When the world changes –

Når verden rundt deg plutselig forandrer seg, er det beste råd jeg kan gi:
Tilpass deg som best du kan!  For som bildet tydelig viser: Alternativet er umulig å akseptere! Å slåss mot naturens krefter er i det lange løp en tapt kamp!When the world around you suddenly seems to change, the best possible advise I can give you, is to adapt! As the picture clearly show: The alternative is unacceptable!
Fighting nature is futile, and more then often, a lost battle!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to When the world changes –

  1. Mormor says:

    Slik er det 🙂 Men lærer vi?

    • Seenorway says:

      Det kan synes som enkelte ‘opplagtheter’ sitter laaangt inne? Kanskje særlig fordi det anerkjente politikere misliker mest av alt er å erkjenne sin egen maktesløshet og/eller inkompetanse 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.