Gjøvik – Kauffeldtgården

Kauffeldtgården er en fredet empirebygning midt i Gjøvik sentrum. Huset ble oppført tidlig på 1800-tallet av Caspar Kauffeldt, grunnleggeren av Gjøvigs Glasværk. Det fungerte som bolig for garver Caspar Hennig. Etter nedleggelsen av glassverket i 1843 fikk Kauffeldtgården ny funkjson. I 1854 ble den bolig og landhandleri for Edv. og Leonore Olsen. I 1877 flyttet Fredrik Olsen Lange inn. Han drev Gjøviks Blad og boktrykkerforretning. Sønnen Torstein Lange tok over i 1917, og familien eide gården til 1965, da den ble kjøpt av Gjøvik kommune. I Lange-familiens tid ble gården kalt Langegården. Kauffeldtgården ble fredet i 1985.

Huset inneholdt kontorer for administrasjonen til Mjøsmuseet, fram til 2006. Gjøvik Kunstgalleri overtok da bygget – og har åpnet et kunstgalleri og en liten kafé i tilknytning til utstillingslokalene.
DSC_0406b
The Kauffeldt building is a preserved empire building in the middle of the Gjøvik city center. It was built in the 1800s by Caspar Kauffeldt, founder of Gjøvig Glassworks.
It served as a residence for Tanner Caspar Hennig. After the closure of the glassworks in 1843 the Kauffeldt building was given a new function. In 1854 it became the residential and village shop for Edv. And Leonore Olsen. In 1877  mr Fredrik Olsen Lange moved in.
He was operatiung a local paper, Gjoevig Blad, and a book printing bussiness as well.

His son – Torstein Lange inherited the property in 1917 and owned it up to 1965, in which year the municipality of Gjoevik purchased the property. Up to this point the property had been been named ‘the Lange building’. The Kauffeldt building was preserved in 1985!

The building has been used as an administration center for the ‘Mjoes museum’ untill 2006 when Gjoevik Art Gallery took over the building. Today it includes this art gallery and a small coffee shop for its visitors.
(Compliments of BXL)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Gjøvik – Kauffeldtgården

  1. kalabalu says:

    It certainly is a large Building , physically and functionally. It housed varied types of uses and will surprise us in years to come.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.