Østre Toten – Lena

Østre Toten kommune ligger mot Mjøsa’s sørvestre bredd og omfatter
562 kvadratkilometer hovedsaklig jordbruksland. Her bor tilsammen rundt 14 657 mennesker hvorav omtrent 1152 (2014) bor på eller i umiddelbar nærhet til ‘Lena‘ som er kommunens adminstrasjonssenter.
‘Lena’ (oppkalt etter elven ‘Lena’) ble først etablert som en togstasjon på Skreiabanen engang rundt 1900!

The municipality of Eastern Toten (Østre Toten) lies towards the the southwestern bank of the lake ‘Mjoesa’ and includes 562 square kilometers of what is mainly agriculture land.
Here live at total of 14 657 people, of which approximately 1152 (2014) live in or very near ‘Lena‘, which is the administrative center of this municipality.
‘Lena ‘, named from the river Lena’ was first established as a railway station on the Skreia railway line sometime around 1900.
DSC_0009bHer et bilde av hovedgaten (Lenagaten) i Lena, og som man vil ha forstått, det er ikke et av de største steder i Norge!

Here a picture from the main street in Lena (The Lena Street), and as most will understand: It’s not one of the largest places in Norway!
DSC_0089bMen folk bor og trives her ute på landet hvor alle kjenner alle. . .
But people live and thrive out here where where most everybody know each other . . .
DSC_0013bHer har vi den lokale bensinstasjonen –
Here is the local gasoline station –
DSC_0086bLike ved siden av ligger ‘Narumgården’ som er det nærmeste man kommer til et ‘shopping-senter’ på Lena. Men etter hvert har en rekke forretninger fått plass her. Den største er nok likevel dagligvare-kjeden SPAR.
Forøvrig finnes også utsalg fra REMA, Coop og Kiwi i Lena

Close by lies the ‘Narum building’ which is the closest you’lll ever get to a shopping mall at ‘Lena’. Gradually a number of different businesses have found their space,  the largest being the grocery chain ‘SPAR’.
Besides there are outlets from REMA, Coop and Kiwi here at Lena.
DSC_0060bHjørnestensbedriften fremfor noen, i alle fall tilnyttet ‘landbruk’, er nok Felleskjøpets massive siloanlegg som ble bygget så tidlig som i 1937.

The cornerstone busines above all, – at least when it comes to agriculteral relations, is probably ‘Felleskjoepets’ massive silo which was built as far back as 1937.
DSC_0016bDette er Lena Jernbanestasjon!
This is the ‘Lena Railway Station’!
DSC_0026bHer kan man kjøpe ferske grønnsaker mer eller mindre rett fra bondens åker!
Here you may buy fresh vegetables, more or less direct from the farmers field!
DSC_0028bDSC_0070bHer ligger Toten Folkehøgskole med plass til 70 elever! Skolen har eget treningssenter, skiklubb og fototoklubb.

Here lies the ‘Toten Folkehøgskole’ (High school) with capacity for 70 students. The school have its own physical training center, a skiing club and a photo club.
DSC_0074bHer har vi et bilde av Rådhuset i Østre Toten kommune, som selvsagt også ligger sentralt plassert i Lena.

Here we give you a picture of the City Hall in the municipality of Easter Toten (Østre Toten), which, of course, is also centrally located in ‘Lena’.
DSC_0075bOg her et bilde av Østre Toten Idrettspark; et stort anlegg med 2 haller og diverse baner som idag er eiet av de lokale idrettslag i området. På dagtid disponeres treningsfasiliteter
av Lena vg. skole som dermed blir idrettslagenes fremste samarbedispartner på ‘vedlikehold’.

And here a picture of  ‘Eastern Toten Athletic Park’; a large enterprise consisting of two large halls and a number of training fields which toay are owned by the local athletic clubs throughout the area of Eastern Toten. During daytime the facilities are used by the
Lena High School, which then becomes the primay partner to the athletic clubs whenm it comes to maintainance.

DSC_0083bLena vg. skole tar 540 elever!
The Lena High School seats 540 students
DSC_0081bPå Lenagata finner vi også kontorene til  Toten Sparebank.
On the ‘Lena Street’ we also find the offices of ‘Toten Savings Bank’ .
DSC_0085bDette er Lena Gamle Bad. Og dette er en trist historie: Lena bad har gjennom årtier vært en sosial møteplass med dans, bevertning, kaffe på skål, et samfunnshus som innbyggerne har visst å benytte flittig, men når kommunen ikke har tatt ansvar og velikeholdt bygget, så måtte det tidlig i 2015 stenge dørene!  Et tilbud som forsvant og som særlig rammet kommunens eldre. Dagens politikere er som kjent skjermet fra å eldes – tror de! Men -mot tid og tyngdekraft slåss man som regel forgjeves! Problemet er visst at man må først bli gammel selv før man forstår dette? Og de som i sin tid stemte mot oppgradering og vedlikehold har jo selv forlengst forlatt politikken!

This is the ‘Lena Old Bath’. And it’s a sad story: The Lena Bath has through decades been a sosial meeting place with dance, waffles and coffee on a saucer; a social center that the people living in this area has been keen on using.
But when the municipality of Eastern Toten haven’t acknowledged their resposibility of maintaining the place, one day early January 2015 the doors were closed forever!
A facility that suddenly disappeared and which largely hit the elders in the area.
The politicians of today seem to think that they will not get any older. (And perhaps they are right?!) But facing time and gravity, they’ll be fighting a lost battle! The problem seems to be that you’ll have to pass 70 years of age before this sinks in? And the ones that once voted against maintainance have today left politics a long time ago!
DSC_0087bMen kanskje kan de finne trøst i et besøk hos den lokale baker’n på Lena? Man kan aldri vite? Plutselig gjør man et nytt bekjentskap verdt å ta vare på?!

But perhaps there is a solitude in visiting the local baker at Lena? You just never know?
Suddenly one day you may strike an aquaintance worth saving?!
DSC_0031b
Det er ingen kirke på Lena, men Hoff kirke ligger bare snaue 3 km. unna!
Hoff kirke er en stenkirke fra det 11. århundre og har plass til 332 mennesker.

There’s no church at Lena, But ‘Hoff Church‘ is only a couple of miles down the road.
The ‘Hoff church’ is a sonte church from the 11- centyry, seating 332 people.
(Compliments of BXL/SRB )

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Østre Toten – Lena

 1. Tom says:

  Min hjemkommune! Trist at badet er nedlagt. Da jeg var barn var det kino, jeg så Tarzan, som forøvrig har gjort et uslettelig inntrykk på meg. En av de siste filmene jeg så der var James Bonde, for your eyes only. Legger til at innehaverens sønn gikk i klassen min på Lena Ungdomsskole… Artig innlegg! 🙂

  • Seenorway says:

   Hei Tom,
   Ja, dessverre – nedlagt! Og årsaken er manglende vedlikehold og elendig kommuneøkonomi; noe som ikke er et helt uvanlig fenomen i ‘Verdens rikeste land’!
   Vi sender jo snart mer penger ut av landet enn hva vi bruker på vår egen befolkning som tross alt har finansiert byggingen av landet frem til nå! De bør vel
   rent moralsk ha krav på et sted å være i sin alderdom så lenge man kan bygge fritidsklubber og enorme idrettshaller for den yngre garde?
   Men jeg bor ikke der, og mitt syn på saken blir derfor høyst subjektivt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.