Sandefjord – Vesterøy

Umiddelbart utenfor Sandefjord ligger Østerøy og Vesterøy. Idag skal vi ta turen utover på Vesterøy. Kanskje mangler jeg ennå noen bilder på denne reportasjen, men de får jeg evt. tilføre på et senere tidspunkt.

Just outside of city of Sandefjord lies two rather large islands: Oesteroey and Vesteroey.
(Trans.: The Eastern Island & The Western Island). Today we’ll be visiting the western island (Vesteroey). Perhaps I’ve missed out on a couple of interesting pictures, but thos will have to be implemented at a later date.
Vi starter opp med et panoramabilde tatt fra Framnæs (som er den nordlige halvdelen av Vesterøy) Her ser vi en lokal småbåthavn og en rekke moderne apartements-bygg i Sandefjord.

We’re starting off with a panorama shot from ‘Framnaes’ (which is the northern part of Vesteroey). Here we may see a local small craft marina and a string of modern apartments in the city of Sandefjord.
Dette er nydelige maritime omgivelser hvor det må være en fryd å bo?
These are beautiful maritime environments where it must be very pleasant to live?
Her et panoramabilde mer direkte mot byen Sandefjord. I høyre bildekant ser dere Sandefjord kirke og helt til venstre Scandic Park Hotel (som egentlig er dobbelt så stort som det virker her)

Here another panorama shot directly towards the city of Sandefjord. To the right you may see the Sandefjord Church (which is a bit special) and to the left you may see the Scandic Park Hotel (which is about twice as large as it looks in this picture)
Og akkurat mens vi tok disse bildene, kom Colorlines ferge inn til Sandefjord havn. Her får man dessuten et bedre inntrykk av Scandic Park Hotel.

And just when we were shooting these pictures the Colorline ferry arrived at Sandefjord harbour. Here you may also get a more correct impression of the Scandic Park Hotel.
Her har vi kommet oss et par kilometer inn på øya. En liten stikkvei går ned mot sjøen, og nysgjerrige som vi er, bestemmer vi oss for å ta en titt . . .

Here we’ve travelled a couple of miles into the island. A small side road seems to lead to the sea, and curious as we are, we decided to take a peek . . .
Og er ikke dere glade vi gjorde akkurat det? Se hvilken perle vi fant rett rundt svingen! Ormestadbukta heter det her! Et koselig lite boligsamfunn med en nydelig liten, men godt skjermet havn!

And aren’t you happy that we did just that? Look what a ‘gem’ we found just around the next bend of the road! ‘Ormestadbukta’ is the name. (Trans.: Ormestad bay) A nice little community with its own small, but very well sheltered harbour.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer får dere et alternativt bilde av havnen i Ormestadbukta.
Here you may have an alternative picture of the harbour in ‘Ormestadbukta’.
Litt lenger inne på øya passerte vi noe som så ut som en koselig bungalow, men det viste seg altså å være Vesterøy skole!  Og når den ser slik ut, så måtte vi selvsagt ta en litt grundigere titt:

A bit further down the road we came across something looking like a nice bungalow, but i turned out to be ‘Vesteroey School’!  And when it looks like this, we just had to take a closer look:
Dette er egentlig skolens bakside. Her parkerer personalet!
This is actually the back of the school. This is were the staff park their cars.
Men selvsagt har den både idrettsbaner og lekeplasser for fysisk fostring –
But, of course, there were athletic fields and playgrounds for other physical activities –
Her et ekstra bilde av boligstrøk nær ved skolen. Her kan man nærmest bare gå tvers over veien . . .
Here an extra photo of a residental area close to the school. Here you may only sort of cross over the road. Then you are at school!
Igjen har vi kjørt noen kilometer, og i et glimt får vi øye på havet. Her så det da idyllisk ut? Badeplass? Camping?

Again we have been driving a couple of miles and then suddenly we get a glimpse of the ocean. This looks kind of idyllic? A beach?  Camping?
Det viste seg å være en campingplass ved navn ‘Langeby’. Det første vi la merke til var noen uvanlige campinghytter som mest av alt minnet om private bungalower. For tiden er Langeby Camping konvertert til
flyktningemottak!

It proved to be a camping site by the name of ‘Langeby’. And the very first thing we noticed was a number of rental cabins that looked more like private bungalows. For the time being the Langeby Camping has been converted into a refugee camp!
Og selvfølgelig med egen sandstrand –
With its own beach, indeed !
Og med ganske god plass til både telt, campingvogn og/eller spikertelt –
And with plenty of room for tents as well as campers, cars and the lot –
Til og med med usjenert privatliv, når bare fotografen nå har tatt sine bilder og forsvunnet!

Even with undisturbed privacy, once the photographer has  taken his pictures and disappeared!
Så da forlater vi Langeby og setter kursen videre nedover Vesterøya –
Leaving ‘Langeby’ we’re continuing down south . . .

Vi har kommet til veis ende! Det betyr at vi har måttet parkere bilen og ta beina fatt. Dessuten tror jeg ikke en bil hadde kommet frem akkurat her? Bredden på stien er knapt nok 1 meter. Men vi har blitt fortalt at det kan lønne seg å ta denne turen . . .

We’ve come to the end of the road! That means we’ve had to park our car and start walking! Besides, I doubt very much that any car would get through here? The track is barely 1 yard across! But we’ve been told that it would ‘pay’ to take this particular trip . . .
Og det gjorde det virkelig. Se bare på dette utsynet og den naturen! Og ikke minst – se på den beliggenheten for en hytte ved sjøen!!!

And it really did! Only look at this view! And this nature! And not the least- look at the location for a holiday cabin by the sea!!!
Her er det egentlig ikke så mye mer å si? Vi befinner oss helt på sydspissen av Vesterøya. Bare noen små holmer mellom oss og storhavet. Derfor publiserer vi de siste bildene uten ytterligere commentarer. Nyt stillheten, naturen og ikke minst utsikten!
There isn’t much more to be said! We’re located at the very southern tip of ‘Vesteroeya’.
Just a few very small islands lies between us and the big ocean itself. That’s why we’re publishing thes last pictures without any further comments.
Please enjoy the quitness, the nature and not least the maginifcent scenery.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in VESTFOLD and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Sandefjord – Vesterøy

  1. vestlending says:

    Igjen en flott reportasje med flotte bilder og forklarende tekst! Likte også at stedets campingplass ble omtalt! Ble inspirert til å besøke denne plassen med den fine sandstranden og de spesielle utleie hyttene!

    • Seenorway says:

      Det må understrekes at jeg ikke er 100% sikker på at dette er utleiehytter, men det var ingen annen å spørre enn en som bodde på campingplassen. Og hun trodde det var utleiehytter. Forøvrig var stedet ubetjent – uvisst av hvilken grunn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.