Daily Archives: May 5, 2016

Do NOT disturb!

Det er enkelt ganger at ubetenksomme handlinger kan avstedkomme uventede konsekvenser! Akkurat her bør man gå varsomt . . . At times thoughtless actions may result in unforeseen consequences!  In a situation as this, do NOT disturb . . .! … Continue reading

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Modum – Haugfoss

Haugfossen ligger i tilnytning til Blaafarveværket i Modum. Ved fossen er det også en populær friluftscafe. Fallhøyden er bare 39 meter, men på en vårdag kan det fortsatt bli et mektig skue . . . Then waterfall named ‘Haugfoss’ lies … Continue reading

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

An eye on you!

Man kan av og til komme ganske nær småfuglene, men tro bare ikke at de ikke har deg under oppsyn! You may come pretty close to our small birds in the forest, but dont think for a second they don’t … Continue reading

Posted in BUSKERUD | Tagged , , , , , , | 6 Comments