Larvik

Så var omsider turen kommet til Larvik!  Jeg hadde avtalt  med min gode venn, Ole, som skulle tjenestegjøre som sjåfør og guide, mens jeg skulle betjene kameraet slik jeg vanligvis gjør, og – solen skinte fra skyfri himmel!  Kunne det bli bedre?

Denne dagen ble spesiell. Vi startet opp med en deilig lunch, hvoretter vi sjekket kameraene og satte oss tilrette i bilen. Finnes det et sted hvor vi kan få noen panorama-bilder, spurte jeg?  ‘Da starter vi på ‘Mesterfjellet’, svarte Ole og dermed var vi igang . . .

Then the time had finally come for the city of Larvik. I had madde a deal with my good friend, Ole, to fill the role as chauffeur and guide, while I would work the camera as usual.
And the sun was shing from a cloudless sky. Could anything be better?

This became a very special day. We started off with an excellent lunch, checking the cameras and entered the car. Is there a place where we could get som panorama shots’, I asked Ole. Then we’ll start off at  ‘Mesterfjellet’, he said – and here we are:OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Herfra kan vi se store deler av Larvik! Og der ute i havgapet ligger  Stavern som også er en  del av storkommunen Larvik.  Storkommunen Larvik omfatter idag 534,5 kvadratkilometer og her bor det totalt 43 506 mennesker!
Av disses bor ca 23 600  i selve byen Larvik.

From here we may se large parts of the city of Larvik and out there near the horizon lies the city of Stavern which is also part of the municipality of Larvik. The large municipality of Larvik consists of an area of 534,5 sq.km with a total of 43 506 people. Of these approximately 23 600 people live  within the city of Larvik itself.
Unfortunately there is little official information to be found in English when it comes to the municipality of Larvik. We hope that will be rectified in the near future?!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er vakker natur her oppe, og vi ser ganske langt –
It’s beautiful up here, and we may see very far –OLYMPUS DIGITAL CAMERAPanoramabilde i retning Tjølling
A panorama shot in the direction of TjoellingOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her skimter vi ‘Larvik Arena’ og rett bak banen Thor Heyerdahl vg. skole.
Here we may get a glimpse of the ‘Larvik Arena’, and just behind it  the Thor Heyerdahl High School.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer et bilde tatt i retning av den nye fergeterminalen –
Another shot taken in the direction of the new ferry terminal –OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her et bilde i retning av Tollerodden i Larvik –
Here another picture in the direction of ‘Tollerodden’ in Larvik –OLYMPUS DIGITAL CAMERADa tror jeg vel dere har fått litt perspektiv på byen, men for sikkerhets skyld skal vi ta med enda ett bilde i retning av ‘Langestrand’  sørvest i byen –

Then I think you’ve got the lay of the land, but just to make sure – one last shot in the direction of ‘Langestrand’ southwest of the city.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg når vi snur oss, så er det ikke langt til bebyggelse selv om vi altså tilsynelatende er på toppen av et ‘fjell’?  🙂

And when we turn around we observe that we are not far from a residental area even if we supposedly are standing on the top of a ‘mountain’?  🙂OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen før vi forlater dette vakre lille utsiktspunktet så la oss enda en gang se den vakre naturen her oppe!

But before leaving this beautiful little viewing point, let’s take another look at the beautiful nature up here!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Da har vi satt oss i bilen og er på vei til den berømte ‘Bøkeskogen’ i Larvik.
We’re sitting in the car enroute the renowned ‘Beech forest’ of Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERADet første man legger merke til her inne er at skogen er tynnet ut og at området minner mer om en park enn en skog.  Det neste er ‘lyset’ som filtreres gjennom løvverket, og til slutt tempearturen som virker behagelig sval på en varm dag. Men det var noe mer . . .

The first thing you notice is that this forest reminds you more of a park than a forest, The next thing is the ‘light’ that is filteres through the foilage overhead, and at last the temerature which seems very agreeable on an otherwise hot day. But there is something else . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERABrede stier går i nesten alle retninger, men av en eller annen grunn er det lite mennesker her og man gripes av en slags beroligende følelse . . .

Broad tracks are stretching in all directions, but for som reason there doesn’t seem to be all that many people in here. And you’re slowly taken in by some indefinable and calm feeling . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er gravhauger her inne i skogen. Dusinvis av dem! Og de sies at noen av dem skriver seg tilbake til ‘jernalderen’ eller kanskje enda eldre . . .
Hva er den prikkende følelsen i nakken min – ? 🙂

There are burial mounds here in the woods. Dozens of them! And it’s said that some of them dates back to the Iron Age’ or perhaps even older. . .
What is that tingling feeling in the back of my neck – ?  🙂
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi går dypere inn i skogen og det synes å bli litt mørkere –
We’re moving a bit deeper into the forest and  it becomes a bit darker –
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg plutselig åpner skogen seg. Her er det en friluftsrestaurant og en musikk paviljong. Her er det fra tid til annen avholdt små konserter og andre arrangementer.

But suddenly the forest opens up. Here is an open air restaurant and a music pavilion where  concerts and other arrangements are held.OLYMPUS DIGITAL CAMERADette bildet skulle egentlig ikke ha vært med i min lille reportasje. Dere ser sikkert at det er tatt litt på ‘halv tolv’ 🙂 og det er ikke helt min stil, men – det var et håpløst (og bortkastet) forsøk på å fange en øyenstikker i flukt! (Hvor pokker ble det av deg?  )

This picture shouldl actually not have been a part of this photo report!  You may probably detect that it has been taken  askew (which is not my style), but this was a futile attempt on my part to catch a dragon fly in flight!  Now,- where did you go to? )OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg synes kanskje dere burde se dette flotte treet ? Og er det noe der som bærer bud om en kommende høst?

I thought perhaps you ought to see this magnificent tree? And is it something there which holds a warning of a coming fall?OLYMPUS DIGITAL CAMERADette er egentlig et fantastisk bilde! Og hvorfor det, spør dere sikkert? Ser dere den svake fordypningen i terrenget akkurat utenfor det grønne området? Dette er en såkalt ‘hulvei’!
Og hva er en ‘hulvei‘?  Senkningen har oppstått som følge av  menneskers ferd på egne ben, til hest eller i kjerrer over hundrevis av år. Denne veien har sine røtter helt tilbaketil Jernalderen!
(Jernalderen i Norge er antatt til ca 500 år f.k.) Man kunne kanskje si at dette var den første utgaven av dagens E-18 som forøvrig passerer bare noen hundre meter unna!  Her ligger det mye historie!

This is actually a fantastic picture! ‘Why so’?  Do you detect that faint depression in the terrain just outside the green range? It’s called a ‘hollow road’!  And what’s a hollow road?
This depression of the forest floor  comes from people having moved across this terrain on their feet, on horseback, in carriages (any way possible) for hundreds and hundreds of years. This road has its roots back in the ‘iron age‘! ( App. 500 b.c.)
You could perhaps say that this was the very first E-18, which, by the way, even today passes this place only a few hundred yards away! There is a lot of history here!OLYMPUS DIGITAL CAMERAI nær tilknytning til Bøkeskogen finner vi også hjemmebanen til ‘Larvik Turn’

Close to the beech forest we stuble across the home ground of the old football club:
Larvik Turn.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOppe i åsen finner vi et utsiktspunkt og ser ned på ‘Farrisvannet’ og ‘Jomfruhalvøya’. Ved foten av fjellet har man også påvist rester av boplasser fra Jernalderen!

Up the hill, we find a vantage point looking down on ‘Lake Farris’ and Virgin peninsula’. At the foot of the mountain they have also found proven remains of settlements from the Iron Age!OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen – rett bak oss oppdaget vi et interessant objekt:
But – just behind us we discovered another interesting object:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en grensesten mellom Larvik og den forhenværende kommunen Hedrum.
Hedrum ble sammen med Brunlanes, Tjølling og Stavern innlemmet i ‘storkommunen’ Larvik i 1988.

This is a boundary stone between Larvik and the former municipality of Hedrum.
Hedrum was, together with other municipalities like ‘Tjoelling’, ‘Brunlanes’ and Stavern in 1988 included in the larger municipality of Larvik.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi har forflyttet oss til ‘Bøkkerfjellet’ som også ligger midt i Larvik, men noe nærmere havnen! Kanonene kan se noe truende ut 🙂  men hører hjemme på Tordenskjolds tid!
I dag benyttes de som salutt-kanoner ved høytider og festlige anledninger.

We have moved  to Bøkkerfjellet’, which is also located in Larvik, but a bit closer to the harbor! The guns in my picture may look somewhat menacing 🙂 but belong to the time of Tordenskjold!
Today they are only used as a salute guns at holidays and festive occasions.OLYMPUS DIGITAL CAMERAEgentlig er det en fantastisk utsikt over Larviksfjorden her fra Bøkkerfjellet!
Huset på toppen av denne høyden (bak kanonene) er Larviks brannvakttårn fra 1851!

Actually there is a fantastic view out through the ‘Larviksfjord’ from this place on
‘Boekkerfjellet’  The building at the top (behind the guns) is actually a ‘fire watch tower’ from 1851.OLYMPUS DIGITAL CAMERAFor her oppefra har man relativt god kontroll med hva som skjer i Larvik!
Because – from up here you have a pretty good idea of what’s happening in Larvik.
OLYMPUS DIGITAL CAMERALangt der ute (til høyre i bildet) ligger  idylliske Stavern som tidligeren hadde status som Norges minste by, men som idag er en del av Larvik kommune.

Far out (to the right in the picture) lies ‘Stavern‘ previously the smallest city in Norway, but today a part of the larger municipality of Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERADer nede starter veien ut til Stavern og Brunlanes området.
Down there the road start out for Stavern and the district of Brunlanes.
OLYMPUS DIGITAL CAMERADenne delen av byen heter ‘Langestrand’ og ligger mellom fjorden og Farriseidet.
This part of the city is named ‘Langestrand’ and is located between the Larviksfjord and Farriseidet.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi er fortsatt på Bøkkerfjellet og herfra kan vi se ned på Larviks nye kultursenter: ‘Bølgen’.
We are still at the ‘Bøkkerfjellet’ and are looking down at Larvik’s new culture center called
‘bølgen’ (trans. The Wave)
OLYMPUS DIGITAL CAMERABøkkerfjellet er faktisk et ganske hyggelig sted å oppholde seg. Og med godt vær  ser man  langt!
‘Boekkerfjellet’ is actually a very pleasant place to be. And with a bit of fair weather you may see pretty far!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHerfra kan man også få et godt inntrykk av den gamle (og nå vernede) Tollboden! Det hører med til historien at man i disse dager har påvist setningsskader på bygget, antagelig som følge av tung byggevirksomhet rundt  tidligere nevnte nye kulturbygg. Tollboden benyttes idag av Høgskolen i Vestfold.

From here you can also get a good view of the old (and now listed) Customs Bldg.!
It goes with the story that one of these days has proven  damages to the building, presumably as a result of heavy construction activity around the aforementioned new cultural building. The Customs Bldg. is to day used by the University of Vestfold.OLYMPUS DIGITAL CAMERAI gamle dager var det i denne delen av Larvik mye tungindustri, og man kan ennå se rester etter denne.

In the old days there were a lot of heavy industry in this part of Larvik, and one may still see the remains of such.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer kommer imidlertid Farriselva som tømmer seg i fjorden like ved siden av Farris Bad.
Here comes the river ‘Farriselva’ which empties itself into the Larviksfjord along side with
The Farris Bath.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ligger Farris Bad med egen Spa-avdeling og – nærmere fjorden kommer man ikke!
Here lies the ‘Farris bath’ with its own Spa-section and – you don’t come much closer to the sea than this!
OLYMPUS DIGITAL CAMERALegg merke til hvordan man kan benytte trapp fra vannet og rett opp på
hotellets terrasse!

Please observe how it’s possible to use steps directly from water to the hotel terrace!OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer et bilde tatt fra sjøsiden.
Here another shot from the sea front.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer får dere kanskje et bedre inntrykk av det nye kulturhuset (Bølgen) i Larvik? Jeg skal være ærlig med dere: Det sto egentlig en stor byggekran her, men siden den skjemmet bildet og dessuten ikke hadde noe med kulturhuset å gjøre, så har jeg fjernet den! (Helt gratis!)

Here you may probably get a better view of the new Culture Center ( The Wave) in Larvik?
And I’ll be honest with you: Originally there was a large building crane standing here, but it really didn’t improve the picture and – it had nothing to do with the culture center, so I had it removed! Just so you know! 🙂
OLYMPUS DIGITAL CAMERADet er også bygget moderne leiligheter her ute på kaikanten, men jeg tro man bør ha 6-7 millioner disponibel før man ringer megleren.

There are also fashionable apartments built on the edge of the pier, but I belive it to be a good idea that you have approximately 900 000 dollars in your account before contacting the broker!OLYMPUS DIGITAL CAMERASer du tvers over indre havnebasseng så faller våre øyne på ‘Tollerodden’ med Larvik Kirke. Og vi skal ta dere dit, men ikke riktig ennå!

If you look across the harbour basin, your eyes will find ‘Tollerodden’ with ‘Larvik church’, and ‘yes’ we’ll be taking you there, only not just yet!OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er rart med alt som er nytt. Som f.eks. et nytt kulturbygg? Det gir kreativiteten vinger!
Noen fikk en ide:  Larvik skal nå markere seg som en ‘Poesiens by’. Hvordan?  Ved å hugge poesien i stein!  Utvalgte dikt fra våre mest anerkjente poeter og diktere vil bli hugget i stein og montert inn i bybildet for evigheten. Du kan finne dem på bygningsfasader, på kaikanten, i fortauet du går på, på fontenen i parken, på en vanlig garasjevegg, hvor du minst av alt forventer det . . .
Du kan gjøre dette til dine egen personlige skattejakt (på kulturskatter!)
Denne fant vi f.eks. ytterst på kaikanten!

It’s weird with all that is new. Eg. a new cultural buildings? It gives wings to creativity!
Someone got an idea: Larvik should distinguish itself as a poetry city‘. How?
By chopping poetry in stone! Selected poems of our most acclaimed poets and authors will be carved in stone and mounted into the cityscape for eternity. You may find them on building facades, on the quayside, the sidewalk you’re walking, at the fountain in the park. on a regular garage wall, places where you least of all expect it. . .
You can turn this into your own personal treasure hunt (on cultural treasures!)
This one we found  at the very tip of the pier!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn moderne forretningsgård i centrum.
A modern bussiness building in the center of Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERADe fleste nordmenn har vel hørt om drikken Farris tappet fra mineralholdige kilder i Larvik? Og dette er hvor det hele startet! Farrisbygningen!

Most Norwegians will have heard about the mineral water ‘Farris’ from mineral rich sources in Larvik? This is where it all started: ‘The Farris bldg’.OLYMPUS DIGITAL CAMERADette bygget huser ‘Larvik Museum
This building houses the Larvik MuseumOLYMPUS DIGITAL CAMERAVi befinner oss nå på historisk grunn: Tollerodden i Larvik.
We’re on historical ground: ‘Tollerodden’ in Larvik.OLYMPUS DIGITAL CAMERAI utkanten av parken ligger en liten friluftsrestaurant med utsikt over fjorden!
In the outskirts of the park lies a small open air restaurant with a view to the fjord.OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer skulle det engang bygges en slip og en molo, men dybdeforhold var ikke helt som forventet og prosjektet ble skrinlagt, men her i Larvik bygget den berømte  båtbyggeren Colin Archer sine navngjetne redningsskøyter som den dag i dag gjør tjeneste på den norske kyst.

Once there was a plan to build a breakwater and a slip, but latger soundingss didn’t pan out the way one had expected and the project was abolished! Even so, the renowned boat builder, Colin Archer,’ built a number of his famous rescue boats here in Larvik.
Many of these boats are still in active service on the Norwegian coast!OLYMPUS DIGITAL CAMERADet står en minnesten over Colin Archer her nede. Og hvis man ser nøye etter, så vil man kunne se et riss av denne spesielle båttypen gravert inn i steinen.

There is a memoral over Colin Archer standing down here. And if you look closely at this stone, you may see an etching in the stone showing this particular type of ship.OLYMPUS DIGITAL CAMERAParken på Tollerodden er tilrettelagt for publikum!

The park at Tollerodden are accessible to the public!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her en sculptur over den berømte konstruktør og båtbygger!
Here is a sculpture of the renowned constructor and boat builder.OLYMPUS DIGITAL CAMERAOg her ser vi resten av parken med Stavern so bakgrunn i det fjerne. Nederst i parken står en statue av en av Larviks andre store sønner: Thor Heyerdahl velkjent over store deler av verden.

And here we may see the rest of the park withStavern’ in the distant background. At the bottom of the park is a statue of one of Larvik’s other distinguished sons: Thor Heyerdahl, well known in most parts of the world.OLYMPUS DIGITAL CAMERAMens vi oppholdt oss i parken ankom hurtig-fergen tilhørende Color-Line som nå har fått ny terminal utenfor selve bysenteret. MF Superspeed 1 og 2
er 211 meter lange med en bredde på rundt 25 meter. De tar 2315 passasjerer, 750 biler og holder en imponrende fart på 31 knop. Turen til Danmark går unna på litt over 3 timer!

While we were at the park, the high speed ferry belonging to the ‘Color Line’ arrived.
The ferry is now operating out of a new terminal outside of the city center.
MF ‘Superspeed 1 & 2 are 211 meters long, 25 meter wide and have the capacity to carry 2315 passengers and 750 cars at a  speed of 31 knots. The trip to Denmark are made  in a little more than 3 hours!OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer i ‘krabbedammen’ er det nok mange som har fått sin første nærkontakt med det våte element?

In this little pond I expect many a youngster have been introduced to the element of watrer for the first time . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA‘Tollerodden’ ble bygget tidlig på 1600-tallet! Hovedsete for tolletaten på i tidsrommet 1684 – 1789 som arbeidet direkte under den danske konge på dette tidspunkt.
I 1826 ble eiendommen kjøpt av skotten William Archer og her ble vår berømte båtbygger Colin Archer født i juli 1832.

‘Tollerodden’ early in the 1600’s. This was the official office for the customs officers working directly under the Danish King from 1684 – 1789.
In 1826 the property was purchased by the Scothman William Archer. Here our later renowned constructor and boat builder Colin Archer was born on day in June 1832.OLYMPUS DIGITAL CAMERALarvik kirke ligger nydelig på en høyde på Tollerodden. Kirken er en langkirke i stein, bygget i 1677 med plass til 450 mennesker.

Larvik Church is a beautiful long church in stone, built in 1677 seating 450 people and located on a small hill on ‘Tollerodden’.
Her like utenfor kirken står en bauta over en av landets ‘Eidsvollsmenn’:
Thomas Bryn’ som kom fra Kongsberg!

Here – just outside of the church thare is a memorial over one of Norway’s so called
‘Eidsvoll personalities’ (signing our constitution in 1814): Thomas Bryn, which came from Kongsberg!
Denne bygningen hører med i en reportasje fra Larvik, hvor ille det enn kan være?
Under WW II var dette det tyske Gestapo’s hovedkvarter i Larvik!

This building needs to be portrayed in a report from Larvik, how painful it might be to some. During WW II this was the German Gestapos Headquarter in Larvik!
Like ved ligger forøvrig fengslet i Larvik!
Just across the streetfrom this headquarter lies the local prison.
Og til slutt et bilde av Larvik Herregård! Påbegynt bygget av Grev Ulrik Frederik Gyldenløve i 1674! 
And at last a picture of the ‘Larvik Herregård’. The building was initiated by Grev Ulrik Fredrik Gyldenløve in 1674. (Unfortunately there is no furter information in English to be found, but if you open the Norwegian link you will find many pictures that might be of interest?

Dette er slutten av en av våre lengste reportasjer og som ikke hadde vært mulig å lage uten hjelp, fra min venn og kjentmann, Ole. (Tusen takk!)

This is the end of one of our longest photo reports, which would not have been made if it wasn’t for my good friend and guide, Ole. (Thank you!)
(Compliments of SRB)

Hvis du vil se mer fra Larvik-regionen, prøv disse:
If you want to see more from the Larvik region, try these:

STAVERN  60 pics
HELGEROA  26 pics
NEVLUNGHAVN  46 pics

Please return me to INDEX

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in VESTFOLD. Bookmark the permalink.

3 Responses to Larvik

 1. vestlending says:

  Nok en flott reportasje med mange bilder og informasjon! Stor Takk!

 2. Seenorway says:

  Hi, Sue –
  I’m very pleased that you liked what I made. After all it’s a two day job, and quite a lot of work.
  But that’s quite OK as long as i see that it’s appreciated. Thank you! (And welcome back)

 3. Beautiful scenes.. even the built up areas are full of interest and beauty.. But for me nothing beats the Woodland scenes.. Wonderful photo’s my friend.. wishing you well and a good Wednesday.. Hugs Sue xxx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.