Daily Archives: May 15, 2015

The Hardanger Fjord

Det er ikke mye som kan konkurrere med Hardangerfjorden i vårdrakt, men heldigvis har vi flere fotoreportasjer fra stedet. (Se linker i bunnen av reportasjen) There isn’ much that may compete with a ‘Hardanger fjord’ in a spring shroud, but … Continue reading

Posted in HORDALAND | Tagged , , , , , , , | 8 Comments

Råde -Tomb kirke

Nylig passerte jeg Tomb kirke i Råde. Denne kirken er en såkalt ‘langkirke’ fra 1869 og bygget på dugnad og med tømmer fra omkringliggende gårder i distriktet. Kirken har plass til 275 mennesker. Opprinnelig sto det en middelalderkirke her som … Continue reading

Posted in ØSTFOLD | Tagged , , , , , , | 5 Comments