Gjøvik

Byen Gjøvik ligger på vestbredden av Mjøsa som med sine 365 kv.km forøvrig er Norges største innsjø! Den er også,med sine 435 meter den 4. dypeste i Europa!

The city of Gjoevik is located to the western bank of ‘Lake Mjoesa‘, which,  with its 365 sq.km, is the largest lake in Norway! It is furthermore, with a depth of 1435 feet, the 4th deepest lake in Europe!
CSC_0107bGjøvik er egen kommune og er den byen som vokser raskest i den norske innlands-regionen. Byen var også en av vertskapsbyene under de Olympiske vinterleker i 1994.

Gjoevik is a municipality of its own, and it’s the city in our inland region that grows faster than any other. The city was also a ‘hosting city’ during the Olympic Winter Games of 1994.
CSC_0247bDette er inngangen til selve Fjellhallen på Gjøvik
Hallen ble bygget i forbindelse med de 17. Olympiske Vinterleker i 1994 og er verdens største fjellhall med kapasitet for 5830 tilskuere.  Her spilte man de fleste ishockey-kampene under Olympiaden og her finnes idag en svømmehall som er åpen gjennom vinterhalvåret. Om sommeren henvises badende til friluftsparken ‘Fastland’ eller til selve Mjøsa.

This is the enterance to the Olympic Mountain Hall at Gjoevik!
The hall was builkt for the 17. Olympic Winter Games (1994) and is the largest hall built inside a mountain with a seat capacity of 5830 spectators. Here most of the ice hockey matches were played. Today there is a swimming hall inside which operate through the winter season. In the summer people are referred to the open air facility ‘Fastland’ or to Lake Mjoesa itself.
CSC_0281bHer på Hovdefjellet, praktisk talt midt i byen, ligger friluftsbadet ‘Fastland’, med et fleksibelt stupetårn og badedam, men legg merke til at man også har lagt opp til vinteraktivitet via ‘Hovdebakken’ i bakgrunnen.
Det kjennes litt rart å tenke på at verdens største fjellhall faktisk ligger nede i fjellet dypt under oss?

Here, close to the top of the ‘Hovde Hill’, more or less in the middel of the city, lies the open air leisure center ‘Fastland’ with a swiming pond and a diving tower, but please observe that this place is also prepared for winter activities via ‘Hovde Hill’ in the back.
It’s a bit strange to think that the worlds larges mountain hall lies deep down under our feet?!
DSC_0219bEt annet særtrekk ved Gjøvik er jo at det er hjemmehavn for Norges eneste (og verdens eldste) ‘hjuldamper’: ‘DS Skibladner‘ (1856) som trafikkerer Mjøsa daglig gjennom sommerhalvåret! Gjennom 2015 fraktet den over 16 000 passasjerer!

Another specialty regarding the city of Gjoevik is tah its the home port of Norway’s only (and the world’s odest paddle steamer: DS ‘Skibladner‘ ( 1856) sailing the Lake Mjoesa on a daily basis through summer. During 2015 it carried more than 16 000 passengers!
CSC_0118bI disse dager går skipet etter ialle detaljer før det vinterlagres her i ‘Skibladnerhuset’.

These days the ship are inspected in detail before going into winter storage at the
‘Skibladner House’ (in the back)
CSC_0109bHer et bilde fra Gjøvik Marina. En skarpe observatør vil se ‘DS Skibladner’ ligge til kai ytterst på pieren.

Here a picture from the Gjoevik Marina, A sharp observator will note ‘DS Skiblandner’ docked at the tip of the pier.
CSC_0115bSmåbåthavnen strekker seg lang store deler av stranden mot Mjøsa! I bakgrunnen  kan man se den gamle ‘Mjøsfergen’ ligge til kai. Idag er det bygget bro over Mjøsa!

The small craft harbour stretches for a fair bit along the shoreline of Mjoesa. In the back you may see the old ‘Mjoes ferry’, but today there is a bridge across ‘Lake Mjoesa’.CSC_0112bHer et nærbilde av den gamle fergen.
Here a close-up of the old ferry.
CSC_0285bOg når man ferdes på vannet, så er det en god ide å ha tilgang på assistanse dersom uhellet skulle være ute? Her ligger redningsskøta ‘Mjøsvekteren’ klar!

And when travelling at sea, its sound advice to have a solid back-up if something unexpected happens. Here the rescue cruiser ‘Mjoesvekteren’ at ready!
CSC_0123bMen la oss ta en liten spasertur rundt i byen? Det vil kunne gi dere et bedre inntrykk av hvordan Gjøvik virkelig ser ut. Vi skal starte vår lille spasertur her ved jernbanestasjonen. Den er jo likevel hva man vanligvis først får øye på når man besøker Gjøvik?
Gjøvik er endestasjon på Gjøvikbanen og stasjonsbygget, som er bygget i ny-romansk stil i 1902, er idag fredet etter vedtak i 2002.

But let’s take a stroll around town? That way you’ll get a better impression of what the city of Gjoevik is really like? We’ll be starting our walk here by the railway station, which is usually what first meets the eye visiting the city of Gjoevik?
Gjoevik is the end station on the Gjoevik Railway, and the Railway station was built in a new-roman style back in 1902. Today protected by a resolution made in 2002 and very well maintained.
CSC_0270bLike ved stasjonen ligger Gjøvik buss terminal! (Man kan se jernbanestasjonen rett bak trærne).

Very close to the Railway station lies the ‘Gjoevik Bus Terminal’. (You may see the Railway station just behind the trees)
CSC_0271bTaxi-sentralen i Gjøvik er heller ikke langt unna!
The Taxi central is not far away either!
CSC_0246bHer i Strandgaten finner vi også Quality Hotel Strand og Kulturhuset i Gjøvik.

Here in the ‘Strandgaten’ we find the ‘Quality Hotel Strand‘ and the Culture Center of the city of Gjoevik. (Sorry, there is no information in English on the Culture center)
CSC_0272bHer i Strandgaten finner vi også Tingretten i Gjøvik.
Here in ‘Strandgaten’ we also find the court house of Gjoevik
(Sorry again! It really doesn’t look like anybody speaks English here?).
CSC_0127bHer i Jernbanegt. – bare 150 meter fra stasjonen ligger Comfort Grand Hotel!
Here in ‘Jernbanegaten’ – only a 150 yards from the station, lies Comfort Grand Hotel.
CSC_0130bHer ligger Gjøvik vandrerhjem for alle som vil reise litt billiigere enn andre!
Here lies  Gjoevik youth hostel for all thos wanting to travel a bit cheaper than most . . .
CSC_0132bOg hvis dere blir sultne underveis, så kan vi like gjerne først som sist vise dere hvordan butikken til Peppes Pizza ser ut på Gjøvik? 🙂

And if you’re getting hungry underway, we might as well show you what Peppes Pizza looks like at Gjoevik?
(Do you only speak English? Sorry, there seems to be no information for you!)
CSC_0137bIdet vi beveger oss gjennom byen, passerer vi ‘Hunton Fiber‘; en av hjørnestensbedriftene i Gjøvik.
Moving through the city, we’re passing the ‘Hunton Fiber‘; one of the corner stone enterprises of Gjoevik.
CSC_0140bVed brua over Hunnselva ligger Galleri SVAE.
By ther bridge across the Hunns river, lies the Gallery SVAE
(English spoken? Sorry – again!)
CSC_0143bGamle ‘Holmen Brenderi‘ er en bedrift med laaange og veldig interessante tradisjoner – helt tilbake til 1854. I sin tid overtok de Hunn Gård og dermed store deler av det landområdet som byeen ligger på idag! Idag har andre bedrifter overtatt lokalene, deriblant ‘Viten-senteret’, ‘Mjøsmuseet’ ao Gjøvik Glassverk.

The old ‘Holmen Brenderi’ is an enterprise with an interesting and very old tradition stretching back to 1854. At one point they aquired the property rights to the ‘Hunn Farm’, and thereby the ownership to large areas which today harbours the city of Gjoevik.
Today the building is used by the ‘Knowledge Center’ (Viten-senteret). the ‘Mjoes Museum’ and the Gjoevik Glass Works.
CSC_0145bDette er et typisk boligstrøk i de øvre deler av Gjøvik.
This is a typical residental area in the upper parts of the city.
CSC_0248bDet har dessverre begynt å regne, men pytt pytt . . .
Dette er et oversiktsbilde over ‘Storgaten sett fra inngangen til Fjellhallen.

It has started to rain! So what . . .?
This is a panorama shot over ‘Storgaten’ seen from the entrance to the ‘Olympic Mountain Hall’.
CSC_0249bHer ligger Toten Treningssenter‘.
Here lies the ‘Toten Training Center’. (English? Nah!)
CSC_0250bHer i Storgaten finner vi den koselige ‘Bruktbua Kafe’.
Here in ‘Storgaten’ we find the popular ‘Bruktbua Kafe’.
CSC_0251bGatebilde fra Storgaten i Gjøvik. Og det regner fremdeles!
Street picture from ‘Storgaten’ in Gjoevik. And it’s still  raining!
CSC_0252bNormalt er her mye folk, men idag er det ganske vått . . .
Normally there are quite a few people around, but today it’s pretty wet . . .
CSC_0253bHer har en del småbedrifter etablert seg nederst i Storgaten –
A few small enterprises have established themselves in the lower part of ‘Storgaten’ –
CSC_0254bDet er faktisk ingen som fristes av uteservering idag!
There seems to be nobody tempted by outdoor serving today!
CSC_0255bHer i Arbeidersamfundet ligger en liten cafe kalt ‘Spiseriet’.
Here in the Workers Society lies a small cafe called ‘Spiseriet’.
CSC_0256bHer ligger Gamle Gjøvik Bakeri & Conditori.
Here lies the Old Gjovik Bakery & confectioner.
CSC_0257b
Og plutselig fant vi Rådhuset på Gjøvik!
And suddenly we found the City Hall at Gjoevik!
CSC_0258bDen flotte Gjøvik kirke er en langkirke i ny-gotisk stil, oppført i 1882 med plass til 500 mennesker.

The fantastic Gjoevik Churh is a long church in  gothic revival style from 1882 seating 500 people.
CSC_0259bDet gamle bedehuset i Gjøvik gjør i dag tjeneste som ‘Musikkens Hus’.
The old chapel in Gjoevik today serves as a ‘House of Music’.
CSC_0260b‘Nytorvet’ i Gjøvik er idag stort sett okkupert av bilbransjen –
‘Nytorvet’ in Gjoevik is today largely occupied by the automobile industry –
CSC_0262bHer ligger ‘Innlandet Sykehus – Gjøvik HF‘ som dekker et ganske stort geografisk område vest for Mjøsa.

Here is the’ Innlandet  Hospital -Gjoevik HF, which cover a very large region west of
‘Lake Mjoesa’.
CSC_0263bGatebilde fra Øvre Torggate i Gjøvik.
Street picture from ‘Øvre Torggate’ in Gjoevik.
CSC_0286bHer ligger Gjøvik kapell.
This is Gjoevik Chapel.

CSC_0264bHer var det før i tiden en melke-bar, men idag finner vi en Kina-restaurant ved navn ‘Jako Sushi’ her.
Previously there used to be a milk bar in this area, but today the premises harbour a Chinese restaurant by the nam of ‘Jako Sushi’.
CSC_0265bLike ved ligger ‘Nordialog Gjøvik. (Tidligere ‘Telehuset’)
Close by lies the ‘Nordialog Gjøvik’ . (Previously ‘Telehuset’)
CSC_0266bVi beveger oss tilbake ned Hunnsvegen –
We’re moving back down the ‘Hunnsveien’ –
CSC_0267bHer kommer vi inn i Pan-parken, men høsten har tydelig markert sitt komme. Vannet i fontenen er for lengst skrudd av, og vissent høstløv har overtatt for tidligere blomsterprakt.

Here we enter the Pan Park. There is no doubt that the fall is just around the corner!
The water in the fountain has been shut off long ago and dead leves have replaced the brightness of flowers.
CSC_0268bDet finnes ingen som nyter en kopp kaffe utenfor Restaurant Egon til tross for at det nå har sluttet på regne. Det er et høstlig drag i luften . . .

There’s nobody enjoying a cup of coffee outside the Restaurant Egon, even if it has now stopped raining. There is a cold breeze driving through the streets . . .
CSC_0269bHeller ikke i ‘Minneparken’ finnes det særlig med folk nå om dagen. Dette krigsmonumentet ble avduket av daværende Biskop Kristian Schjelderup i 1947 til minne om 20 personer  fra Gjøvik-regionen som ga sine liv for fedrelandet i løpet av 2. Verdenskrig (1940-45).

Even in the ‘Memorial Park’ there isn’t all that many people these days.  This War Memorial was introduced by the Bishop (at the time) Kristian Schjelderup in 1947
in memory of 20 people from the region of Gjoevik whom gave their lives for their
fatherland during WW II (1940-45)
CSC_0274bNede ved Strandgaten er det anlagt en moderne ‘skating-park’; et populært sted for dagens ungdommer.

Down by ‘Strandgaten’ there has been built a modern ‘skating park’, which has become very popular with the younger generations.
CSC_0276bHer ligger Brufoss Kraftverk som utnytter et par mindre vannfall i Hunnselva til å produsere elektrisk energi. Her finnes det et gammelt og ett nytt kraftverk, og – jeg tror dette er det gamle?

Here lies the old Brufoss Energy Plant thet utilize a couple of waterfalls in the Hunn River producing electrical energy. The problem being that there is and old plant, and there is a new plant. I belive this is the old one?!
CSC_0282bVi ser her et bilde fra Hunn krematorie.
We see here an image from Hunn crematorium.
CSC_0283b
Vi nevnte tidligere i reportasjen ‘Hunn Gård’ og her er et bilde av den staselige hovedbygningen på gården.
Hunn gård har gjennom alle tider vært en av de største gårdene i Oppland! ‘Gennomgangstrafikken’ har alltid vært en del av livet på Hunn gård. I eldre tider gikk bl.a. gjennomgangstrafikken mellom Sverige og Bergen på Vestlandet via Mjøsa og Hunn Gård. Hovedveien mellom gamle Christiania og Trondheim gikk mer eller mindre tvers over tunet! Fra hver eneste gård eller husmannsplass i sognet førte en sti til Hunn Gård.
Folk hadde ærend i forbindelse med skyss- og tingferd, post og/eller kirkegang. Sendebud møttes i gjesgivergården eller på tingstedet der rettsaker ble avgjort gjennom flere hundre år.

Previously we mentioned the ‘Hunn Farm’, and here we present you with a picture of the main building at the farm.
Through ages the Hunn farm has always been one of the largest farms in the county of Oppland. Throughway traffic has always been part of life at the Hunn farm.
In the old days, the throughway traffic between Sweden and Bergen on our western coast went via lake ‘Mjoesa and thus very close to the ‘Hunn Farm’. Likewise the main road between  old Christiania and Trondheim practically crossed over the court yard. And from most any farm or smallholding throughout the area there was a track leading to the Hunn farm.
People had errands regarding transport, visiting the court, mail or visiting the church.
Messengers were meeting at the local inn or in council where differences were settled for hundred of years.
CSC_0284bDet var til og med et eget rettslokale på Hunn og her står det. Bygningen antas å være fra ca 1789! Det kan tenkes at dette er byens eldste bygning?
Etter order fra Prins Christian Frederik samlet valgmenn seg fra hele Kristians amt i ‘Blåsalen’ i 2 etasje  seg den 14 mars 1814 for å velge delegater  til Riksforsamlingen på Eidsvoll. De som til slutt ble valgt var:

 Sorenskriver Lauritz Weidemann (1775-1856) fra Toten
Proprietær  Anders Lysgaard  (1756 – 1857) fra Biri
Sogneprest Hans Jacob Stabel  (1769 – 1836) fra Sør-Aurdal.
Jens Jensen Hund var vert på Hunn Gård da dette møtet fant sted!

It was even a special court house at Hunn, and here it is! The building is believed to be from 1789 and may possibly be the oldest building in the city of Gjoevik!

By order of Prince Christian Frederik, electors from the whole of Kristian’s county gathered in the ‘Blue room’ on the fist floor March 14th 1814 in order to elect 3 delegates to the National Assembly at Eidsvoll. The ones elected was at last:

Magistrate Lauritz Weidemann  (1756 -1856 ) from the district of Toten.
Proprietary Anders Lysgaard  ( 1756 – 1857 )  from Biri
Vicar Hans Jacob Stabel   (1769 – 1836  )
Jens Jensen Hund was the host at Hunn Farm when this meeting took place.
(Compliments of BXL )

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

18 Responses to Gjøvik

 1. Ann-Merethe says:

  Nydelige bilder fra Hamar. Du har virkelig gjort en formidabel jobb når det gjelder å finne de flotteste bygningene på Hamar. Visste ikke at det var så mange, men for meg som elsker bygninger med sjel som er gamle og vakre, ble dette en flott opplevelse 🙂

  • Seenorway says:

   Jo, tusen takk, men dette er det altså en samarbeidende kollega som har gjort. Jeg har bare etterarbeidet bildene for ham og deretter skrevet selve reportasjen.
   Men – disse gamle bygningbene befinner seg altså IKKE på Hamar, men på Gjøvik! Jeg vet jo at det ikke er så veldig langt mellom de to (bare 1/2 Mjøsa 🙂 ) men jeg tror lokalbeboere blir fornærmet hvis vi later som om de ligger på Hamar? Vi skal antagelig greie å få på plass noe mer fra Indre Østlandet når våren kommer!

 2. Trinity says:

  Lovely tour! We have a godson in Ottestad, and were with his family aboard the Skibladner several years ago! These photos bring back memories! We were in Norway most recently in 2013; partly for holidays, and partly for writing research for my novel, “The Cardinal” – we spent one day specifically in a Viking longhouse just off of the Karmøy Island, and I “picked the brains” of every museum curator I could. 😉

  • Seenorway says:

   Hi, Trinity –
   How interesting! So you’ve really been there?! It is, however’ a fair bit of distance from Ottestad to the island of Karmøy! I didn’t think they had opened theri Viking Camp at Karmøy just yet? But I know that they have plans for a really large Viking camp there. There is, however, another on in the Sognefjord at ‘Gudvangen’ if you decide to try again? 🙂
   You may also travel Norway digitally by visiting our ‘INDEX’ (https://seenorway.wordpress.com/2013/02/13/index/ )
   Which ever post you open, there will be a return link taking you back to the INDEX (which makes ‘travel’ easy!)

   • Trinity says:

    It was open, and very helpful for my research; I wrote an article about it on my History Undusted blog (search for “Viking” – of which there are several articles, or “Avaldsnes”), https://historyundusted.wordpress.com/ . We’ve also been along Sognefjorden; when we go to Norway we rent a motorhome so that we can travel and see as much as we like. 🙂 I hadn’t heard of the Viking camp at Gudvangen; next time we go, we’ll look it up, but the book I was researching for has already been published, so it would simply be for the pleasure of history! 🙂

    • Seenorway says:

     This blog of mine was originally established in order to get in contact with Norwegian expats and their families, presenting pictures from Norwegian villages, cities and districts from which they once emigrated.
     But I do have a hard time finding a suitable forum of contact where our URL could be displayed? Do you please happen to have any ideas in that direction?

     • Trinity says:

      Perhaps you could contact Norwegian consulates – they may have, or know of websites that cater to Norwegian expats, where you could link up with them, or make arrangements for your blog to be displayed in some way (through interviews, or sidebar notices, etc.). You could also contact museums or tourist information sites; they may have or know of a suitable format. I hope that helps! 🙂

      • Seenorway says:

       Hi, Trinity –
       Never thought of Consulates! Always thought they would primarily be busy working official business related to Norway. You know, this just a hobby of mine.
       Thought perhaps there would be a club, society, paper, net or something common to that group of people, but I’ll keep looking.
       Thanks anyway!

      • Trinity says:

       Consulates deal with emigrants and immigrants, and often have contacts with expat groups, clubs, etc. to help people integrate or move abroad; it never hurts to ask!

      • Seenorway says:

       You’re probably right about that. I’ll select a few and see what happens.
       (If anything? 🙂 )

 3. Breiflabben says:

  Ja her var det mye kjent fra byen jeg har bodd ti år i. Flott bilde av Grand hvor jeg var nattevakt da jeg gikk på Teknikker’n. Grand var for øvrig eid av han som ble min svigerfar.
  Mjøsferga eller Mengsholferga som den het, har jeg en fin historie fra da kapteinen om bord signerte etiketten til en hjemmelaget akevitt som min bror fikk av meg til førtiårsdagen. Ikke akkurat Linjeakevitt, men den hadde passert fylkesgrensa mellom Hedmark og Oppland et par ganger, det kunne kapteinen skrive under på 🙂

  • Seenorway says:

   Hei Breiflabben,
   Det var lenge siden! Men så hyggelig at du likte det du så her? Tenk hva du kunne ha fått til med gamlebyen i Stavanger som utgangspunkt? 🙂 Og dette var en delvis ‘regnværs-reportasje’!
   Den akevitten hørtes litt spennende ut? Den var ikke tilfeldigvis produsert et sted nærmere Løten? 🙂 Skikkeleig ‘kjeller-akevitt med x antall Mjøs-passeringer?

 4. Wonderful set of photo’s hoping all is well in your part of the world.. sending Love and thoughts your way xxx

 5. Mormor says:

  Jeg hadde til og med et “syskjenbån” der en stund 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.