Et godt råd – Good Advice

               Dette bør leses!        –             This you ought to read!

Ingen bilder denne gang! Men jeg vil snakke litt om ‘INDEX’!
Min ‘INDEX’ er laget spesielt for dere!  For å spare dere for unødig tid!
Og siden svært få ser ut til å bruke den, så gjør jeg et siste forsøk på å forklare litt om hvorfor den vil være tidsbesparende:

No pictures this time! But I want to speak to you about my ‘INDEX’ !
My ‘INDEX’ is made especially for you. To enable you to save time!
But since very few seems to use it, I’ll make a last attempt to explain why
it is a time saving tool for you:

La oss si at du ser etter en spesiell reportasje? Du kan være heldig å finne den via den innebyggede ‘text widget’, men slett ikke alltid! (Det beror på taggingen) Og siden du ikke kan vite akkurat når jeg publiserte en reportasje på Oslo Sentrum, eller f.eks. på Vigelandssparken, så har du bare en mulighet: Du kan google reportasjen (men da skal du helst vite hva den het?), eller du kan begynne letingen øverst i mitt arkiv. Med nesten 600 innlegg  så kan det komme til å ta sin tid?! Og kanskje er ikke det du ser etter engang der?

Let’s say you’re looking for a special post? You may find it via the built-in text widget, but not always. (Depending on my tagging) And since you have no way of knowing when (or if) I have published such report, you don’t have that many ways to go about it:
You may try googling my post, but you ought to have the headline right? Or you can start at the top of my archives opening one month at a time?  But with nearly 600 posts published, this may take some time. And may be what you’re looking for is not even there?

Isteden  kan man altså åpne ‘INDEX’. Det gjør du fra ‘Geographic Zones’ på forsiden, eller du velger et tilfeldig innlegg og finner retur-linken til INDEX
i bunnen av innlegget.

I ‘INDEX’-registeret finner du alle innlegg alfabetisk listet under sine respektive fylker. Tidspunkt for publisering har ikke lenger noe å si.
Alt ligger rett foran nesen din!

Samtidig kan du se hvor mange bilder hvert enkelt innlegg inneholder og hvilken fotograf som har tatt bildene!
(NB!  Alle aktive linker i INDEX ligger under ‘GOTO’  til venstre på hver linje!)
Når du er ferdig med èn foto-reportasje, så vil du helt nederst finne en aktiv hyperlink som øyeblikkelig returnerer deg til INDEX hvor du evt. kan velge en ny destinasjon du vil besøke. Enkelt og greit!  Så hvorfor brukes ikke dette verktøyet?

Instead you may open my ‘INDEX’! This is done from ‘Geographic Zones’ (front page).
Or you can open any post and find a return link to ‘INDEX’ right at the bottom?
In the ‘INDEX’ registry you’ll find all published  posts  listed in alfabethical order under their respective counties. Time of publishing is of no importance here. Everything is there!
(Right under your nose!)
At the same time you may see how many pictures included in each and every post, and –
which photographer that did the job.
NB! All active links in ‘INDEX’ are placed under the ‘GOTO‘ at the far left on each line.
When you are finished with one photo report, you’ll find a return link bringing you back to INDEX where you may decide to select a new destination to visit. Easy and very simple!
So why doesn’t people use this tool?  It’s made especially for you!

Test min INDEX
Test  my  INDEX

SeeNorway
Management

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Et godt råd – Good Advice

  1. Mormor says:

    Bruker index 🙂

    • Seenorway says:

      Bra noen har skjønt det! Hvis ingen bruker det, så tar jeg det vekk! For meg er det bare ekstra arbeid, men når sant skal sies, så er det tidsbesparende selv for meg! Og jo flere innlegg som etter hvert kommer, jo lettere blir det å bruke INDEX freemfor Arkivet. Ellers ment som en best mulig service for mine seere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.