Vinje – Vierli

‘Vierli’ er egentlig en del av regionen som går under navnet ‘Rauland’, men skiller seg likevel ut med et stort antall hytter  både private og for utleie. Dertil finnes det en rekke  slalombakker med heiser og et godt løypenett sommer som vinter.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Vierli’ is actually a part of the region called ‘Rauland’, but is still kind of standing out having a large number of holiday cabins, private as well as for rental. In addition there are a number of slalom slopes with lifts and a system of well prepared tracks in summer as well as in the winter.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I denne lille fotoreportasjen blir det mange bilder som nok ligner en del på hverandre. Det skyldes at selve biotopen er nokså lik uansett hvor i terrenget man befinner seg, men vi har altså vandret litt rundt i et håp om å kunne skape en slags generell oppfatning fra dette området?

In this little photo report a good many pictures may seem pretty much alike. The reason being that the biotop itself is pretty much the same regardless of where you may be in this area. Still – we have wandered about hoping to convey some kind of impression of what this region is like?OLYMPUS DIGITAL CAMERAHvis dere studerer bildene nøye, vil dere se at det befinner seg et meget stort antall til dels store hytter rundt i dette området, men alle er bygget med torvtak og glir derfor umerkelig inn i terrenget.

If you care to study these pictures closely, you may discvover a rather large number of cabins snuggling into the terrain, all built with turf roofing and in some cases hard to find.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men det er jo langt fra øde her oppe. Ser men ordentlig etter, finner man et vell av blomster og planter som setter en spiss på landskapet . . .

But – there is far from a barren nature in these parts. Looking closely’ you’ll find a large number of fglowers and plants decorating the mountain sides. . .OLYMPUS DIGITAL CAMERASmå myrtjern er det overalt. Om de inneholder fisk er mer tvilsomt. De er antagelig for grunne for det, men dekorative er de og – fuglene elsker dem!

Small marsh ponds are plentiful!  If they contain  any fish is more doubtful: They are possibly too shallow for that, but decorative they are indeed and – the birds love them!OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ligger en større privat eiet hytte med fantastisk utsikt over området.

A privately owned cabin with a fantastic view to the mountain range.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bildet er faktisk tatt fra hytta hvor vi bodde for anledningen!
This picture has been taken from the cabin where we stayed this time.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger nabohytta ca 70-80 meter unna. Det er bra med ‘luft mellom hyttene’ i denne delen av landet.

This is the neighbouring cabin located approximately 70-80 yards away. It’s plenty of ‘air between the walls’ in this part of the country.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg innrømmer gjerne at dette kom som en liten overraskelse. Kan det virkelig være slik at sommeren allerede må vike plassen for en kommende høst? Vi har jo knapt hatt noen sommer i år og i nordhellingene ligger fortsatt snøen fra i fjor . . .

I readily admit that this came as a small surprise. Can it really be that summer has already given way for an upcoming fall? We‘ve hardly had any summer this year and in the northern slopes the  snow is still remaining from last year. . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg beklager virkelig, men solen kom litt for nær denne gang. Men så ga det jo en viss stemning til bildet?

I’m sorry, the sun seems to have gotten too close this time, but then again it lends a bit of atmosphere to the picture . . .?OLYMPUS DIGITAL CAMERADette hadde dere antagelig heller ikke ventet? Viltvoksende takløk på 900 meters høyde? Men her står den altså!  Det handler bare om å ha øynene med seg når man rusler på tur. Ja, også kameraet da naturligvis  🙂
Forklaringen sies å være at en hytte-eier engang forsøkte å skape en ‘fjellhave’ i dette området. Og lenge etter hans død så sprer eksotisk planteliv seg i regionen.

I’m pretty sure you had not expected this?  Wild growing ‘Sempervivum tectorum’ at
2900 feet
. But here it is! It’s all about looking at where you go and, of course, bringing your camera along!
The explanation is supposedly that long time ago a cabin owner tried to establish kind of a ‘mountain garden’ in these parts, and long after his death exotic plants are spreading through the region.
OLYMPUS DIGITAL CAMERALitt til venstre for midten av bildet ser dere selve ‘Vierli senter’ med et antall utleiehytter og med skitrekket like bak.

Slightly left of the center of the picture you may observe the ‘Vierli Center’ with a number of rental cabins, and directly behind it one of the slalom slopes with lift.OLYMPUS DIGITAL CAMERASå for å gjøre det litt enklere så tok vi en tur oppom!
To make it a bit simpler for you, we decided to walk past it.OLYMPUS DIGITAL CAMERACa. 1-1,5 km nedover veien passerer vi også Rauland Høyfjellshotell, men nå er vi da i ferd med å forlate det området som heter ‘Vierli’, så da er det påtide å avslutte denne lille reportasjen derfra!

About a mile down the road we’re passing the Rauland Mountain Hotel, but then we are also about to leave the area we call ‘Vierli’. Then it’s also time to conclude our little visit to this area.
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in TELEMARK and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.