Modum – Geithus N

Etter å ha ledet dere gjennom Geithus S via 29 bilder, har tiden kommet til å ta en liten kikk på Geithus N.  Også her fant vi mange små idyller, men vi begynner med det samme bildet som avsluttet det forrige innlegget: Den gamle Geithus-brua fra 1909!

After having presented you with a photo report from ‘Geithus S’ (29 images), it’s time to take a look at the northern part of Geithus (N). Also here we found a number of idyllic places, but we’re starting off with the last picture from our last report:
The old Geithus bridge (built in 1909)

I 1940 ble kablene som holder brua oppe kuttet for at ikke tyske soldater skulle komme over. Dermed falt hele brua i elven, men året etterpå ble brua reparert igjen.

In 1940 the cables holding the bridge cut in order to prevent German forces to cross over.
The bridge fell into the river, but the year after it was repaired again.
Rett over brua finner vi ‘Geithus Bo- & Dagsenter’ i idylliske omgivelser.

Just across the bridge lies the ‘Geithus Living & Day Center’ in idyllic surroundings.
.
Utsikten i 2 retninger sett fra Dagsenteret
The view seen in two directions from the Day Center
Og et par hundre metger derfra har nok noen ‘skutt’gullfuglen’ når det gjelder valg av tom og/eller livskvalitet 🙂
.
Men vi må videre –
But we’ll have to move on . . .

Dette er et bilde av Snarumselven der den forlater Bergsjøen og passerer under oss på vei mot Katfoss.
This is a picture of ‘Snarum river’ leaving the lake ‘Bergsjoe’, passing underneath on its way to ‘Katfoss’.
.
.
.
Dette bildet er mer eller mindre det samme som det forrige, men med en liten forskjell: I den venstre del av bildet ser vi ‘verdens største skiflyvningsbakke’: Vikersundbakken! Kanskje litt vanskelig å kjenne igjen uten snø?

This picture is more or less the same as the last, But with one signicant difference:
In the left part of the picture you may se the largest ski jumping hill in the world:
‘Vikersundbakken’! Perhaps a bit tricky to recognize without snow?
I hagene rundt oss ser vi tydelige tegn på at våren nå har festet sitt grep. Dette er antagelig kirsebærblomster!

In the gardens around us we see unmistakable signs that the spring is here for real.
These are probably cherry blossoms.
Oppover i åsen ligger privatboligene tett. På baksiden av åsen går
motorveien . . .

Up the hillside private dwellings in great numbers. On the other side of the hill runs the
motorway . . .
Her oppe mot toppen ligger et større transportsenter med egen pub/cafe
Here near the top of the hill lies a large transport center with its own cafe/pub.
Og helt på toppen ligger Modums tekniske senter og kommunens brannstasjon!

And right at the top of the hill: The tecnical center of the municipality of Modum and
its firestation.
Jeg kunne ikke motstå fristelsen til å ta ett bilde til som setter den tidligere nevnte ‘Vikersundbakken’ i perspektiv?! Som den skarpe observatør vil oppdage, så er det ikke bare èn bakke, men hele 4 bakker! Hvis noen vil se hvordan ting fortoner seg dersom man faktisk er i ferd med å sette utfor den store bakken, vil jeg anbefale å ta en titt på en tidligere reportasje som kan vise sere nettopp det!
Anders Fannemel holder for tiden gjeldende verdensrekord på 251,5 meter satt i den største bakken, men selv i den nest største er det mulig å hoppe ca 117- 120 meter!

I just couldn’t resist the temptation to take yet another picture putting the famous
Vikersund Ski Jumping Hill in a perspective?! As a sharp observer will notice: It’s not only one hill, but in fact 4 hills all together! And if anyone would like to imagine how it looks from the top starting out, I’ve been there!  You may see the pictures in this report!
The Norwegian jumper,  Mr. Anders Fannemel’ holds the world record of 251,5 meters which was set in the largest hill of the four. But even in the second largest it’s possible to jump as far as 115-120 meters!
(Compliments of SRB)

Fikk du ikke med deg den første reportasjen fra Geithus S ?
Did you miss out on the previousGeithus S
Her er den!!!

Plese return me to INDEX for a new destination.

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Modum – Geithus N

  1. Beautiful! Wow, that would be a great place to ski. Does cross country skiing originate from Norway? I remember watching a video on YouTube once where they were showing how skis were tradionally made. The YouTube channel was called The Northmen

    • Seenorway says:

      Well, I don’t know for sure. People must have been walking on skies as long as there have been snow, I guess, but – it’s documented that even the vikings moved across the mountains on skies. That would have been around year 800 a.c., but what they have been doing elsewhere – like in China . I just wouldn’t know. Their culture is way older than ours.

  2. C.E.Robinson says:

    Fascinating photos, Svein! The jumping hill looks pretty incredible. Years ago I would have loved to ski it! The living & day center might be the equivalent of our US assisted living facilitity. Beautiful setting! Thanks for this interesting post! 💛 Elizabeth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.