Vinje – Skålestrondi

En herlig utsikt fra Skålestrondi (sterkt skjemmet av fremtredende kraftlinjer), men ved et litt kreativt valg av fotograferingspunkt, så lyktes vi sånn noenlunde . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A fantastic view from ‘Skaalestrondi’ (severely hampered by major power lines), but by creative choice of spots to take a picture, I think we just about succeeded . . .OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in TELEMARK and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vinje – Skålestrondi

  1. vestlending says:

    Er dette rett øst for Haukeligrend? Husker ikke det store vannet?

    • Seenorway says:

      Skålestrondi ligger langs sørøstsiden av Totak; en ganske bestydelig sjø i Telemarksvassdraget. Tror kanskje den er rundt 40 kv.km, og er dessuten en av de dypere sjøene i Norge. Over 300 meter dyp, så vidt jeg husker? Man man også kjøre til Haukeli langs nordsiden av vannet (via Arabygdi) og – jeg tror kanskje den veien er litt kortere enn via Åmot. Problemet var at den veien var stengt for vedlikeholdsarbeider da jeg var i distriktet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.