Ås (Akershus)

Dette blir kanskje en fotoreportasje litt utenom det vanlige. For det første forsvant solen mer eller mindre totalt mens vi var på vei til Ås. Følgelig er 98% av bildene i denne reportasjen tatt med massivt skydekke – dessverre! Og – det er følgelig ikke en reportasje som totalt dekker Ås kommune, men mer en vandring gjennom Ås Sentrum.

This photo report will unfortunately not be of ususal standard. Firstly the sun decided to leave us long before we even arrived at Aas. Thus 98% of this photo report has been made under   massive  cloud layers – unfortunately! And – it will not be a report that cover the municipality of Aas in total, but more a walk through the Aas Center.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Egentlig blir det to forskjellige spaserturer, for det første stedet vi kommer til blir jo kommunens største arbeidsplass: Ås Landbrukshøyskole. Men kjært barn har mange navn. I den senere tid har skolen fått universitets-status, men idag er visstnok det endelige og offisielle navnet:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Og her er vi i alle fall på Universitetsområdet og skal i den første del av denne reportasjen holde oss her!

Actually this will be two separate walks, because our first stop is by far the largest business in the  ‘Municipality of Aas’: The former ‘Ås Landbrukshøyskole’ which newly has gotten a status at a University of Agriculture but at last ended up with an impressive name:
‘Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet) (NMBU) which translated into English would be something like: ‘Norwegian Environment- & bio-scientific University’.
Here we are on the University Campus and here we will remain through the first part of this photo report.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og siden ‘bioteknologi’ er en viktig del av det nye navnet, så starter vi like godt med et bilde av det nye bioteknologi-bygget.
Universitetet har forøvrig tilsammen 5000 studenter og 1500 fast ansatte!

And since ‘biotechnology’ seems to be an important part of the new name,  we might as well kick off with a picture of the new biotechnology-building?
This University has, by the way, 5000 students and another 1500 people working within the University.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Man bør huske at disse menneskene so arbeider her omkring er eksperter på å få ting til å vokse 🙂  Her et vakkert Magnolia-tre.

Please keep in mind that the people working throughout this institution are experts at getting things to grow! Here a beutiful Magnolia-tree.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her et nærbilde av denne sarte blomsten –
Here a close-up of this timid flower –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Man kunne kanskje falle på tanken av å være i Holland, men ‘nei’ – dere er på  Ås i gode gamle Norge!

One could perhaps get the idea of being in Holland, but ‘no’ – you are ideed at Ås in good old Norway.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg har en liten ekstra tilståelse å komme med. Det var akkurat her jeg oppdaget at jeg hadde gått rundt og fotografert i 4:3-format (Derfor ble ikke toppen på dette treet helt med på bildet), men herfra er som vanlig alt fotgrafert i 16:9-format tilpasset skjermen din!

I have another small confession to make: It was just about here where I discovered that I was taking pictures in 4:3-format. That’s why the top of this tree is not included in the picture) But from here on everything is in 16:9 just as usual (just like your screen)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg tør ikke si hvilket fakultet som ligger i denne bygningen, men den tilhører selvsagt universitetet. Bygningene har forøvrig en utsøkt arkitektur og skriver seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.

I have no idea of what faculty operates from this building, but, of course, it’s partof  the University. The buildings with its beautiful archiecture presented here are all from the beginning of the 1900’s.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bygget ser forøvrig ut til å være selve adminstrasjonsbygget innenfor Universitetet?
This building seems to be the adminstration bldg. itself?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Igjen er jeg litt usikker, men denne imponerende busken kan muligens være en jasmin?
Again I’m a bit uncertain, but this impressive bush might possibly be a jasmine?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her holder Dept. for Miljø og Utviklingsstudier til.
This is where we find the Dept. of Environment & Developement Studies.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Vi minner om at det å lage kunstige dammer eller sjøer er pensum akkurat på disse kanter! 🙂

We remind you that the art of making artificial dams or lakes are curriculum in these parts!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og hva er den dam uten rhododendrons rundt den?
And what is a pond without a few rhododendrons around it?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hvem holder til her?  Ærlig talt – det aner jeg ikke, men det er fortsatt en del av Universitetet!

Who’s staying here? Honestly – I have no idea! But it still part of the University Campus!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har krysset en hovevei og er helt på kanten av Universitetsområdet. Her ligger Åkerbakke Barnehage og det er jo logiske at 5000 studenter og 1500 ansatte har barn? Ergo bør man ha tilgang til en barnehage!

We have crossed a main road and just on the edge of the University Campus we find a kindergarden: ‘Aakerbakk Kindergarden’. And I guess it’s pretty logical that 5000 students and a staff of 1500 does have children? So they need access to a near by ‘kindergarden’!

OLYMPUS DIGITAL CAMERADette er egentlig baksiden av et bygg tilhørende  ‘Institutt for Skog & Landskap’
This is actually the back of a building belonging to the Institute of Forest and Landscapes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og her er vi på forsiden av bygget!
And here we are in front of the building!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og det var enda flere avdelinger . . .
And there was more . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi (IMT)
Here lies the Institute for Mathematics and Technology  (IMT)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Studentersamfunnets Samfunnshus. Her avholdes det  en såkalt ‘UKE’ en gang annet hvert år (like tall) og neste gang blir da 2016. Da er her revyer, konserter, cafedrift og en lang rekke sosiale aktiviteter.

Here lies the Studentorganizations Community House, Once every two years  (even numbers) there will be hels a so called ‘week’ with comic theatre, concerets, cafes and a long string of other social activities related to students.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En majestetisk svane gled langsomt forbi med et forskende blikk. det vanket vel aldri en liten matbit?
A majestic swan glided slowly past with a searching gaze. Perhaps there would be something to eat?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette var forøvrig samme sted hvor jeg gjorde gårsdagens varp:
Dette er nemmelig en ganske sjelden fugl på våre kanter. En såkalt ‘rustand’ som egentlig hører hjemme rundt Svartehavet, Sør-Europa og Nord-Afrika. Så hva gjør den her? Feil på kompasset?

This is by the way in the exact same spot where I made yesterdays catch:
This is a rare bird in our parts of the world! A so-called ‘Rusty Duck’ that normally swims in the waters of the Black Sea, in Southern Europe or even North Africa. So what is it doing here?  Faulty compass?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
På hovedveien mot Ås Sentrum fant vi en sidevei mot venstre som førte til den gamle Ås Kirke; en langkirke fra 1867, oppført i murstein. Kirken har 450 plasser.  Du kan se flere bilder fra kirken her.

Driving the main road towards the centrum of Aas we became aware of a side street to our left that ended at the old  ‘Aas Church’; a ‘long church from 1867 erected in brick.
The church seats 450 people. You may see more pictures from this church here.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Ås Kvartal’ ligger sentralt i Ås Sentrum.
‘Aas Kvartal’ centrally locatred in Aas Centrum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Panoramabilde fra Ås Sentrum
Panorama shot from the center of Aas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rett bak Rådhuset i Ås er det en populær lekeplass for de minste blant oss –
Just behind the City Hall in Aas Centrum  there is a popular childrens playground for the smaller among us.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og her ser vi selve Rådhuset i Ås.  I Ås kommune bor det idag 18 503 mennesker fordelt på 103,1 kv.km.
And here the City Hall itself in Aas. In the Municipality of Aas there are 18 503 people sharing 103,1 sq.km. I have given you to the ‘English pages’ of the Municipality of Aas, but unfortunately those pages are inadequate (to put it mildly) so perhaps you’ll be better off
with this pages?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ligger selve ‘Kulturskolen’ i Ås og like bak ligger et tilsvarende bygg.
Here lies the Culture School in Aas, and just behind this building another similar building.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her bak skolen ligger et boligstrøk –
Here behind the school lies a residental area –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I Ås har de selvsagt en egen fritidsklubb hvor ungdom kan aktiver seg med ting som interesserer –
In As theey have, of course, their own club for ‘leisure activities’ where youth may pursue their special interests –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her viser vi noen bilder fra en av de største skolene i området: ‘Åsgård skole
Here we’ll show you a few pictures nfrom one eof the larger schools of this area:
‘Aasgaard School’OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I utkanten av parken rundt Rådhuset finner vi også et krigsmonument fra den andre verdenskrig.
In the outskirts of the park surrounding the City Hall we find a war memorial from WW2.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra parken rundt Rådhuset.
From the park surrounding the City Hall.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En vakker liten skulptur er plassert i parken –
A beautiful little sculpture has been mounted in this park –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DnB Bank ligger sentralt i sentrum av Ås –  Denne filialen er forøvrig besluttet nedlagt.  Det kommer ingen kunder, sier banken?  Men er nå det så rart? Når banken kun har konsulenter, kort åpningstid og heller ikke fører kontanter?  Hvem har nå bruk for en slik bank?

The DnB Bank is centrally located in the center of Aas –
This outlet has been marked for a close-down!  Nobody’s using our office, says the bank. How strange is that? When the bank is staffed with consultants only, short opening hours and carry no cash?  Who needs a bank like that?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et bilde tatt i motsatt retning viser litt av sentrum i Ås –
A shot taken in the opposite direction shows some of the center of Aas –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et gatebilde fra Sentrum viser en del apartmentblokker –
A street picture from the centrum shows you a number of apartment buildings –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er vi inne i et noe eldre boligstrøk umiddelbart utenfor sentrum –
Here we’re into a somewhat older residental area just outside of the centrum –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Moderne apartmentblokk i sentrum
Modern apartment building in the centrum of Aas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og her holder det norske ‘Mattilsynet‘ til. Det er de som har ansvaret for at vi ikke langsomt forgiftes av kreative tilsetningsstoffer tilført våre matvarer og forbruksartikler av et profitthungrende næringsliv. En tøff jobb som trenger vår støtte!

This is the offices of the Norwegian ‘Mattilsynet‘ (Comparable to the American FSA)
They are the people responsible for preventing us being slowly poisoned by creative additives insertyed in our food, cosmetics, textiles, plastic products by a revenue hungry
international businesses. A tough job that needs our support!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her nede ligger Ås Jernbanestasjon og like ved siden av Ås taxi-center.
Jeg ble behagelig overrasket ved å oppdage at noen driftige damer drev cafe i stasjonsbygget og serverte nystekte vafler og kaffe selv på en søndag formiddag!

Down here lies the Aas Railwaystation side by side with the Aas Taxi center.
I was pleasantly surprised to discover that a couple of industrious young ladies operated a cafe serving freshly made waffles and hot coffee even on a Sunday! Thumbs up!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Veldig nær stasjonen fant jeg flere moderne apartmentblokker. Her er det kort vei til toget!

Very close to the Railwaystation, therfe were a number of moderne apartment buildings.
Here there were really a short way to the train!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dagligvarekjeden REMA er selvfølgelig representert også i Ås –
The Grocery chain ‘REMA’ was, of course, represented here in Aas –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Like ved jernbanestasjonen ligger Ås vg. skole, men den dekker et så vidt stort område at den lettere lar seg fotografere fra den andre siden. Skolen har ca 1100 elever og rundt 170 lærere!

Close by the Railwaystation lies the Aas High School, but it’s rather large and it’s easier to
photograph from the other side! nThe school has approximatgely 1100 students and an educational staff of 170.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og så ser det faktisk ut som solen har tenkt å vise seg igjen. Det passer jo bra ettersom jeg på det nærmeste er ferdig med fotograferingen for idag?

And now it looks like the sun is planning to come back to us?  That suits me just fine since I’m more or less finished taking photos today?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Denne gangen er det COOP’s butikk som et øyeblikk nyter godt av solen . . .
men det vil antageligvis ikke vare særlig lenge? (Se skyene!)

This time it’s the local outlet of COOP tha may enjoy a few minutes in the sun, but – it’ll probably not last for very long?  (Observe the clouds)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi avslutter vår lille vandring gjennom Ås her. I bildet ser vi et boligstrøk langs veien til Ski. Vi håper dere har fått et best mulig innblikk i Ås og hvordan det er å leve i dette området?

we’re concluding our walks through the Aas area here in this spot. In the last picture you’re seeing another residental area along the roas leading to the city of Ski. We hope you have gotten an impression of the area, and how it is to live in the area of Aas?
(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX

 

 

 

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in AKERSHUS and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Ås (Akershus)

 1. -Eugenia says:

  Thank you for the virtual tour. I enjoy photos of inhabited areas because it reflects on day to day life in Norway.

 2. Seenorway says:

  Ja, det har jeg jo forstått! Problemet er jo at jeg på en måte skriver for ‘et annet marked’.
  Tanken er jo at utflyttede 2. og 3. generasjons nordmenn i utlandet skal kunne se hvordan det ser ut i dag der Bestefar eller Oldefar engang bodde. Da tror jeg kanskje 2-3 bilder blir litt utilstrekkelig?
  Reise må jeg jo uansett, enten jeg tar 3 eller 30, men bare 3 blir jo ‘fort gjort i en port’ (som de sier).
  Men selvsagt blir det mindre arbeid i editoren om man bare behøver å gjøre noe arbeid med 3 bilder. Men det var liksom ikke det jeg startet på?
  Og så kommert jeg i ny knipe: Skal jeg ta med kirken, rådhuset og en skole (som høyst sannsynlig ikke lenger er der) og dermed ikke ha muligheten til å vise frem stedet? Det er ikke så enkelt dette, og jeg vet ikke om jeg vil la meg styre av Twitter-syndromet.

  • Mormor says:

   Jeg tenkte mer i retning av å bryte opp i sekvenser på, la oss si fire eller fem og lage flere innlegg fra samme sted?
   Jeg ser merarbeidet. Bare så det er sagt.

   • Seenorway says:

    Ja, jeg ser jo hva du mener. Og jeg har ved flere anledninger laget 1, 2, 3 eller endog 4 reportasjer fra samme sted og i ettertid linket dem sammen. Problemet er jo at det ikke ser ut til å ha noen særlig effekt? Ikke før jeg kommer ned mot 3-4 bilder, og det virker jo litt søkt (og veldig oppmerksomhetssøkende) om jeg f.eks. skulle ha laget 10 forskjellige reportasjer fra Notodden? Særlig hvis jeg sitter med alle bildene i samme katalog på PC’en! Så har jeg selvsagt et alternativ – vanligvis omtalt som ‘riset bak speilet’ 🙂

    Jeg skal/vil dekke en liten by som f.eks. Kragerø eller Notodden med 30-50 bilder! Det har de fortjent! Og jeg ser jo at min Kragerø- reportasje nå er lest av nesten 10 000 mennesker. Da føler jeg at jobben er verdsatt, men når jeg idag ser at jeg faktisk får større respons på et innlegg med 4 bilder sammenlignet med ett med 50, så må jeg stikke fingren i jorda og lukte godt . . .
    For da kan jeg selvsagt velge å publisere en reportasje med 4 bilder (selv om jeg har 50)
    og så heller fylle opp i ettertid gjennom vinterhalvåret når jeg likevel ikke har noe annet å gjøre, men – da tror jeg vel en og annen blir litt skuffet. Og de er jo slett ikke sikkert at de husker å sjekke reportasjen senere (Selv om den da vil være fullt ferdig)?
    Og som du sier: Folk har ikke tid! Og da har jo egentlig ikke jeg heller . . .?

    Nå har jeg nye 40 bilder klar fra Ski (hvor jeg ikke hadde vært på 25 år 🙂 ), men sannelig om jeg vet . . . Kan hende bør jeg begrense meg til bare 3-5 bilder? Det er en litt urettferdig måte å presentere Ski på, men det ser ut som at det er det man ber om ?

    • Mormor says:

     Jeg har ikke noe i mot langreportasje fra Ski. Har ikke vært der siden tanten min døde og ble gravlagt. Lenge siden det nå. Så noe nytt har nok kommet til. Klem til en iherdig og dyktig fotograf 🙂

     • Seenorway says:

      Jo, tusen takk for karakteristikken. (Man gjør så godt man kan, til tross for at solen stadig glimrer ved sitt fravær) Jeg har i grunnen ikke tenkt så mye over det før, men det klan se ut som solen har varmet opp nok skyer til å skape et problem for iherdige fotografer sånn fra 14-tiden, og da er jeg jo – med et par timers kjøretid – vanligvis ikke på langt nær ferdig!
      Men verden skal ikke være enkel!
      Jeg vet ikke når du sist var i Ski, men jeg tror mitt siste besøk var en gang i 1988. Og plutselig lå det en liten by der jeg husker et søvnig lite tettsted (nærmest en ‘soveby’ til Oslo.
      Nå skal jeg love deg at det er litt andre greier . . .
      Kanskje jeg burde publisere de første 5 bildene og love resten den dagen jeg hadde 20 ‘likes’? Om ikke noe annet så bringer jeg litt fokus på problematikken. Jeg hadde aldri hatt anledning til slik filantropisk virksomhet, hadde det ikke vært fordi jeg er pensjonist og dessuten tilfeldigvis har fotografering som hobby!

      • Mormor says:

       Den idéen likte jeg 🙂
       20 likes, mer fra Ski. hm .. kan bare like en gang, vel? Men det jeg kan gjøre er å reklamere litt mer iherdig, kanskje?

      • Seenorway says:

       Så oppvakt du er, Mormor! Om bare flere rundt om i verden fikk den ideen? De fleste har jo en FB-profil?
       Problemet er jo nye regler på FB og at de fleste ennå ikke har skjønt hvordan de kan dele på FB og få det til å virke som det skal/bør.
       Idag er det slik at en tradisjonell ‘deling’ (slik man gjorde i gamle dager) utløser IKKE lenger en ‘mail alert’ til ‘venner’.
       Og enda verre: Et hvilket som helst vindu som inneholder en aktiv hyperlink, blir av FB’s programvare AUTOMATISK BEHANDLET SOM EN ‘DELING’!!!
       Nå må man alltid bruke 2 separate vinduer: I det første vinduet KUN den aktuelle hyperlinken! (Ikke noe mer!) I det neste vinduet kan man skrive en anbefaling eller introduksjon hvor man henstiller om å åpne linken i det underliggende vinduet. Pass for all del på at det siste vinduet med en introduksjon IKKE inneholder noen former for link!!! Da vil dette vinduet utløse en ‘mail alert’ av gammlet godt merke!

      • Mormor says:

       Så, da ligger det på fb fra meg også, du får se om det er riktig 🙂

 3. Mormor says:

  Takk for turen 🙂

  • Seenorway says:

   Hyggelig at noen responderer! Men jeg ser jo at jeg nok er på ‘ville veier’. Hadde jo over dobbelt så stor respons for over ett år siden med bare 250 abonnenter. Og 2 enkle fuglebilder gir langt større respons enn en over 50 bilders reportasje.
   Idag har jeg planer om å besøke Ski, men deretter må jeg virkelig begynne å tenke over hva jeg gjør . . .

   • Mormor says:

    Jeg tror jeg har skrevet noe om det tidligere. At de færreste har tålmodighet til å bla seg gjennom mange bilder.
    Jeg har sett samme tendensen hos andre bloggere jeg liker også. Blir det for langt, blir responsen mindre.
    Og så er det vel “de nye” mediene, som “oppdrar” til korte innlegg.
    Bare en strøtanke – hva om du “porsjonerte ut” og ikke var så rundhåndet med bildene dine?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.