Voss – Exit Hangursbanen

Enkelte dager er ikke helt som andre! Men når man nå har bestemt seg for å nedlegge den berømte ‘Hangursbanen’ på Voss, så river man ut litt av sjelen på de som bor på Voss.
Siden banen ble åpnet i Desember 1963 har den i 52 år fraktet turister så vel som fastboende til toppen av ‘Hanguren’ hvor man har kunnet vandre (eller sykle) lange turer i vakker natur, eller man har kunnet ta skiene på og  fått seg en frisk tur ned i bygda igjen.
Den 30 Aug. 2015 gikk siste tur! Passasjerene var en liten gruppe spesielt utvalgte som hadde vært med fra dag 1.  Det ville blir feil å si at stemningen sto i taket på denne turen?!

Planer for en ny Hangursbane er vedtatt, men med dagens prisutvikling er det dessverre mange som ikke føler særlig optimisme til bygging av en ny bane. Og de som tross alt har tro på at det skal skje, ser for seg at de kanskje må vente i 2-5 år før planer kan bli realisert?  Det er også et alvorlig tilbakeslag for Voss som ‘turist-metropol’ og skisenter!
Hangursbanen_1F3A0504Some days aren’t quite like anything else! But when it has been decided to close down ther renowned ‘Hanguren Lift’ at Voss, it’s like tearing out a bit of the souls for those living at Voss!
Since the ‘Hanguren lift’ opened in Dec. 1963, it has for the last 52 years been carrying thousands of tourists as well as local residents to the top of the ‘Hanguren’ where they could choose between a large number of tracks, walking or biking throught a beautiful mountain terrain. Or they could bring their skies and get a refreshing experience driving back home!
On Aug. 30th 2015 the last trip was operated! With it a special group of people that had been with the ‘Hanguren lift’ from day 1. It would be totally wrong to say that the feelings were high on this trip!

There are plans for a new ‘Hanguren Lift’, but – with costs running pretty high in 2015, many people are not very optimistic as to what time a new lift will be ready (if at all?)
And among those that believe that there will be a new ‘Hanguren Lift’, there is a growing feeling that this may take at least 2-5 years?!
Meanwhile this poses a serious set-back for the city of Voss as a ‘tourist metropolis’ and a skiing center!
(Compliments of SUL)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in HORDALAND and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Voss – Exit Hangursbanen

 1. vestlending says:

  Spørsmålet er om Ulriksbanen i Bergen følger etter? Stort sett alt av Nasjonalskatter er blitt solgt til utlandet her i landet? Slik er det også med Ulriksbanen som eies av ett engelsk selskap! Er det blitt slik at Nordmenn klarer ikke å drive noe?

  • Seenorway says:

   Hvor gammel har Ulriksbanen blitt da? Den er vel kanskje enda eldre? Så spørs det på løpende vedlikehold? Men ja, det er nok en reell fare for at regnestykket kan vise seg å være ganske likt?

 2. Mormor says:

  Sørgelig

  • Seenorway says:

   Ja, litt trist, men burde vel kanskje kunne ha vært unngått dersom man hadde foretatt nødvendig vedlikehold fortløpende? Nå står det riktignok ikke noe om ‘vedlikehold’ e.a. i den reportasjen jeg leste, men det er jo naturlig å anta etter 52 års drift?

   Alternativ 2 er jo å ha bygget en alternativ bane allerede for 5 år siden som nå kunne ha stått klar til bruk, men det har man da heller ikke gjort? Så blir det som det blir!

   • Mormor says:

    Jeg vil tro at det er manglende vedlikehold og oppgradering som gjør det.
    Det er ikke uvanlig at det slurves med vedlikehold, i kommunene rundt omkring.
    Vedlikehold er ikke gøy nok.

    • Seenorway says:

     Nei, men i dette tilfellet er det jo nesten en forutsetning for at inntekter fra turismen fortsatt vil renne inn i kassa? Nå har man jo noen skitrrekk, men gjennom sommer og høst er det jo uendelig mange som har benyttet seg av nettopp Hangursbanen for å komme seg opp på fjellet. Det er jo til og med folk som har bosatt seg på Voss nettopp fordi denne muligheten har vært på plass? Nå spørs det?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.