Norwegian Sunset

Det kan være vanskelig å forutse når man får en solnedgang verd å fotografere, men etter å ha holdt på i noen 10-år, så har jeg vel skaffet meg litt innsikt i det å bedømme slike situasjoner? Og i går så det ganske lovende ut!

It may be a bit hard to anticipate when there’ll be a sunset worth photographing, but having been at it for some decades, I think I’m about to get the hang of it?
And yesterday looked kind of promising!
Skydekket ser rimelig mørkt ut, men det er i hovedsak fordi solen i øyeblikket står på den andre siden av skydekket. Med litt flaks vil en synkende sol etter hvert kunne lyse opp undersiden av skydekket, men det stemmer ikke alltid!

The cloudlayers looks kind of dark, mainly because the sun currently is located on the other side of the cloud layers. With a bit of luck, a sinking sun could light up the underside of the cloud layers, however, this might not always happen.
Det beror litt på i hvilken høyde skyene befinner seg, og ikke minst hva slags skyer som befinner seg under horisonten!

That depends on the actual height of the cloudlayers, and not the least what kind of cloudlayers to be found under the horizon!
Ved å zoom inn, kan man også skape en litt annen visuell effekt.
By zooming closer, one may create a different visual effect.

Det ser ut som mine mistanker skal vise seg begrunnet?  Man aner her at undersiden av skylaget begynner å få en rosa tint, og kanskje vil det bli mer etter hvert?  Dette er tidspunktet da mange ville ha pakket sammen og gått hjem?

It may look as my huch was right? Here we may see that the underside of the cloudlayer has becom kind of rosa, at least partly, and it may become more so . . .?
This is the time where many would have packed their gear and started for home?
Men – det ville muligens ha vært en feil avgjørelse.  Man ville f.eks. ikke ha fått med seg dette bildet?  Det sto riktignok ikke lenge, men det er vel nettopp derfor at mange ikke har slike bilder?

But – that would possibly have been the wrong decision to make?  You would for instance  have missed out on this picture?  It really didn’t last for very long, but that’s probably why many people don’t get picturess like this one?
Eller som dette?
Or like this one?
Eller dette?  Ja, jeg tror dere forstår meg:  Det er ikke over før det er virkelig over!
Dvs. ‘mørkt’! 🙂

Or like this? Yes, I think you understand my message: It’s not ‘over’ before it’s really over!
I.e. ‘dark’!  🙂
(Compliments of SRB)

Please take me back to INDEX for a new destination.

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Norwegian Sunset

 1. Rob Alberts says:

  Norsk is to difficult for me.
  But I do love the pictures.

  Kind regards,

  • Seenorway says:

   Hi, Rob –
   and welcome to my blog! You’d better make yourself a big pot of tea before your setting out on a digital journey of Norway?
   Norwegian you may learn at some other time? 🙂 But – please notice that there is a Norwegian text as well as that of English.
   May be you can pick something up anyway?
   Please remember my advise on the ‘INDEX’. There is a return link to INDEX in the bottom of every post. Here it’s easy to see the geographic
   location, the number of pictures included and – which photographer that did the job.
   Please enjoy!

  • Seenorway says:

   There are well above 5000 of them! Keep at it! 🙂

 2. Annie says:

  Vakkert!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.