Hemsedal

Man skal være forsiktig med å si at noe er ‘det vakreste som finnes’, men kanskje kan man tillate seg å si at noe er ekstremt vakkert?  I så fall er det en betegnelse jeg kan tenke meg å benytte på dalføret som kalles ‘Hemsedal’; et dalføre som strekker seg fra Gol i Hallingdal og nordover til fylkesgrensen mellom Buskerud og Sogn & Fjordane.

One ought to be careful not to declare something ‘the most beautiful there is’, but perhaps it would be possible to say that something is ‘extremely beautiful’?  If so, that’s probably what I’d like to say about the valley called ‘Hemsedal’; a valley streching from ‘Gol’ in Hallingdal northwards to the boarderline between the counties ‘Buskerud’ and ‘Sogn & Fjordane.’ The latter acually belonging to our Western coast.
Man skal ikke bevege seg langt inn i dalen før øyet faller på elven ‘Hemsila’ som renner gjennom hele dalen.
One don’t need to go far before the eyes meet the river ‘Hemsila’ which runs through the whole of this beautiful valley.
Jeg kan nevne at Hemsedal er en egen kommune bestående av 2 344 mennesker fordelt på 753,5 kv.km med vakker natur.

It’s worth mentioning the ‘Hemsedal’ is a municipality of its own including 2 344 people sharing 753,5 sq.km og beautiful  nature.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hovedveien gjennom dalen følger stort sett elven og derfor kommer dere til å se den en stund.
The main road through the valley follows the river ‘Hemsila’, thus you will be seeing it for a while. 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Hemsila’ kan lett bli for sterk, for dyp og for kald til å forseres, men heldigvis er det flere bruer over elva.
‘Hemsila’ may easily be too strong, to deep and too cold to traverse, but fortunately there are several bridges crossing this river.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg står på en av dem!
I’m standing on one of them!
Hovedveien inn Hemsedal. Legg merke til fjellet i bakgrunnen! Det er Veslehødn med den kjente vannfallet ‘Hydnefossen’ på 475 meter og et fritt fall på 155 meter. Vinterstid er fossen populær bland profesjonelle isklatrere!

The main road into the valley of Hemsedal. Please observe the mountain in the back of the picture: That’s the ‘Veslehoedn with the renowned waterfall ‘Hydnefossen’ falling 1570 feet and with the first 500 feet in a  ‘free fall’. During winter the  waterfall is very populoar with professional ice-climbers!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grønne enger gjør seg godt mot snødekte tinder etter hvert som vi kommer stadig lenger mot nord.
Green fields looks good in contrast with snowy peaks as we’re getting further north.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg måtte virkelig se to ganger på dette bildet idet jeg lurte på om det hadde dukket opp et fjell i horisonten jeg ikke kjente, men – så var det bare et bjerketre som forsøkte å spille oss et pek.

I really had to take an extra look at this picture. Had there suddenly appeared a new mountain that I didn’t know on the horizon? But a closer look showed a birch pulling our leg –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Granheim ligger flott til med utsikt over elven og egen golfbane!
Granheim Holiday Center has a view across the riover and its own golf course.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bildet er tatt fra en raste-plass tvers over veien fra Granheim. Beklageligvis har det vært den kaldeste Mai måned på lenge og løvtrærne har ennå ikke fått sine lysegrønne blader på plass-

This picture has been taken from a road stop near by. It’s unfortunate that there has the coldes May for a long time, and  the woodland hasn’t yet got its light green leaves in place.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men idyllisk er det her opp i dalen. Det kan ingen ta ifra dem!
But  it is idyllic  up here in the valley. That can nobody take away!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Synes dere ikke?
Don’t you think?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg vet ikke hvor det ble av eieren av dette gjødningsprosjektet, men det er uansett en stund siden  dette skjedde. 🙂

I don’t know where the owner of this fertilizing project went to, but – anyway – some time has passed since.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi nærmer oss nå et lite tettsted som heter Ulsåk.
We’re now approaching a small settlement called ‘Ulsaak’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er et ganske typisk terreng for dalbunnen i dette området.
This is a rather typical terrain for the valley floor in these parts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Skotøyet bør være av beste merke om man vil ferdes her –
Your footwear ought to be 1st class if you ant to move about here –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tilbake på veien skal vi tilbakelegge den siste kilometeren inn til Ulsåk, men ikke gå glipp av de vakre fjellene som kneiser over dalen –

Back on the road, we are about to put the last mile before Ulsaak beehind us, but – please don’t miss out on the fantastic snowy peaks towering over the valley.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Like før man kommer inn i selve Ulsåk passerer man ‘Storehorn Apartment Hotel’ –
Just before you actually see the settlement ‘Ulsaak’, you’ll be passing the ‘Storehorn Apartment Hotel’ –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over elven ligger Moen Camping og hytteutleie, og – ja, jeg vet kameravinkelen er noe uvanlig! 🙂
Jeg bare måtte teste it hvordan mitt nye kamera ville takle en slik oppgave. Derfor la jeg meg på kne og hold kameraet bare 4-5 cm over bakkenivå da jeg trykket utløseren.
Og ‘nei’, det er minimalt med digital støy i dette bildet, men bjerketrærne på den andre siden har akkurat fått sine første lysegrønne ‘museører’, og da kan man ikke forvente å se mye grantrær på 400 meters avstand. Jeg ble imponert! Og jeg synes kameraet løste oppgaven meget bra.

Across the river lies Moen Camping and Cabin Rental, and yes – I know the camera angle is a bit unusual! 🙂
I just had to test my new camera and how it would mange the task ahead. I went down on my knees andf held my camera only a couple of inches above the ground shooting this picture.  And ‘no’, there isn’t especially much digital noise in this picture, but the birchs across the river has just gotten their first tiny small light green leaves, and – in this situation one can’t expect to see  much of the spruce 1200 feet in the back of the picture.
I was really impressed! And I think the camera made an outstanding job.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har nådd Ulsåk. Og her ligger bl.a. Fossheim Hotell.
We have arrived at Ulsåk. And her we find the Fossheim Hotell

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dagligvarekjeden KIWI har et større utsalg i Ulsåk.
The grocery chain – KIWI – has an outlet in Ulsaak.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og ellers er det plass til en rekke andre forretninger som måtte ønske å åpne her . . .
Besides there are room for other businesses that would want to start up here . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har forflyttet oss enda et par kilometer, og befinner oss nå i Tuv som er det kommunale administrasjonssenteret i Hemsedal. Her et bilde av Hemsedal Bygdaheim som er det lokale bo- og omsorgssenteret i kommunen.

We have moved another mile up valley, and we are now in a place called ‘Tuv’, which is also the municipal administration center in the municipality of Hemsedal.
This is a picture of ‘Hemsedal Bygdaheim’, which is the local Care- and Nursing Home in
‘Hemsedal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mer eller mindre tvers over gaten ligger Rådhuset i Hemsedal.
More or less straighjt across the street lies the Hemsedal City Hall.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger også Hemsedal kirke! Kirken er fra 1882 og har plass til 400 mennesker.  Interiørbilder fra kirken her.
Here lies also Hemsedal Church! The church was erected in 1882 and seats 400 people!
Interior pictures from the church here.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ved hovedveien gjennom dalen ligger også Sparebank1 og bankens eiendomsmegler. Og så ser det ut til at skyene samler seg over oss? Forsvinner solen så går det dessverre ut over bildekvaliteten.

By the main road through the valley lies also ‘Sparebank 1’ and the banks Real Estate Div.
Unfortunately it looks like the clouds are piling up above us? And if the sun is fading, the quality of our pictures will be reduced.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mens forholdene fortsatt er brukbare, tar vi raskt et bilde av det lokale turistkontoret. Her får dere gode råd om dere en gang besøker Hemsedal!

While conditions are still acceptable we quickly shot a picture of the local Tourist Office.
This is were you’ll get good advise if you once happen to visit Hemsedal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ved siden av  Kvenabekken, ligger ‘Fanitullen Hotell‘.
Here alongside the creek ‘Kvenabekken’, lies the ‘Fanitullen hotel’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og i samme bygg holder også Peppes pizza til. Her kan det være trangt om plassene når sesongen setter inn.
And  the very same building also houses ‘Peppes Pizza’.  During the season you will be looking for a seat – I think!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er tradisjonsrike Skogstad Hotel i sentrum av Tuv.
This is – rich on traditions – the Skogstad Hotel located in the center of Tuv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
‘Kvenabekken’ kommer ned fra fjellet og renner ut i Hemsila på den andre siden av bygda. Legg merke til vannkvaliteten!

The creek ‘Kvenabekken’ coming down from the mountains, runs through Tuv and joins the river ‘Hemsila’ on the other side. Please notice the quality of this water!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og til slutt vil jeg vise dere ‘Hemsetunet’, men nå ser det ut til at skydekket for alvor samler seg? Jeg skulle gjerne ha vist dere den øvre delen av Hemsedal som er enda rikere på naturopplevelser, men det får dere ha til gode. Dessuten får vi jo en test på hvordan dere likte denne reportasjen og dermed om det er grunnlag for en fortsettelse . . .

And at last I’ll  show you ‘Hemsetunet’ – another apartment hotel, but now it seems that clouds are really piling up on us.  I would have loved to show you the upper part of this valley as well, but I think you will have to wait for that one. Besides this will be a test how you appreciated this report, thus the basis for eventually produce a ‘Hemsedal II ‘.
It’ll be up to you!

Joda, noen av dere har sett dette bildet før! Men ‘Rjukandefossen’ ligger et steinkast fra Tuv og hører naturlig hjemme i en reportasje fra Hemsedal! Dessuten dokumenterer skylaget hvorfor det ble nødvendig å avbryte turen her. Men det kan altså bli mer . . .
Med 40 ‘likes’ kan det hende vi legger ut på tur enda en gang . . .  🙂

Yes, some of you have seen this picture before! But the waterfall ‘Rjukandefossen’ is located a stonethrow from ‘Tuv’ and  naturally belongs into a photo report from ‘Hemsedal’. Besides the cloud layer documents why it was neccesary to abolish our
plans at this point.  But, – there might be more . . .
With 40 ‘likes’ we may very well start out on another expedition to Hemsedal!  🙂
Dette bildet er tatt umiddelbart over fossen!  Se ‘røyken’ av fossen under!

This picture has been taken right over the top of the waterfall. Observe the ‘smoke’ from the falling water!
(Compliments of SRB)

You might also like the report from ‘Upper HemsedalValley

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Hemsedal

 1. vestlending says:

  Her kan vi uten tvil lage flere reportasjer fra side veier og turløyper samt fra utsiktsposisjoner oppe i dal sidene!

  • Seenorway says:

   Det finnes sideveier, ja, men – de jeg prøvde viste seg å være bomveier! Jeg sendte også et brev til kommunen ved ordføreren og pekte på reportasjen, men – de gadd ikke engang å bekrefte mottagelse av brevet – langt mindre bruke den aktivt i markedsføring.
   Så da bør de kanskje ikke forvente at jeg betaler for en ny tur med innlagte bompenger?
   M efd 10 års interfnasjonal og gratis markedsføring av kommunen, så ser jeg kanskje for meg en invitasjon med frikort på bomveier og litt mat underveis?
   Jeg har vært i Hemsedal – sogar 2 ganger, men – de var helt ukjente med ‘sin besøskelsestid’! Man blir jo ikke helt oppglødd av denslags?

   Jeg skal forøvrig en tur til Gol til uka, men – jeg har jo gjort unna det meste der også!

 2. vestlending says:

  Måtte sjekke Hemsedals reportasjen på ny og opplevelsen er om mulig minst like bra denne gangen!

 3. vestlending says:

  I don’t know how many others, but I am at least interested! Great pictures of a amazing valley! Looking forward to see the rest of your pictures! Thank you very much!

 4. Seenorway says:

  Well, I really don’t know? This report has been published for the last 13 months.
  It has achieved the fantastic sum of 18 likes plus 1 comment. (Thanks, Dave!)
  Nor has anybody been using it for marketing purposes? Not hotels, not the tourist office, in fact: ‘nobody’!
  In comparison our similar report from Krageroe has been read by more than 10 000 people since published!
  So has others!
  We’re sitting on another 50 – 60 recent pictures from the valley, but – should we publish them?
  Are anyone at all really interested???

 5. daveb42 says:

  Beautiful. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.