It’s all over –

Man kan dessverre ikke styre naturens gang! Man kan ikke fikle med temperaturer, nedbør, årstider eller andre naturlige prosesser. Jeg hadde nær sagt ‘heldigvis’, for hvordan skulle det vel ha gått om denslags ble overlatt til udugelige politikere rundt i vår verden? Men man kan observere hva som skjer og tilpasse seg best mulig! Og nå varsler naturen at man bør finne frem varmere tøy og forberede seg på et betydelig kaldere klima – for en tid!

Unfortunately there is no way to manage the forces of nature, We can’t fiddle with temperatures, seasons or other natural happenings. Fortunately! Because how would things turn out if these things were left to incompetent politicians around the world?
But you may observe!  And you may adept to what’s coming as best you can.
These days the nature alerts us that we need to find warmer clothes and prepare for a much colder climate – at least for some time!
Ja, fargene er vakre, og det er mange av dem rundt omkring, men gleden er dessverre kortvarig.
Yes the colors are beautiful, and there are plenty of them around, but the joiy will be short lived – unfortunately.
Og når løvet begynner å falle, så blir bærne med ett ganske synlige. Også for fuglene som er ventet inn i flokker etter hvert . . .

And when the leaves start falling, the berries become pretty visible. Also to the birds which shortly are expected to decend on our gardens in large numbers . . .
Siste mann ut!  Av en eller annen grunn fikk han en veldig sen start i livet, og det er høyst tvilsomt om han greier å bringe slekten videre?

Last man out! For some reason he got a very late start in life. And it’s doubtful whether he’ll succeed in sustaining his family tree?
Her er en annen etternøler! Han har neppe en sjanse!
Here is another ‘late-comer’!  He has probably no chance what-so-ever!
Det ble meldt inn et dødsfall på morgenen. Familiens overhode holder fortsatt stand, men ikke lenge . . .

A death was reported this morning! The head of the family is still alive, but not for long . . .
Men sett på avstand er høsten fortsatt et vakkert skue –
But seen from a distance, the fall is still a beautiful sight .
Men – ser man etter de riktige tegnene (som de ekstra gule og/eller røde toppene) så ser man at fargen idag er ganske entydig orangebrun eller brun. Ikke noen friske lysegule topper, ei heller høstrødt –

But if you look for the tell-tale-signs (like the bright yellow or red treetops), you’ll find none! Today the color is orange brown or simply plain brown. No bright yellow nor ‘fall red’.
Men at det er vakkert, er det ingen tvil om!
But there is no doubt at all that it’s  a beautiful sight!
Uansett ser vi at skyggene har blitt dobbelt så lange som de var for bare et par uker siden! Det betyr at solen står vesentlig lavere på himmelen, skinner på skrå og avgir langt mindre varme enn før. Snart blir det nattefrost og da dør naturen for denne gang –

Furthermore we observe that the shadows have become twice as long compared to only week ago! Which means that the sun’s position is essentially lower in the sky, slanting beams and less warmth to us all.  Very soon there’s gonna be freezing temperatures at night and then nature dies – for this time.
Det er ingen livskraft tilbake og dette bladet kan falle når som helst . . .
There is absolutely nothing left in this leave, which may fall at any moment . . .

Og vår lille ‘gledesspreder’ gjennom hele ettersommeren, har på det nærmeste gitt opp. Vi kan  bare håpe at han dukker opp igjen på vårparten?

And our joy through the later summer have more or less resigned. We may only hpe that we shall see him again in the spring.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to It’s all over –

 1. Mormor says:

  Høsten er vakker, men KALD. Og snart blir det fareløst, så det er om å gjøre å feste mest mulig fargesprakende til minnebrikkene – nå.

  • Seenorway says:

   Vi er nok allerede kommet til nivå III; dvs. hvor slike bilder må tas på lang av stand (for ikke å vise svarte greiner hvor 80% av løv et er borte allerede) og mye av fargespillet er allerede borte (Mest orange – lysebrunt nå om dagen)

  • Seenorway says:

   Ja, på en måte, men det kommer jo en ny vår et steds der fremme . . .

   • vestlending says:

    ja men hvor mange flere får vi oppleve? 5-10? For enkelte av oss har vi nådd høsten i livet!

    • Seenorway says:

     Det er sant nok! For mitt verdkommende kan man kanskje til og med bruke uttrykket ‘senhøstes’? 🙂
     Men det tjener jo ikke til noe å reflektere over denslags? Det som skjer, det skjer! Og det enkleste er bare å ta en dag av gangen. Kanskje er dagen fortsatt et stykke unna (og kanskje ikke!) Jeg bryr meg ikke!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.