
Picture 1436bI åssiden over fjorden ligger rad på rad med prydelige eneboliger. Folk lever øyensynlig det gode liv i Angvik –

On the hillside above the fjord a string of nice looking private homes. It seems that people
are living ‘a quality life’ here in Angvik? Picture 1430bOg plutselig oppdager vi stedet – Angvik Gamle Handelssted.  Selve arkitekturen indikerer en gammel byggeskikk og vi mer aner enn ser hvordan kraner i gamle dager heiste ting på plass i de øverste etasjer.
Men man kan bli lurt…

And suddenly we discover the place: Angvik Old Trading Post!  The architecture alone suggests old building methods used, and we more than imagine how in the old days cranes hoisted things in place at the top levels.
But it’s easy to be fooled . . .

Angvik er intet stort sted. Egentlig er det knøttlite!  Ei bygd i Gjemnes kommune på bare 56 kvadratkilometer beliggende ved Tingvollfjorden. Her bor ca 300 mennesker!  Så hvorfor valgte jeg å stoppe akkurat her?

Angvik is not a large place! Actually it’s kind of tiny! A small settlement in the municipality of Gjemnes which only includes 56 sq.km located along the ‘Tingvoll fjord’. Here at Angvik lives abot 300 people! So why did I choose to stop just here?

Fordi Angvik er et sted hvor kulturhistorien nærmest sitter i veggene. Angvik Gamle Handelssted har, som det fremgår av navnet, vært et handelssted med aner tilbake på 1500-tallet. Vi skal imidlertid ikke bevege oss lenger tilbake i historien enn til 1800-tallet.

Because Angvik is a place where old culture and ‘history’ is actually built into the walls of the place!!! The Old Angvik Trading Post has been, like indicated by the name, a trading post as far back as the 15 century! We, however, will only go back a couple of hundred years.

La oss begynne med en mann ved navn John Knutson Angvik (1856 – 1930) som giftet seg med sin utvalgte – Gurianna Gagnat. Senere tok de familienavnet Angvik. De fikk ikke mindre enn 14 barn!

Let’s start with a man named John Knutson Angvik  (1856 – 1930) who married his beloved – Gurianna Gagnat. Later they chose the family name: Angvik after the place where they lived. Here they got no less than 14 children!

Og når man forteller denne historien, så kan jeg ikke annet enn å tenke på Øysteins Sundes velkjente ballade om “Campingvogna av polsk fabrikat”…
For av disse 14 barna så startet ikke mindre enn 11 av dem egen næringsvirksomhet. Ja, noen av dem startet sogar flere næringer!
Bare for å nevne noen: Tønnefabrikk, møbelfabrikk, trafikkselskap, poståpneri, skipshandel, dagligvareforretning, konfeksjon- & motebutikk, kraftverk, sagbruk, rederi-virksomhet snekkerbedrifter, treskjæring, buss- og taxi-selskap osv. Og rundt disse virksomhetene utviklet Angvik-bygda seg . . .

Telling you this story, my thoughts go to a local Norwegian composer (Oeystein Sunde) who launched a song about driving a camper of Polish origin which broke down and blocking the road was a start of a whole new community! 🙂
Of these 14 kids a total of 11 started ther own private businesses. Just to mention a few:
Barrel factory, Furniture factory, Clothing & Fashion Shop, Energy plant, Saw Mill,
Shipping,  Carpentry business, Wood-carving, bus- & taxi business and more . . .
And around these indstrious people the settlement of Angvik slowly grew larger by the years!

I tilknytning til dagens versjon av Angvik Gamle Handelssted har man opprettet et museum over Angvik-familiens mange virksomheter samtidig som man har bygget opp et moderne kurs- & konferansehotell hvor man i stor grad har benyttet materialer fra de gamle bygningene som en gang sto på stedet. Det er et “historisk sus” over dette stedet, og derfor stopper jeg her.

As a part of todays ‘Angvik Old Trading Post’ it has been established a museum on the premesis which see to it that these old memories are not lost. At the same time they have built a modern conference hotel where they have been using materials from the old buildings that were demolished. It’s really history in these walls, and that’s why I’ve stopped just here!
Picture 1371bAngvik Gamle Handelssted ble stiftet i 1881. Hovednæringen på det tidspunkt var nok tønnefabrikken. Det var på den tiden at sildefisket var på sitt høyeste utenfor Møre-kysten og Angvik lå strategisk til mellom Kristiansund og Molde. Kort vei til store markeder. Her sto kaiene fulle av sildetønner klare til eksport…

The Angvik Old Trading Post was established in 1881.  The primary business at the time was probably the  barrel factory. It was at this time that the herring fisheries was at its peak off the northwest coast of Norway, and Angvik was strategically located half way between cities like ‘Kristiansund’ and ‘Molde’. With a very short distance to the main markets, the piers werre noramlly filled up with herring barrels ready for export.

Picture 1421bAngvik Gamle Handelssted ligger praktisk talt i vannkanten. Her kan man, dersom man ønsker, låne seg en båt og dra ut for å fiske sin egen middag!

The Angvik Old Trading Post is located pratically on the shoreline. Here you may, if you wish, rent a boat and catch your own fresh cod for dinner.
Picture 1422bAngvikingen” er en statue som ble reist i forbindelse med feiringen av 100-års jubileet og ble finansiert av en av ildsjelene bak dette prosjektet – finansmannen Stig O. Jacobsen. Skulpturen er reist til minne om sagbruks- og trearbeideren gjennom 400 år,  er laget av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik og ble avduket den 22 sept. 2007

The ‘Angviking’ is a sculpture erected in connection with a 100th anniversary and financed
by the investor Stig O. Jacobsen. The sculpture has been made in memory of ‘the saw mill- and forest men’ over the last 400 years, and is made by the sculptor Tore Bjoern Skjoelsvik in 2007.

På vei ned fra fjellet ble vi litt forsinket, derfor ringte vi hotellet…
Det spiller ingen rolle. Vi ber kokken vente litt…
????

Enroute down of the mountain we got held up due to som heavy stones on the road.
So just to play it safe, we called the hotel abot the delay . . .
Don’t worry!  We’ll just ask the chef to hold on a bit with dinner!
????

Generelt vil vi vel si at norske hoteller er flinke til å få gjester til å føle seg velkommen. Men noen er flinkere enn andre. (Slik vil det vel alltid være?) Og så får man etter hvert en liste over hoteller man gjerne skulle besøkt minst en gang til. Og her scorer Angvik Gamle Handelssted høyt. For ikke bare var det et museum smekkfullt av kulturhistorie, men man hade også skapt et hotell som på en forbilledlig måte kombinerte gammelt og nytt. Atmosfære, stil, kultur, eleganse og en utrolig hyggelig betjening. Kunne det bli bedre?

Generally speaking, we thing Norwegian hotel managers are quite adept to make guests feel welcome, but – some are more adept than others! (That’s the way it has always been.)
And after a while one gets a list of hotels that one might want to visit several times over.
Here ‘Angvik Old Trading Post’ scores pretty high, –  at least on my list!
For not only was this a museum packed with cultural items – things I wanted to see, but they had succeeded in creating a hotel which in an exemplary way combined new and old, atmosphere and style, culture and elegance and with an extremely well trained staff that made our stay a memorable and pleasant experience. Could anything become even better?

Å ja! (Men vi tar det etter hvert  For dette må dere jo få være med på!)
Oh yes!  But we’ll take one thing at a time. But you’ll have to sit in on this one!
Picture 1410bHer ble vi mottatt av sjefen sjøl, og han kunne fortelle at middag ville være servert i spisesalen i løpet av 30 minutter!
Here we were met by the manager himself, and he informed us thar our dinner would be ready for serving in 30 minutes! . . .
Picture 1344bAlle rommene, 17 i tallet,  var oppkalt etter de forskjellige gründerne i Angvik-familien –

All the rooms, 17 in total, were given names after the different gründers within the Angvik family.

Picture 1415bDessverre ble mange av disse bildene engang tatt i 4:3-format og derfor kan det være vanskelig å konvertere til 16:9 uten at det går litt ut over motivet. Vi ble tildelt et lite, men veldig koselig rom  –

Unfortunately many of these pictures were once shot in 4:3, and some of them are nearly impossible to convert into 16:9 without  some damage to the motif. We had been given a small, but very nice room –
Picture 1413bmed utsikt direkte ut på Tingvollfjorden som nå var i ferd med å gå til ro –
– with a view direct across a Tingvoll fjord, which was now getting ready for the evening –

Picture 2025bFor å komme frem til spisesalen, måtte vi igjennom resepsjon og salong –

In order to reach the dining room, we had to pass through the reception as well as the lounge.
Picture 2024bGjennom salongen og videre inn i spisesalen –
Through the lounge and onwards into the dining room –

Picture 2007bOg igjen bragte bilde-konverteringen oss farlig tett på maten, men den smakte himmelsk!
And again the picture convertion brought us dangerously close to the food 🙂 , but it tasted like heaven!
Picture 2017bTil en deilig kopp kaffe – Creme Brûlèe med noen frisk smaker i tillegg . . .
With a nice cup of coffee – ‘Creme Brûlèe and fresh berries to go with it . . .
Picture 2008bJeg nevnte dette med bruk av gamle materialer fra tidligere bygninger? Her er et typisk eksempel!
I mentioned the use of old materials from former buildings? This is a typical example!

Så etter middagen kom overraskelse nr 2:
Kunne vi ha lyst til å titte nærmere på museet tilknyttet hotellet?
Men selvsagt!  Det var jo en av grunnene til at vi stoppet akkurat der!

Then – after finishing our coffee they popped the question:
Would we be interested to see the museum and learn a bit more about how Angvik became what it is today?  But, of course! After all, thats why we stopped just here!

Først fikk vi en digitalisert presentasjon av Angvik Gamle Handelssted, dets opprinnelse (1800-tallet ) og menneskene bak. Deretter kunne vi vandre fra rom til rom og ta inn inntrykkene fra eldre tider. Og her skal vi forsøke å ta dere med inn i historien. Om livet i Angvik-bygda i tidligere tider:

First we were able to see a digitilized presentation of Angvik Old Trading Post in the early days (1800 ) together with a background information on the Angvik family who started it all. Then we were free to roam through the museum and take in the sights.

Picture 1372bEtterkommerne etter John og Gurianna startet både buss- og taxiselskaper, men jeg vet dessverre ikke hvor gammel denne bussener.

The descendants of John and Gurianna Angvik started both bus and taxi companies, but unfortunately I have no idea about the age of this bus.
Picture 1373bMen et bilde på veggen forteller oss noe om den tids veikvalitet og antagelig ville ikke dagens biler ha kommet særlig langt?

A picture on the wall tells us a bit abouth the road quality of those times. Something tells me that the modern cars of todya would not have made it very far?
Picture 1376bOg det fantes selvsagt også en taxi for dem som hadde råd . . .
And, of course, there was a taxi for those that could afford it . . .
Picture 1374bEt par av de kvinnelige etterkommere, Hanna og Inga Angvik,  drev egen konfeksjons- og motebutikk i Kristiansund. Skal det være en hatt av det stilfulle eldre slaget? Eller en sixpence?  Legg merke til papirstativet som er montert på enden av disken og ikke bak slik det er vanlig idag. Man måtte jo ha tilgang til skuffene i disken!

THe female decendants, Hanna and Inga Angvik operated their own clothing & fashion boutique in the neighbouring city of Kristiansund. Would you be interested in a hat that would be noticed in trhe streets? Or may be a ‘sixpence’?
Please observe the paper rig at the end of the desk.  They needed the admittance to their various drawers.
Picture 1378bEn ekte “varesykkel”!  Slike gikk det faktisk noen av i Oslo i dagene like etter krigen. Men de ble altså brukt også på Angvik! Dette er også den store drømmen til enkelte av dagens politikere i Oslo!

A real ‘transport bicycle’!  I can remember a number of these were used in Oslo in the days just after WW 2, but they were evidently in use also at Angvik. This also happens to be ‘the big dream’ with a number of todays politicians of Oslo. (Dream on!)
Picture 1379bJeg hadde ikke hjerte til å la dette bildet gå i bøtta. (Selv om det ikke er lov å reklamere for tobakk)
I historisk perspektiv og som en ekstra liten gave til alle elskere av rulletobakk: Cry your heart out! Men den tiden er forbi! Ugjenkallelig!

Even if advertising for tobacco is prohibited, I didn’t have it in my heart to let this picture go to the bin! In a historic perspective: A small ‘gift’ to all those lovers of ‘rolling tobacco’:
Cry your heart out!  But these are bygotten times. Irreversibly!
Picture 1381bNoen som drar kjensel på melkeflaskene ytterst til venstre på benken. Når var det vi sluttet med slike? 1948/49 ?
Anybody feeling that there is something familiar to the milk bottles on your far left? When did we see the last of those?  1948/49?
Picture 1398bDette skiltet minner oss om at det kunne være ‘harde tider’ og at f.eks. tuberkulose var langt fra utryddet i Norge.

This sign reminds us that there could be ‘hard times’, and i.e. tuberculosis was far from extinct in Norway. Translated the sign reads:  ‘Don’t spit on the floor and don’t cough towards anyone!’
Picture 1383bEller hva med en egen telefonsentral for “langørede sentralborddamer”?  Det var nok et stor tap for informasjonsvirksomheten på bygda da disse forsvant. For den oppvoksende (og digitaliserte) slekt må jo dette ta seg litt festlig ut?

Or what about a telephone switchboard for ‘long eared switchboard operators’? 🙂
It must have been a great loss to ‘general information exchange’ when these disappeared?
And for the younger (digitilized) generations, this must be kind of funny to look at?
Picture 1390bSom også Bør Børson fort oppdaget: Skal man drive forretning så må man ha et kassa-apparat! Så fikk det ikke hjelpe om det tok mesteparten av disken. Man var da handelsmann!

As the Norwegian ‘role play figure’, Boer Boerson, quickly discovered: If you want be a wholesaler on the country side, you’d need a cash register! (If you really wanted to fullfill that standing?!)
Picture 1399bEt kilo nykværnet kaffe? Et øyeblikk, frue …
Dette var lenge før man fikk elektrisk drevne kaffekværner. Her fikk man kjøpt “kaffe med sjel”!

A kilogram of freshly ground coffee? Just a moment, ma’am
This was way before the coffe grinders were electrified. Here you’d be buying ‘coffee
with a soul’!
Picture 1396b
Hender i været! Hvor mange av dere har hatt deres egen  ‘Singer’? Nei, altså en ‘Singer symaskin’!!! 🙂  I gamle dager var det en omfattende produksjon av klær og tekstiler i hjemmet.

Hands in the air!  How many of you have had your own ‘Singer’?  No, no, – I mean ”your own Singer sewing machine’?  🙂  In the old days there were an extensive production of clothing and various textiles in the homes.
Picture 1400bThe Smith Premier Typewriter Mod. nr 10 – formodentlig et luksus-klenodium på sin tid og daterer seg antagelig tilbake til tidlig på 20-tallet. (Den første Smith nr 10 ble produsert i 1908 ) Også telefonen er jo verd et studium, men det fantes faktisk en del slike telefoner i bruk i Norge så sent som under krigen.

The Smith Premier Typewriter Mod. no 10 was most likely ‘the top of the line’ and possibly dates back to the early 20’thies. (The very first ‘Smith no 10′ was produced in 1908!)
Also the telephone is worth your attention, but it’s a fact: Such telephones were in active use during the 40’ and 50’thies in some places!
Picture 1403bJeg nevnte møbelproduksjon. Angvik Møbelfabrikk spesialiserte seg tidlig på soveromsinnredninger og hadde over 100 års tradisjon på området. Dette er vel ikke akkurat “dagens trend”, men jeg har sett folk som pusser opp lignende modeller…

I mentioned ‘furniture production’?  Angvik Furniture Factory specialized in bedrooms,
and had more than a hundred years of experience within that field.  I cannot say that this is ‘the trend of the day’, but I have seen people shing up such old furniture . . .
Picture 1428bAngvik Møbelfabrikk ligger fortsatt der – rett over bukta.
The Angvik Furniture Plant is still there – just across the bay!
Picture 1401bMuseet viser oss også hvordan man drev sagbruk på den tiden –
The museum also displays the interior from a saw mill in the old days.

Picture 1402bOg fra tønnefabrikken hvor man produserte sildetønner i stor stil.

And a picture from the interior of a barrel factory where having a massive productions of herring barrels.
Picture 1391bHer en utgave av Romsdalsposten på den 12 Feb. 1942 Av interesse for oss nordmenn, men jeg kan jo ikke oversette hele avisen . . .

Here an issue of the paper ‘Romsdalsposten’ dated Feb. 12th 1942. Interesting to us Norwegians, but I ask your excuse for not translating the whole paper?!
Picture 1346bDet begynner å bli litt seint på kvelden og vi begynner å tenke i baner av en kaffekopp. Så vi begir oss tilbake til selve hotellet og oppsøker en salong –
På veien gikk vi rett på denne praktfulle kisten fra 1820. Og det var langt fra den eneste!

It’s getting a bit late  and we begin to thinking about having a cup of a coffee in the lounge. Venturing back to the hotel itself, we stumbled across this magnificent  rose painted chest from 1820.  And by the way: It was far from the only one!
Picture 2031b
Legg merke til de grove tømmerveggene som altså skriver seg fra noen gårder i området. Og hvis sofaene ser litt slitte ut så er det en illusjon. Jeg har sjeldent sittet så godt! For den skarpe iakttager så legger dere merke til “down-lights” i taket. Gjennomført over store deler av hotellet.  Det ser gammelt ut (og er det) men samtidig er det hypermoderne (åpnet i 2007 ).

Please observe the rough timber walls, which originally was once used in old farm buildings from the area. And if you feel the sofas seem a bit worn out, it’s an illusion.
It’s a long time since I sat that comfortable! The sharp observer will note that most of this hotel is lit by discrete ‘down-lighting’. Thing looks a bit old, but is hyper modern if you go to the core of things.

Vi burde kanskje ta med at på alle vegger i hotellet henger originalkunst fra lokale kunstnere?
Her et lite eksempel:

Perhaps we ought to have told you that the walls are decorated with art from local artists.
Here is a couple of examples:
Picture 1349b.
Picture 1363bFør vi avslutter dette besøket, så må jeg vise dere et par bilder fra den nye kongress-salen?
Before we conclude this visit, I’d like to show you a couple of shots from the new Convention Hall?
Picture 1362bPicture 1361bOg så takker jeg for følget og at dere ville bli med til Angvik Gamle Handelssted.
I thank you for your company and that you wanted to take this little tour into old times
and to the Angvik Old Trading Post!
Picture 2053b(Compliments of SRB)

Please send me to INDEX for another destination


 

 

 

 

 


About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Angvik Old Trading Post

 1. Leyla says:

  Hit må jeg dra! Akkurat som jeg liker det med gamle ting, man går tilbake i tid! Helt fantastisk flott og ikke nostalgisk! Der kunne jeg gjerne bodd 🙂

  • Seenorway says:

   Ja, det er jo en litt herlig blanding da, men det er flott utført! Matrialene i det nye hypermoderne hotellet på bryggekanten er tatt fra gamle bygninger fra 20-tallet som er revet. For eksempel kan panelet i de koselige stuene godt ha vært gulvplanker fra den gamle låven osv. og – midt oppe i alt dette så har man fått plass til et slags historisk lite bygdemuseum som viser hvordan man levde før og hvordan datidens hjelpemidler så ut.
   Slikt skaper atmosfære, og – jeg tror de fleste vil kunne trives her. Det gjorde i alle fall vi, – og – maten var fantastisk!

 2. Very appealing. I will put this on my bucket list.

  • Seenorway says:

   You’d surely be very welcome! Be aware that this is a hotel which is not open all days through the year! But when it is, you don’t wanna miss it!

 3. C.E.Robinson says:

  Svein, incredible tour through the trading post history and surroundings. I can relate to some of it…Singer sewing machine, telephone operator station, and typewriter! What a beautiful area of Norway, preserved. Thanks! 💛 Elizabeth

 4. Seenorway says:

  Hi Niasunset,
  I should say ‘ and time consuming’ 🙂
  Thank you!

 5. niasunset says:

  This is amazing post. Thank you, Love, nia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.