Visiting Ål

En av de større kommunene i Hallingdal heter ‘Ål’!  I denne kommunen b0r det med smått og stort ca 4750 mennesker fordelt på 1171,3 kvadratkilometer. De har med andre ord godt med plass, men som andre steder i Hallingdal er bosetningen tettest i tettstedene og langs Hallingdalselva som renner gjennom dalen. Idag skal vi primært besøke administrasjonssenteret ‘Ål’.  Her finner vi foruten Hallingdalselva, som her ser mer ut som en sjø enn en elv, også hovedveien gjennom dalen som også er en av våre hovedveier mellom øst og vest. (Riksvei 7)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
One of the larger municipalities in Hallingdal is named ‘Aal (Ål). In this municipality live approximately 4 750 people sharing 1 171,3 sq.km.  They have in other words ‘plenty of room’! That said, people are , like in the rest of the valley, mainly in the settlements and along the Hallingdal river, here looking more like a lake than a traditinal river, running through most of this valley.
Today we will primarily visit the administration center of Aal (Ål). Here we find the
Hallingdal river as well as the main road (Route 7) between East and West.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Åssiden er relativt bratt når man skal drive jordbruk, men det gjør man faktisk her. Men det er mange som satser på husdyr som ku, sau og geit.
Her er vi bare noen kilometer utenfor Ål sentrum!

The hillside is relatively steep when it comes to agriculture, but that they do here.
Mainly working cows, sheep and goats.
Here we are only a couple of miles outside of the centrum of Aal (Ål)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Idet vi ankommer Ål Sentrum så måtte vi finne en parkering for bilen. Til tross for at det var en offentlig helligdag, så var det ganske tett med biler der vi endte opp.

Arriving in Aal (Ål) Centrum we had to find a parking space for our car, however, even if this was on a public holiday, there were plenty of cars where we ended up.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og hvis noen mener vi burde få synet undersøkt, så er dette området ‘gågate’ og forbeholdt fotgjengere!
And if somebody feel we should have our eyesight examined, this is a
‘pedestrian  zone only’!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Solen holdt sin del av avtalen om å lyse opp Ål Sentrum under vårt besøk. I alle fall delvis!
The sun kept his part of the bargain, lighting up the centrum of Aal during our visit; at least partly!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi tok raskt et bilde også i motsatt retning slik at dere får et inntrykk av området?
We snapped  quickly a shot in the opposite direction to give you ‘the lay of the land’, so to speak . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er det blomsterbutikk, uteservering og et hyggelig fellesområde godt skjermet for kalde vinder . . .
Her you may find as flowershop, outdoor serving and a nicely fenced off public area where
cold winds won’t trouble you too much . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har valgt å legge inn en del ‘gatebilder’ i denne reportasjen slik at dere kan få et best mulig inntrykk av inntrykk av selve Ål hvor 3-4 gater ligger parallelt over hverandre i åssiden.

We have chosen to include a number of ‘street pictures’ in order to convey an impression of the center of Aal itself. Here 3-4 streets are running parallel in terraces in the hillside.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En av de største bygningene i Ål sentrum er  kommunens kultur-senter. Foruten et moderne bibliotek, kino, cafe, møtelokaler, kunstutstillinger og mye annet –

One of the larger buildings in the center of Aal is the ‘Aal Culture Center‘.  In addition to a modern library there is a cinema, cafe, a number of rooms for business meetings or exhibitions and other activities.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er forsiden av bygget med utsikt mot elven-
This is the front of the bulding with a view overlooking the river –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over veien fra kulturhuset ligger Sparebank 1 og forretningssenteret ‘Ålingen
Acroiss the road from the Culture Center lies the local ‘Savingsbank1’ and a shopping mall
named ‘Aalingen’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her får man kanskje et litt bedre inntrykk av kulturhuset i Ål?
Here you may possibly get a better impression of the Culture Center in Aal?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er et lite panorama bilde tatt fra inngangspartiet i kulturhuset.
Here is a small panorama picture taken from the entrance of the Culture Center.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ett bilde til fra samme punkt, men denne gangen litt mer mot sydøst –
Another picture taken at the same point but this time more towards the South East –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger et 2-3 eldre bolighus, men umiddelbart bak dem har hotellkjeden Thon etablert seg med sitt ‘Thon Hotell Hallingdal’.

Here 2-3 older villas from long time back, but just behind them the Thon hotel chain has established itself with its ‘Thon Hotell Hallingdal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foran Ål Kultur senter (og like bak meg) står et stykke skulptur eller kunst. Jeg er ikke sikker på om jeg forstår hva kunstneren forsøker å si meg, men her er i alle fall bildet . . .

In front of Aal Culture Center  (and just behind me) stands a sculpture or a piece of art.
I’m not at all sure I understand what the scultor (or artist) is trying to tell me, but here is the picture anyway . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi er nå på baksiden av Ål Kultursenter hvor det også finnes en del skulpturer og noen benker hvor man kan nyte synet –

We are in the back of the Aal Culture Center where there is also a number of sculptures and a few benches enabling you to sit down enjoying the sights –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ut mot den samme lille plassen ligger Ål Bygdearkiv.
Towards the same square lies the Archives of Aal. (No information available in English)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her er et annet (og kanskje bedre) bilde av Thon Hotel Hallingdal.
Here is another (and perhaps better) picture of Thon Hotel Hallingdal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg ville kanskje ikke kalle det en park i ordets forstand, men kanskje en liten ‘grønn oase’ hvor man kan sette seg ned å få pusten tilbake; gjenvinne roen før man begir seg videre i en stresset hverdag?

I would perhaps not call it a park in the sense of the word, but rather perhaps a small ‘green oasis’ where one may sit down and regain his/her breath; sort of coming to peace with oneself before venturing back into a busy day?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bare et lite steinkast fra denne grønne lille oasen ligger Ål Kyrkje.
Ål Kyrkje er oppført i 1880, en langkirke med 450 plasser.

Only a small stone throw away from this little green oasis lies the Aal church which was erected back in 1880; a long church seating 4540 people.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rett utenfor kirkedøra står et par krigsmonumenter over falne i siste verdenskrig.
Just outside of the church stands a couple of war memorials from the last World War.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Utenfor kirkegården ligger Sundre Gjestestugu
Just outside the cemetary lies Sundre Gjestestugu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk ikke langt fra kirken
Residental area not far from the church –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk i nærheten av kirken.
Residental area close to the church.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her har vi funnet frem til hovedkontoret til Hallingdals lokalavis: ‘Hallingdølen’. Jeg savner umiddelbart ‘litt grønt’ her, men det er vel ingen som har tid til å vanne 🙂

Here we have found the  head office of Hallindal’s local paper: ‘Hallingdølen’.
I would have wished for something ‘green’, but I guess nobody has the time for gardening?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men jeg må innrømme at det gir litt ekstra atmosfære til betongen når det kan se slik ut?
But I’ll have to admit it does generate a positive atmosphere when it may look like this?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Familievernkontoret i Hallingdal.
Here lies the office for Family Consultations i Hallingdal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
På en offentlig helligdag er det naturlig nok ikke så mye trafikk her –
On a public holiday, of course, there isn’t all that much traffic –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg må innrømme at jeg ikke er helt sikker på akkurat hva ‘Fjellheimhuset’ representerer, men det er rart med den ‘lokalkunnskapen’. Det ville ikke forundre meg om vi finner ut av det snart?

I’ll have to admit that we aren’t quite sure what ‘Fjellheimhuset’ represents, but it’s a funny thing with ‘local knowledge’. It wouldn’t surprise me if we”ll soon get an answer ?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et fantastisk hus i en gammel stil –
A fantastic house in an old style –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger dagligvarekjeden SPAR’s utsalg i Ål.
Here is the grocery chain SPAR’s outlet in Aal.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger Kolsrud Sportssenter i Ål.
Here lies Kolsrud Sporting Center in Aal

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk i Ål Sentrum.
Residental area in Aal Centrum

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi går nå inn i et område bebygget av Ål Helse- & Sosialsenter –
We are now entering an area where several buildings belong to Aal Health and Social Service.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er på tide å vise dere mer enn bare husvegger og derfor har vi forlatt selve Ål sentrum for å gi dere et bedre overblikk over selve Ål. Og det har allerede blitt ganske bratt selv om det kanskje ikke ser slik ut? Under oss ligger Ål Camping og de sm å hvite prikkene er relativt store campingvogner. Men vi er fortsatt bare 3-400 meter over elven.

It’s time to show you a bit more than only house walls and we have left Aal Centrum in order to get you a birds view of Aal. And it haas alrealdy become rather steep, even if it possibly doesn’t look that way.  Underneath us lies Aal Camping and the small white specks are full sized campers!  But still we are only 900-1000 feet above the river.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Når jeg vender kameraet svakt nedover (for at dere skal slippe å se bare himmel) så ser det ikke bratt ut. Det er en illusjon! Her er det bratt!  Og dere kan legge merke til at dere nå kan se elven 10-12 km oppover dalen. Og enda skal vi et godt stykke opp . . .

When I turn my camera slightly downward, to save you from only seeing the sky, it doesn’t look that steep? That’s an illusion!  It is really steep! And please observe that you may now see the river for miles up the valley! And we have still a fair bit to go before we’re at the top.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og selvsagt sviktet solen oss i det avgjørende øyeblikk! Men nå er det bare rundt 50 meter til før vi er på toppen. Som dere ser har ting blitt merkbart mindre der nede, men så er vi også mer enn 800 meter over elven nå. Men jeg har en lite overraskelse helt til slutt –

And, oif course, the sun failed us at the last moment. But now there is only another  150 feet before we’re reaching the top. And you’ll observe that things have become noticably smaller down there? But then we are aproximately 2500 feet above the river by now.
And to conclude our tour of today, I have a small surprise for you –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et panoramabilde tatt i stikk motsatt retning; dvs. vekk fra Hallingdal og rett inn i fjellheimen. Her ser vi et fjellområde som heter Vats, men som for størstedelen fortsatt tilhører Ål kommune. Det går bilveier inn i dette vakre området, men ellers er det mulig å gå turstier inn i området på egne ben . . .

A panorama shot i a direct opposite direction of Aal; i.e. away from ‘Hallingdal’ and the river and straight into a beautiful mountain area called ‘Vats’.  This area mostly belongs to the municipality of Aal!  And there are a number of mountain roads letting you drive your car into this beautiful mountain area. Alternatively there are a number of tracks where you may walk in most any direction you please . . .
(Compliments of SRB)

Hvis du ønsker å se mer fra Hallingdal (Se under)
If you want to see more of  ‘Hallingdal’, we’ve made other reports (Please look below)

Flå   (10 pics)
Geilo  (37 pics)
Gol    (27 pics )
Golsfjellet  (50 pics)
Golsfjellet (Winter)  (01 pics)
Hardangervidda   (15 pics)
Hol – Dagali  ( 11 pics)
Hol – Haugastøl  ( 04 pics)
Hol – Ustaoset  (10 pics)

or – Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Visiting Ål

 1. Mormor says:

  Kjente trakter. Artig å se 🙂
  Fjelheimhuset inneholdt butikk en gang i verden, hvordan det er i dag vet jeg ikke.

  • Seenorway says:

   Ja, jeg fant jo ut på nettet at dette skulle være en interiør-butikk, men noe sa meg at det var lenge siden noen solgte noe som helst fra denne ‘butikken’. Man skal i det lkengste vokte seg for å gi feil-informasjon! 🙂
   Så du er kjent på disse traktene?

   • Mormor says:

    Å ja. “Innlandosten” har slekt der, min kusine ble begavet fra Ål kirke og jeg har vært på seter i Vats. Oppe i Kvinnegardslia ligger et bruk som min mors eldste søster drev sammen med sin mann. Så kjent i distriktet? Jupp. Men det er ikke noen, hverken av min generasjon eller generasjonen før meg, igjen. Ikke noe eller noen som roper så veldig på at jeg skal komme, lenger.

 2. vestlending says:

  Har vel kanskje svingt oppom ÅL en gang i tiden men det er ett sted en vanligvis bare fyker forbi! det var imidlertid flott og se panorama bildene fra høyden!

  • Seenorway says:

   Takk! Ja, man får jo fort et litt annet inntrykk om man et øyeblikk innbiller seg at man er en ørn? 🙂 Ikke mindre imponerende er å reflektere over hva bare 4-5000 mennesker har greid å bygge opp?

 3. daveb42 says:

  I love these village visits.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.