Rygge

Like utenfor Moss ligger nabokommunen Rygge. Og grunnet den kraftige veksten i Moss, så har også Rygge fått sin del. I Rygge bor det idag 15 242 mennesker fordelt på bare 74,15 kvadratkilometer, herunder 1575 på Larkollen (Tidl. reportasje)

Just outside the city of Moss lies the neighbouring municipality of ‘Rygge‘. And due to the strong growth in the city of Moss, Rygge has gotten its share!  Today there are 15 242
people living in the municipality of Rygge sharing 74,15 sq.km including the 1 575 people living at Larkollen (Previous report)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er nødvendig å forklare at Rygge ligger tett ved en av landets største motorveier – E6 mellom Oslo og Sverige og følgelig fungerer den gamle hoveveien idag som en lokal hovedvei gjennom rygge der den løper parallelt til den nye motorveien. Det er på denne gamle hovedveien vi starter vår lille omvisning av Rygge!  Tvers over veien den lokale bensinstasjonen.

It’s necessary to explain that ‘Rygge’is located alongside the countys perhaps most trafficed motorway between Oslo and the boarder to Sweden, thus today the old main road
is is used as a locat main road through the municipality of Rygge running parallel to the main motorway.  And this were we are starting our little sightseeing of ‘Rygge’.
Across the road – the local gasoline station.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et lite stykke borti gaten ligger Halmstad Blomster som faktisk holdt åpent da vi passerte til tross for at det igjen var på en helligdag. Nå på forsommeren er gjerne gartnerier åpne selv på søndager.

Not far down the road lies ‘Halmstad Flowers’ which was actually open for business as we passed, even if we again had chosen a holiday to visit. Now in early summer its not unusual that businesses realted to garden, flowers, fertilizing and that sort of things are in fact open for busness even on Sundays

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men andre var dessverre stengt (selv om jeg gjerne hadde tatt meg en kopp kaffe akkurat her)
But others were unfortunately closed, even if I’d have loved a cup of coffee at this point.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den lokale legen hadde selvsagt tatt seg fri, men så lenge jeg følte meg frisk og rask så skapte det ingen problemer – i hvert fall ikke for meg.

The local doctor had, of course, taken the day off, but feeling ‘on the go’ it posed no problem, – at least not to me!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Denne rolige gaten heter ‘Bankgaten’, og – det er faktisk en liten bank her. Ikke på bildet, men ca 100 meter bak meg ligger faktisk en liten bank!

This quiet piece of road is named ‘ The Bank street’, and – there is actually a bank here.
Not in the picture that you see, but approximately a hundred yards behind me lies a small bank!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg kunne rett og slett ikke overse denne gamle frodige hagen uten å ta et bilde.
I just couldn’t ignore this lush old garden without taking a picture of it.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her holder den lokale tannlegen til. Og ved siden av ser dere litt av den tidligere omtalte banken som ligger i dette området.

Here is the local dentists office. And just nest to it you may see parts of the local bank I just mentioned.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og igjen er det ‘Sparebank 1’ som har sikret seg en posisjon i markedet –
And again it’s ‘Savings Bank 1’ that have secured a foothold in the market –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dagligvarekjeden KIWI har et utslag også i Rygge –
The Grocery chain KIWI has an outlet also here in ‘Rygge’ –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette huset var i tidligere tider ‘Rygge Hotell’ fordi det lå strategisk til i forhold til det som da het Rygge Flyplass, men som idag heter ‘Moss Lufthavn – Rygge’. Jeg var litt i tvil om det hadde overlevet konkurransen, særlig tatt i betraktning at det ikke fantes biler utenfor eller andre tegn på aktiv drift, men – et søk på nett fortalte meg at Rygge Hotel eksisterte – dog uten betjening!!!  Men man kunne leie seg inn ved å ringe et telefonnummer?!

Derfra virket det som man baserte seg på selvhusholdning?  Man kommer altså ikke til en ferdig frokost med varm kaffe på dette hotellet? Og kanskje kan man drive hotell på denne måten? Ikke vet jeg!

In former time this building was ‘Rygge Hotel because it was kind of strategic located to what in those days was called ‘Rygge Airport’ – today ‘Moss Airport – Rygge’.
Iwas in some doubt whether it had survived the competition over tha last 20 years, especially sisnce I could observe no cars in the parking lot, nor any signs indicating a busy hotel, but – searching the net I could read that Rygge Hotel was in fact operating ‘without staff’!  But you could book a room by calling a certain number, From there on it seemed you would have to make your own food and cater to your own needs? There would be no breakfast with hot coffee waiting for you here in the morning.
Possibly one may work a hotel this way. I haven’t got a clue . . .?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk i Rygge
Residental area in Rygge

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Igjen et boligstrøk i Rygge, men denne gang et litt mer gammel-romantisk utseende sted.
Again a residental area in Rygge, but this time something more of an old romantic style.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et litt eldre boligfelt i sentrum av Rygge.
Another residental area near the center of Rygge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En liten lokal bondegård med en frodig hage lå tett inntil veien –
A small local farm with a lush little garden was located close to the road –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her møtes på en måte gammelt og nytt for tvers over veien var det bygget hypermoderne apartementshus.
In a way here new meets old. Across the road from the little farm brand new hyper modern apartment buildings had been erected .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her har man fått plass til et lite rekreasjonsområde og kanskje en populær lekeplass for barna i området?
Here they’ve found space for a recreational ground and perhaps a popular playground for children in this area?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
For å skape et inntrykk av hvordan det er å bo i Rygge, har vi valgt å ta en liten tur opp i et nyere boligområde som heter ‘Rørskogen Boligfelt’.

To giv e you a best possibke impression of how it is to live in a place like ‘Rygge’ anno 2015, we have decided to walk through parts of a newer residental area called ‘Rørskogen
residental area’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Som dere sikkert kan se, er husene av nyere dato  og tomtene større enn i de eldre deler av Rygge?
As you may surely observe, the houses are younger and the lots are larger than what you find in the older sections of Rygge.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg kunne selvsagt ha gått noe nærmere, men på den annen side så har man hensynet til ‘privatlivets fred’ å ta hensyn til. Dermed blir dette en slags balansegang . . .

Of course, it was possible to go a bit closer, but then again one has to respect the privacy of the individual house owner, thus a ‘balanced walk’ between th two . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg måtte bare ta et ekstra bilde av denne enorme Rhododendron-busken!
I just had to snap an extra shot of this enormous Rhododendron bush!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Siden jeg selv har historikk som gammel radio amatør, så måtte jeg jo beundre karer som dette som virkelig har utstyret i orden! Men han ville vanskelig ha kunnet bo i selve byen!
🙂

Since I have a history as an old radio amateur myself, I had to admire a guy like this really having the gear it takes to reach any corner of our globe. But I don’t think he would have been able to live in the city! 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over gjerdet fra et av boligområdene fant jeg dette idylliske lille skogsområdet med et nettverk av små turstier tusenvis av hvitveis . . .

Just across the fence from one of the residental areas I found this this idyllic little forest with a network of walking tracks and thousands if white anemones . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deretter svingte vi nedom Rygge kirke som ligger nydelig til på en liten høyde et par kilometer utenfor sentrum. Kirken skriver seg fra 1171 og er langkirke i  stein bygget i romansk stil. Dette er Norges best bevarte steinkirke med utspring i Middelalderen!
Du kan se flere bilder fra kirken her

Then we turned around and aimed for Rygge church, located on a lovely hill  approximately a mile outside of the  Rygge center. The church is erected in 1171, built in stone in a romanesque style. This is the best preserved stone church in Norway from the medieval time. You may see more pictures from the church here.
(Compliments of SRB)

Return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in ØSTFOLD and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.