Teamwork

Bergknappen står i blomst og biene går ‘bananas’! På et par kvadratmeter
må det ha vært nærmere 100 bier – samtidig! Og da er det ingen vei forbi:
Og jeg går ‘bananas’ – med mitt macro-objektivOLYMPUS DIGITAL CAMERA
My ‘Stonecrop’ is blossoming and the bees in my garden are going ‘bananas’!
Within a couple of square yards there must have been close to a hundred bees working – all at the same time!
And I’m going ‘bananas’ – with my macro lense!
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Teamwork

  1. Seenorway says:

    Ja, vi har jo lest at enkelte land har hatt en biedød på tilnærmet 80% og det er graverende!
    Heldigvis er de ikke de eneste som bestøver avlingene våre, men vi bør nok i langt større grad konsentrere oss om å hjelpe disse til å overleve enn å bekymre oss om temperaturer og bresmelting . . .

  2. Mormor says:

    Så bra at det summer i hagen. Flott bilde også.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.