Notodden – Damvann

Jeg fant plutselig igjen 2-3 bilder fra da jeg passerte Damvann i sommer, og naturen er jo vakker nok til å deles med dere alle –

I suddenly came across 2-3 pictures from the days when I passed Lake Damvann earlier this summer, and the nature is beautiful enough to be shared with you all –
Dette bilder er tatt i nordlig retning.
This picture has been taken towards the North –
Dette er litt mer ‘tvers over’ og fanger opp lysspillet i furutrærne på bredden –
This is more ‘across’ and catches the light playing through the pines . . .
Og til slutt et bilde mot syd. Damvann er et ganske stort vann som nesten kan sies å bestå av flere vann som henger sammen –

And at last a picture towards the South! ‘Lake Damvann’ is a rather large lake and could actually be said to consist of several lakes connected to each other by narrow innlets.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in TELEMARK and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Notodden – Damvann

  1. Mormor says:

    Flott og takk 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.