Oslo – Akershus festning

Når man sitter på Aker brygge med en sommer-pils, kan man vanskelig unngå å se Akershus festning over på den andre siden av havnebassenget.

Sitting on ‘Aker brygge’ with a cold summer beer, it’s difficult not to notice the sky line of ‘Akershus fortress‘ across the harbour basin.
Bilde 1384bAkershus festning ble opprinnelig anlagt i 1299, senere (på 1600-tallet) ombygget til et ‘renessanseslott og festning’.  Festningen er en av de mest kjente og betydningfulle i norsk krigshistorie og har aldri blitt inntatt av fremmed makt!
Idag tror nok mange at Akershus festning har fått sitt navn etter ‘Akershus fylke’, men faktisk er det omvendt! Festningen har navn etter gården Aker som eide neset hvor borgen ble bygget.  Idag bruker man festningen til større nasjonale og internasjonale  banketter, møter etc., men ellers er Akershus Festning fortsatt et militært fort, driftet av Kongens Garde.
På området ligger også ‘Norsk Forsvarsmuseum’ og ‘Norsk Hjemmefrontmuseum’.

Jeg regner med at det kan være av interesse med litt ‘nærkontakt’?

Akershus Castle was originally built in 1299later (in the 1600s) converted into a renaissance castle and fortress‘. The fortress is one of the most famous and significant in Norwegian war history and has never been occupied by a foreign power!
Today many believe that Akershus fortress is in fact named after Akershus county‘, but actually it’s the opposite! The castle is named after the farmAker’ who once owned the headland where the castle was built. Today the fortress is used for of major national and international banquets, meetings, etc., but otherwise ‘Akershus Fortress’ still is a military fort operated by Royal Guards. The area also includes the ‘Norwegian Defence Museumas well as the Norwegian Resistance Museum‘.

I guess most of you would be interested in a closer look?

Som dere sikkert har forstått kan adkomsten fra sjøsiden være forbundet med en viss livsfare 🙂 ,  så vi nærmer oss  forsiktig fra baksiden hvor det idag er lagt til rette for besøk!

As you may have understood, an admission from the sea may be rather dangerous, thus we approach the fortress from the back where today it’s possible to get in.
Bilde 744bNei, dette er ikke ‘steiner i en plen’, men eldgamle fundamenteringer av eldre bygg som ikke lenger har kunnet reddes. .

No this isn’t just ‘stones in a lawn’, but the very old foundations of builings that could no longer be saved.
Bilde 747bJeg tror denne bygningen idag huser festningens informasjonssenter?
I thing that today this building includes the Akershus FOrtress Information Center?
Bilde 746b.
Bilde 749bHer nede er det i dag en frilufts-scene for mindre konserter og annet . . .
Down here today there is an outdoor scene for smaller arrangements, concerts etc.
Bilde 750b
Bilde 752bDenne veien leder opp til de øverste områdene av festningen samt til Akershus kapell.
This road leads up to the upper parts of the fortress and to the Akershus Chapel.
Bilde 773b

Bilde 761bKrigsminnesmerke over falne fra den 2. Verdenskrig.
War Memorial over soldiers that gave their lives through WW II

Bilde 771bHer et par av de gamle kanonene som idag benyttes som salutt-kanoner ved spesielle anledninger.

Here a couple of the old guns which today are used as ‘salute guns’ on special occasions.Bilde 754bVi avslutter med 3-4 bilder som viser utsikten fra festningsvollene rundt selve festningen:
We end this with 3-4 pictures showin the views from the fortress walls:

Bilde 756bDette er utsikten mot indre havn, Honnørbrygga og selve Rådhuset.
This is the view towards the inner harbour,  the ‘Honnor pier’ and the City Hall itself-
Bilde 716b
Bilde 766bPå den andre siden av havnebassenget ligger ‘Aker Brygge’ med en stor marina. Lengst i bakgrunnen ‘Bygdøy’ med en lang rekke museer.

On the other side of the harbour basin lies ‘Aker Pier’ with a large marina. Further back: ‘Bygdøy’ with a number of museums well worth a visit.
Bilde 760bHer ser vi rett ut Olsofjorden.
This view takes us out the Oslo fjord.
(Compliments of SRB)

Please send me back to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.