Kongsberg

Kongsberg er Norges eldste industri-by med sine lange tradisjoner innen bergverk, bl.a. sølvgruvene utenfor byen. Omgitt av fjell har byen store friluftsområder like utenfor byen som dessuten deles i en vest og en østside av den mektige Numedalslågen som renner gjennom byen. I Kongsberg kommune bor det 26 711 mennesker som deler 792,2 kv.km vakker natur.

Kongsberg is the oldest industrail city in Norway with it’s long traditions within the mining idustry including the old silver mines just outside of the city.
Surrounded by mountains the city have large recreation areas just outside of its center, which ,by the way, is devided into a western and an eastern part by the mighty river ‘Numedalslaagen’ floating through the city.
In the municipality of ‘Kongsberg‘ the population include 26 711 people sharing
792,2 sq.km of beautiful nature.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg starter med et lite panorama-bilde som er ment å gi et inntrykk av Kongsbergs beliggenhet i terrenget. Når man utelater detaljer så fremstår Kongsbeg som en vakker by!

I’m starting out with a panorama shot which is ment to give you an idea of Kongsbergs location in the terrain. Omitting details, Kongsberg looks to be a beautiful city?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men egentlig starter vår lille tur i den andre enden av byen – der Drammensveien ankommer Kongsberg. Og der har ‘Plantasjen’ etablert seg med et moderne butikkbygg.
Ser vi langt tilbake, så pleide det å stå en besinstasjon her!

But actually our small sight seeing starts in the other end of the city – where the road from Drammen arrives at the city of Kongsberg. Here the ‘Plantasjen’ have established itself in a modern business facility.
Lookin far back in time, there used to be a gasoline station just here . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi tar en liten avstikker mot Lurdalen.  Solen har selvfølgelig også, stukket av!
We’re taking a small detour towards ‘Lurdalen’. The sun has, of course, also disappeared!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Her oppe på Frydenbergåsen bygges det nye eneboliger i hopetall, og med en slik utsikt så er det ikke vanskelig å forstå at folk vil bosette seg her?
Lengst bak i bildet: ‘Jonsknuten’

Up here at ‘Frydenbergåsen’ (trans. Frydenberg Hill’) new bungalows are built at an amazing speed. And looking at the view, it’s not hard to imagine that a lot of people would want to live just here?
In the far back of the picture: ‘Jonsknuten’!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk fra litt lenger nede i terrenget.
Residental area located a bit further downhill.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et bilde tatt i motsatt retning –
A picture shot in the opposite direction –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk nær Eikerveien i Kongsberg.
Residenetal area not far from ‘Eikerveien’ i Kongsberg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi har forflyttet os helt ned på samme nivået som selve byen og her får vi mellom trærne  et glimt av Kongsberg sykehus.

We have been moving right down to the same level as the city itself, and here – between the trees – we’re getting a glimpse of the Kongsberg Hospital.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I denne delen av byen er husene noe eldre – naturlig nok. Men byen har også fått en noe nostalgisk aura –

In this part of the city the houses are somewhat older – which is natural enough. But the area have also gotten something of a nostalgic aura –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg kunne rett og slett ikke motstå fristelsen til å ta med et bilde av et lokalt lite byggeprosjekt . . .

I just couldn’t resist the temptaion to include this picture of a small local building
project . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Jada, bildet er tatt på en søndag! Man kan aldri parkere der man ønsker på slike oppdrag, men ‘søndag’ gjør det langt enklere enn det ellers ville ha vært.

Yes, my picture has been shot on a Sunday! You can nevere park where you’d wamt to park on such missions as this one. But ‘Sundays’ does make it much more simple than it otherwise would have been.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det er fortsatt ingen sol – selv med delvis blå himmel-, men dere får et langt bedre inntrykk av Kongsberg sykehus på dette bildet enn det forrige jeg viste dere.

There is still no sun – even if the sky is partly blue -, but you will be getting a far better impression of the Kongsberg Hospital in this picture compared to what I showed you in the other one.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men jeg fant, jeg fant – en enslig tulipan som ‘badet’ i en disig sol . . .
But i found, I found – a lonely tulip ‘basking’ in a hazy sun . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra hovedveien gjennom Kongsberg –
From the main road through Kongsberg –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et par gatebilder fra denne delen av Kongsberg som ligger veldig nær Jernbanestasjonen, men i den eldre del av byen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
A couple of ‘street shots’ from this part of the city, which is located very close to the railway station, but in the older part of the city.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En av byens mange innbyggere var opptatt med morgenstellet. Men et mistenksomt lite ‘Goddag’fikk jeg jo –

One of the inhabitants of this city was busy with the morning toilet. But a suspicious little ‘Good morning’ was what I got . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et annet par var mer opptatt av litt sladder om naboene . . .
Another couple were more concerned communicating a little gossip about the neighbors

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg nevnte at Numedalslågen delte byen i en vestlig og en østlig bydel?  Og da blir det selvsagt også et par bruer og gjerne et fossefall!

I mentioned that the river ‘Numedalslaagen’ separated the city into a western and an eastern part? Then, of course, there will also be a couple of bridges and a waterfall!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tett innpå elva finner vi Norsk Bergverksmuseum, et sted for teknisk interesserte!
Close to the river we find the Norwegian Mining Industry Museum; a must to those interested in mining industry!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bildet gir kanskje litt flere detaljer av bybrua og selve fossen?
This pictue may offer more details from the city bridge and the waterfall itself?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det sies at den australske ‘Oksefrosken’ er verdens største, men da har de ikke sett  froskene på Kongsberg!

It’s said that the Australian bullfrog is the largest frog in the world, but then they haven’t seen the frogs in Kongsberg!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
La meg ta dere med på en liten spasertur gjennom den østlige bydelen som forøvrig kalles ‘Nymoen’. Her er hovedinntrykket et mer urbant miljø med tildels nye store forretningsbygg.
Det fargerike bygget i bildet er ‘Papillon’; studentsamskipnadens hybelhus og studentkro, samt redaksjon til lokalavisa Laagendalsposten

Let me take you on a stroll through the eastern part of Kongsberg which is called ‘Nymoen’. Here the main impression is of a city with a more urban style and with many relatively modern new business buildings
The colorful building is called ‘Papillon’ ;’Studentsamskipnaden‘ with student flats and cafe in addition to  thje offices of the local paper: ‘Laagendalsposten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men selvfølgelig kan man fortsatt se spor etter den gamle bebyggelsen i Kongsberg!
But, of course. you may still experience  traces of ‘the old Kongsberg’!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her et gatebilde fra sentrum.  Til høyre starter den gamle Storgaten som nå har blitt en såkalt ‘gå-gate’ og sperret for biltrafikk.

Here a street picture from the centrum. At your right the old main street (Storgatgen) which has been converted to a ‘pedestrian zone’ where road traffic is prohibited.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Slik ser ‘gågaten’ ut – på en søndag formiddag’!  Det er viktig å opplyse om at det også finnes en rommelig uteservering i denne gaten!

This is how ‘the pedestrian zone’ loooks – on an early Sunday!  It’s important to inform you that in this street there is also a roomy outdoor cafe!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er et par bilder fra Magasin-parken i sentrum av Kongsberg. Og nei, dette er ikke den samme fossen du har sett før. Legg merke til at her finnes ingen bro over elven! Derimot finnes det en del skulpturer og en lekeplass for mindre barn . . .

This is a couple of pictures from the ‘Magazine Park’ in the center of Kongsberg. And ‘no’,
it’s not the same waterfall you have been seeing before. Please observe the lack of a bridge across the river! However, here is a number of sculptures and a playground for minors.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mot denne parken ligger også Kongsberg vg. skole, i øyeblikket kombinert med Tinius Olsens fagskole.
Also facing this park is the Kongsberg high school in combination with
the Tinius Olsen Trade School

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og selvsagt har byens største hotell – Quality Hotel Grand –  direkte utsikt mot parken og elven.
And, of course, the largest hotel in town – Quality Hotel Grand – is overlooking the park and the river!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
På andre siden av elva ligger Vestsiden Ungdomsskole med ca 300 elever.

On the other side of the river lies ‘Vestsiden Middle School’ with approximately 300 students.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et bilde oppover elven i retning Lampeland-
A shot up-river in the direction of Lampeland-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra den gamle delen av Nymoen i Kongsberg –
From the old part og Nymoen in Kongsberg –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra Nymoen Torg. Her ligger Kongsberg Trafikkskole.
From Nymoen Market Place. Here is Kongsberg Driving School located.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et gatebilde fra fylkesvei 88 gjennom Nymoen. I bakgrunnen Berja Senter.
A street picture from fv no 88 through Nymoen. In the back Berja Center.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nærbilde fra Berja Center. Nå nærmer vi oss Buss- og Jernbanestasjonen i Kongsberg.
Close-up from Berja Center. Now we’re closing in on the main Bus and Railwaystation in Kongsberg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Byens trafikknutepunkt med Buss- og Jernbanestasjon!
Here’s the city’s traffic center with Central Bus- and Railway station.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her har vi kommet tilbake til Storgaten – byens ‘gå-gate’. Til venstre ligger kjøpe-centeret ‘Stortorvet’.  De sorte parasollene markerer den tidligere omtalte ute-servering.

Here we have returned to the other end of ‘Storgaten’; the ‘pedistrian zone’ of this city!
To your left the shopping mall ‘Stortorvet’. The black umbrellas mark the open-air cafe
I have mentioned earlier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Denne gangen begir vi oss over bybrua til vestsiden va Kongsberg – populært kalt ‘Vessia’.
Her ligger den vakre  Kongsberg kirke; en rikt utsmykket korskirke i rokokko-stil fra 1761 men – her er parkeringsmulighetene er om mulig enda mer begrenset – selv på en søndag!

This time we’ll be crossing the city bridge to the western part of the city, popularly referred to as ‘Vessia’.
Here lies the beautiful Kongsberg church,  a richly ornamented cruciform church in rococo style from 1761. But here the parking fascilities are even more restricted – even on a Sunday!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Men på en eller annen måte fikk jeg tatt et bilde som ikke skjemmes av parkering eller stillaser.
For dem som verdsetter kirkekonserter så kan det være lurt å åpne linken!
But somehow I managed to shoot a picture not obscured by parking or scaffolding.
If you are into church concerts it’d be wise to open the link! Unfortunately it doesn’t seem that they have produced the future programmes in English, but the dates are there . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette bildet er tatt på den andre siden av byen: På innfartsveien fra Notodden. Her ute ligger også Kongsberg Industripark med en rekke internasjonalt kjente bedrifter, men det er altså søndag . . .
Og selv om jeg kanskje kunne komme meg inn på et vis, så er jeg kanskje ikke så sikker på at man ville sette pris på tifeldig fotografering , så vi lar det være!

This picture has been taken at the other side of town: At the entrance road from Notodden.
Out here we may also find the Kongsberg Industry Park with a number of internationally renowned businesses, but – it’s Sunday! And even if I could possibly sneak inside by some obscure way, I’m not at all sure they’d appreciate uncontrolled photography?
So I’ll leave them alone!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I steden skal jeg avslutte som jeg begynte – med et  panorama bilde av Kongsberg.
Og så håper jeg dere alle har fått et best mulig inntrykk av Kongsberg? Det går jo også an å besøke byen for å ta den i nærmere øyesyn? Eller kanskje de gamle sølvgruvene?

Instead I’ll finish this like I started  – with a panorama picture of Kongsberg.
And I hope you all have gotten a best possible impression of Kongsberg?  It’s also possible to visit the city yourself in order to take a closer look?  Or perhaps visit the old
silver mines?

(Compliments of SRB )

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Kongsberg

 1. Such interesting buildings new and old..

 2. Mormor says:

  I Kongsberg kirke er det Glogerfestspill, den siste helgen i januar, hvert år.

  • Seenorway says:

   Jeg leser av og til litt fort. Og et øyeblikk lurte jeg på¨hva et googlefestspill var for noe ? 🙂
   Det er jo uansett et stykke frem dit, men når tiden kommer så skal jeg prøve å huske . . .

   • Mormor says:

    Om du ikke kan vente så lenge så er det konserter før det. Fra midt i juni til slutten av august arrangerer Glogerakademiet orgelkonserter i kirken de fleste onsdager kl 19:00. Se mer informasjon om Kongsberg Internasjonale Orgel Sommer på gloger.no.

 3. Mormor says:

  Den store teglstenstensbygningen er Vestsiden Ungdomsskole.
  Bildet etter Quality Hotel Grand 🙂

  • Seenorway says:

   Men så bra, mormor! Da skal jeg få det på plass i selve reportasjen med en gang!
   Jeg prøvde å ringe opp Shell på toppen, men ingen gad å ta telefonen og i kartet står det ingenting! Takk skal du ha!

 4. Seenorway says:

  Nah, men jeg så toppen av masta! Holder det?

 5. Mormor says:

  Takk for titten 🙂
  Var ikke oppom Knutehytta? Bare fleiper 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.