Ved Mjøsa’s bredder

Ved bredden av Mjøsa ligger ‘Havnepuben’ i Gjøvik, og på en varm sommerdag er det et hyggelig sted å være med fri utsikt over speilblank sjø . . .

On the banks of ‘Lake Mjoesa’ lies the ‘Harbour Pub’ in Gjoevik; a very nice place to be on a warm summer day with an open view to mirrorlike sea . . .
Men pass på! Det er alltid noen som vaktsomt holder øye med deg i tilfelle du skulle ha med deg noe i en pose . . .

But watch it!  There’s always somebody watching you with sharp eyes. Just in case yoy’d be carrying a bag of some sort with something in it . . .?
Men – du kan også velge å bare sitte der. Nyte stillheten, lytte til klukkende små bølger og la verden passere i stillhet . . .

But – you may also choose to just sit there. Enjoying the silence, listening to the bubbling of small waves and let the world pass silently by. . .


Noen har bestemt seg for å ta ettermiddagen fri. Og det kan jeg forstå! 🙂
For min del var dette en liten test: Dette bildet er tatt som frihåndsfotografering på ca 1,5 km avstand! Jeg synes det ble ganske bra?

Somebody has decided to take the afternoon off. Something I fully understand!
For my part, this was kind of a test. This picture has been taken as ‘free hand photography’ at a distance of approximately 1,5 km away! I think it came off rather well?
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ved Mjøsa’s bredder

  1. vestlending says:

    Ja alt er rolig ved Mjøsa! Ett stort roligere område er vel vanskelig å finne?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.