V. Toten – Raufoss

Raufoss er administrasjonssenteret i Vestre Toten kommune i Oppland, men da vi besøkte stedet var det dessverre mest et ‘anleggs-området’ fordi man var i ferd med å bygge om innfartsveien til byen. Vi snek oss likevel inn – til fots – og fikk en del bilder som vi håper dere vil sette pris på?
Dagens Vestre Toten kommune omfatter et område på 249,4 kv.km og et folketall på 13 152. Ca 6700 av disse bor i selve Raufoss!

Raufoss is the administration center for the municipality of ‘Vestre Toten‘ in the county of Oppland, but – when we visited the place looked most like a ‘construction site’ as they were busy building a new road into the city. Still we managed to sneak inside – on foot- shooting a number of pictures which we hope you’ll appreciate?
The municipality of Western  Toten today includes an area of 249,4 sq.km and a population of  13 152 people, of which approximately 6 700 live in Raufoss itself.
Vi starter med et bilde tatt opp ‘Hunnselva’ som renner parallelt med hovedveien inn i byen.

We’re starting out with a picture up the river ‘Hunnselva’, which runs parallel with the main road into the city.
Tvers over elva ligger den vakre Raufoss kirke på en liten høyde. Kirken ble bygget i 1939 og har 450 sitteplasser.

Across the river – on a small hill – lies the beautiful Raufoss church, built in 1939 and seating 450 people.
‘Hunnselva’ vider seg litt ut og flyter stille gjennom ‘Kirkeparken’ og denne del av byen –
The Hunnselva widens out and floats quietly through the park called ‘Kirkeparken’ and the city.
Det er faktisk en del fisk i Hunnselva!  Og or å imøtekomme dens behov, er det bygget et sett med laksetrapper i den andre siden av parken.

There is actually fish in ‘Hunnselva’! And to meet its needs, there has been built a number of  ‘salmon ladders’ on the other side of this park.
Her ser vi ned hovedgaten (Storgt.) i Raufoss.
Here we are looking down the main street (Storgaten) in Raufoss.
På høyre side ligger butikksenteret ‘Torvet’ og tvers over gaten: Cafe Efesos
At your right the business-center ‘Torvet’ and across the street: Cafe Efesos.

Her ligger den tidligere ‘Brubakken skole’ som idag rommer en rekke mindre virksomheter –

Here lies the former ‘Brubakken School’ which today harbours a number of smaller businesses and enterprises.
Ja, ‘Torvet’ har vi jo allerede nevnt . . .
Yes, ‘Torvet’ has already been mentioned . . .
Vi tar med et par bilder i retning av Kirkeparken – rett og slett grunnet atmosfæren som omgir dette området.

We’re including a couple of pictures in the direction of ‘Kirkeparken’ due to the atmosphere that engulfs this area
Her krysser Nysethgata elven –
Og her – under Nybrua finnes de tidligere omtalte laksetrappene.

Here the Nyseth street’ is crossing over the river –
And here – underneath the bridge ‘Nybrua’ – we find the previously mentioned Salmon ladders!
Dette er selve fosseløpet, men laksetrappene ligger litt til siden for dette –
This is the main waterfall, but the salmon ladders are located a bit to the side of this.
Vi beklager at toppen av bildet ble veldig lyst, men det var viktigere å vise dere hvordan slike laksetrapper egentlig fungerer.

We’re sorry that the top of the picture became very light, but the important thing is to give you an idea of how such salmon ladders actually works!
Og deretter forsvinner elva videre nedover mot Mjøsa!
And then the river contines on its way towards lake Mjoesa!
Vi beveger oss inn i området på den andre siden av brua og her er det ‘blandet bebyggelse’ med både næringsliv, kommunale bygg og boligområder –

We’re moving int the area beyond the bridge, and here there is a mix between industry, municipal buildings as well as residental areas.
Her ligger for eksempel en av hjørnestensbedriftene i Raufoss: ‘Raufoss Offshore’.
Here lies for instance one of the cornerstone industries related to Raufoss: ‘Raufoss Offshore’.
Her ligger også rådhuset i V.Toten kommune.
Here lies also the City Hall of the ‘municipality of V.Toten’ (Trans: Western Toten)
På den andre siden av parkeringsplassen er det en lokal trafikk-kontroll. Heldigvis har jeg for lengst parkert!
On the other side of the parking lot there is a local traffic control, Fortunately I’ve long ago parked my car way off!
Her finner vi også ‘Kirkekontoret’ på V.Toten
Here we also find W. Toten Church Office.
Ved siden av Rådhuset ligger V.Toten Kultur-senter –
Alongside the City Hall lies the W.Toten Culture Center –
Og gjennom løvverket i parken ser vi også Raufoss skole –
And through the foilage in the park we may see the Raufoss school –

Her et litt bedre bilde og fra en annen vinkel –
Here a somewhat better picture from another angle –
Vi tar en liten tur inn på selve kirkegården siden vi nå er ganske nær kirken –
We take a peek at the cemetary since we’re now very close to the church itself –
Og når vi først er her, så tar vi et nytt bilde av kirken fra en litt annen vinkel denne gang –
And when we’re here, we use the opportunity to take another picture of the church, this time at a slightly different angle –
Og når vi først er her – se på dette mektige furutreet ved porten  . . .
And when we’re here,- take a look at this mighty pine tree near the gate . . .
Her har jeg tatt et bilde fra Kirkeparken ned mot brua –
Here I’ve taken a picture from the park surrounding the church in the direction of the bridge.
Et panoramabilde av Hunnselva gjennom parken –
A panorama shot of the ‘Hunnselva’ through the park –
Nei, det er dessverre ikke en virkelig fisk 🙂  Kun en skulptur som minner dere om at de faktisk finnes fisk her. . .  Stor fisk!

No, it’s not a real fish! 🙂 Just a sculpture to remind you that there are fishes here . . .
Large fish!
Dette er ‘cafe Efesos’ som ligger ved hovedgaten gjennom Raufoss.
This is the ‘cafe Efesos’ which are located on the main street through Raufoss.
Vi følger nå hovedgaten gjennom Raufoss, siden det er den folk flest ser når de besøker byen . . .
We’ll be following the main street through Raufoss as this is what most people see passing through the city . . .
Et stykke nede i byen finner vi kontorene til Frelsesarmeen i Raufoss –
A bit down the road we pass the offices of the Salvation Army here in Raufoss –
Tvers over gaten ligger byens største kjøpesenter – AMFI – Raufoss.
Across the street lies the biggest shopping mall in Raufoss: AMFI Raufoss.
Og idet vi forlater selve Raufoss passerer vi dagligvare-giganten KIWI og et par større bensinstasjoner, men vår tur stanser omtrent på dette punkt. Veien til venstre fører ned til byens industripark .

And just about leaving the city you may see the oputlet of KIWI; one of Norways absolute largest grocery chains and a couple of gasoline stations. The road leading to the left will take you to Raufoss Industry Park.
Rett bak oss har vi Baptistkirken i Raufoss –
Just behind us – the Baptist Church of Raufoss –
Og et lokalt begravelsesbyrå  avslutter vår tur til Raufoss for denne gang.
And a local undertaker will conclude our visit to Raufoss for this time.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to V. Toten – Raufoss

 1. Mormor says:

  Det er lov å håpe 🙂

 2. vestlending says:

  Som alltid en grundig og flott reportasje fra Raufoss! Da kommer vel bildet i fugleperspektiv på plass når drone er innkjøpt? Har sponsorene meldt seg?

  • Seenorway says:

   Nah! Ingen sponsorer, men jeg har for moro skyld sendt adressen til V.Toten kommune og en rekke bedrifter i området. Men jeg tror ikke på Julenissen så tidlig på året!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.