Notodden

I Telemark-kommunen Notodden er største tettsted selve byen Notodden som ligger idyllisk til mot Heddalsvannet. Notodden kommune inkluderer 918,9 kv.km og har 12 600 innbyggere. Av disse bor ca 8 937 i selve byen Notodden! Notodden har innehatt status som ‘by’ siden 1913.

In the county of Telemark lies the municipality of Notodden with the city with the same name with an idyllic location close to ‘Heddalsvannet’ (Lake Heddal).
The municipality of Notodden includes 918,9 sq.km. and a population of 12 600 people.
Of these 8 937 people lives in the city itself. Notodden has been regarded as a city since
1913!
OLYMPUS DIGITAL CAMERANotodden ble stedet hvor Birkeland og Eyde tidlig på 1900-tallet la grunnlaget for moderne produksjon av nitrogenbasert kunstgjødsel gjennom Norsk Hydro. Idag er slik virksomhet nedlagt i Notodden, men byen er fortsatt et ledende industrisenter med hovedvekt på moderne teknologi.

Notodden became the city where Birkeland and Eyde early in the 1900ths found a method for producing nitrogen based artificial  fertilizers through Norwegian Hydro. Today this production has been discontinued in Notodden, but the city is still playing a leading industrial role with an impact on modern technology.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAVia disse første panoramabildene fra Notodden håper vi å formidle et inntrykk av byens beliggenhet ved bredden av Heddalsvannet og med en bakgrunn i det snødekte Lifjell-massivet.

Through these forst panaorama shots from the city of Notodden we hope to convey an impression of the idyllic location on the banks of Lake Heddal (and the river Tinn) towards the imposing Lifjell mountain range in the back.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVær oppmerksom på at man på disse bildene i hovedsak ser den øvre del av byen, idet den nedre delen er delvis skjult av trær og fallende terreng.

Please observe that these pictures mainly show the upper part of the city while the lower sections of the city are hidden behind trees and a falling terrain.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAMen – det er kanskje på tide å bevege oss ned i selve Notodden?
But – perhaps its time to move down into the city Notodden itself?
OLYMPUS DIGITAL CAMERANotodden har bygget et helt nytt kulturhus som foruten et moderne bibliotek også inneholder  2 separate scener for konserter samt undervisningslokaler for dem som måtte være interessert i å studere musikk – da særlig blues/soul – musikk. Notodden har forøvrig sterke bånd til blues-miljøet i New Orleans!

The city of Notodden has built a brand new cuture hall including a modern library, 2 separate consert scenes  and facilities for those that want to study the blues & soul music.
Notodden have very strong bonds to the blues and soul musicians of New Orleans!
OLYMPUS DIGITAL CAMERAStatuen heter ‘Samhold’ og er utformet av kunstneren Ingrid Lene Langedok og betalt av LO. Modellene er to mennesker som hadde sitt arbeid på Norsk Hydro.

The artwork has been named ‘Samhold’ (translated into: ‘Sticking together’), made by the sculptor Ingrid Lene Langdok and paid for by the Norwegian Workers Union.
The models were both working at Norwegian Hydro.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAHer ligger Notodden vg. skole med en noe uvanlig utsmykning – mot sjøsiden hvor de færreste ser resultatet: Små plaketter i forskjellige farger og med enkle motiver.  Det sies at disse plaketten skal stå for 1% av den totale byggesummen? I så fall rundt kr 800 000 !!!

This is Notodden High School with au unusual kind of decor, mounted towards the lake where ‘nobody’ ca see it: Small plaques with simple motifs in different colors. It’s said that this decor has cosr 1% of the total building costs. If so – approximately NOK 800 000 !!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOgså disse byggene disponeres av Notodden vg. skole.
Also these buildings belong to Notodden High School!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi er nå inne på området som benevnes som Notodden Industripark. Her har Notodden lykkes ganske bra. Bygningsmassen etter bl.a Norsk Hydro benyttes idag av nye teknologi-bedrifter og lokale kunstnere samt småindustri.

We are now walking the area called ‘Notodden Industrial Park’. In this field Notodden has
succeeded very well. The buildings left behind from Norwegian Hydro are today being used by new technology based enterprises, local  artists and smaller businesses.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Våren har ennå ikke helt festet grepet, men  trærne begynner å bli grønne . . .
The spring hasn’t quite fastned its grip, but the trees are beginng to get green leaves . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
På den andre siden av Heddalsvannet kan man se den nyeste byggefeltene i Notodden. Herfra har man en fantstisk utsikt over byen og Heddalsvannet.

On the other siden of ‘Heddalsvannet’ (Lake ‘Heddal’) you may observe the newest residental areas of the city of Notodden. From up here the view is fantastic!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Innerst i bukta ligger Notodden Marina.
In the inner part of the bay snuggles the Notodden Marina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her holder en av de nye teknologibedriftene til.
Here the head office of one of thje newcomers.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her ligger den sentrale buss-stasjonen i Notodden. Herfra går det ‘ekspress-busser’ i alle retninger!

This is the Central Bus Station in Notodden. From here express buses leave in all directions.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vi skal inn i den litt eldre del av Notodden, og her på hjørnet av den gamle hovedgaten finner vi Hjartdalsbanken.

We’re about to enter the older part of Notodden and here on the corner of the old main street we find the office of ‘Hjartdal Bank’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over gaten finner vi REMA’s lokalavdeling i Notodden.
Across the street we find the grocery chain REMA’s business in Notodden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her et bilde tatt opp den gamle hovedgaten i Notodden. Hvis dere synes det ser litt stille og ensomt ut, så skyldes det at det er søndag formiddag! (Et utmerket tidspunkt for en fotograf med parkeringsproblemer og som ikke ønsker å bli overkjørt!)

Here a shot up the old main street in Notodden! If you think things look kind of lonely and quiet, the reason is that it’s on a Sunday morning! (An excellent time for a photographer with a permanent parking problem who has no wish of being run over!)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den gamle hovedgaten gjennom Notodden –
The old main street through Notodden –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her oppe ligger torget – et samlingspunkt på varme sommerdager –
Up here lies the market place – a gathering point in warm summer days –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bak torget ligger ‘Norlandia Telemark Hotel‘ og dessuten Sparebank 1’s Telemark-filial.
Behind the market place lies the Norlandia Telemark Hotel and also an office of the
Sparebank 1 Telemark-

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her på toppen av høyden ligger  ‘Kattekleiv Barnehage‘ med en rekke fasiliteter som appellerer til fysisk aktivitet.

Here on the top of the hill we find ‘Kattekleiv Kindergarden’ with a lot of facilities that appeal to physical activities .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Boligstrøk –
Residental areas –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra ‘Grønnbyen’ i Notodden
From ‘Grønnbyen’ in Notodden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her oppe ligger også Notodden kirke! Kirken ble i 1938 gitt som en gave til Notodden by av direktøren for Tinfos: Ole Halvor Holta. Kirken har plass til 330 mennesker.

Up here lies also Notodden church!  The church was donated to the city of Notodden in 1938 by the MD of Tinfos AS: Ole Halvor Holta. The church seats 330 people.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Og her står den glade Holta selv og skuer ut over parken foran kirken.
And here stands Holta himself ovelooking the park in front of the church.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Parken foran kirken er relativt godt skjermet fra trafikken. Dessuten er hovedtyngden av trafikken ledet inn i byen på, et litt annet punkt enn før.

The park in front of the church is a quiet place, well protected from the noise from traffic.
Furthermore the main traffic has been redirected into the city via another point than was the case earlier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her nytes i hovedsak pizza til en fantastisk utsikt mot elva gjennom sommerkveldene . . .
Here mainly pizzas are enjoyed with a fantastic view towards the Tinn River . . .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Øverst i elva ser vi de gamle bygningene til Tinfos  AS som du kan lese mer om her!
In the upper part of the river you may se the old buildings belonging to Tinfos AS.
You can read more about Tinfos AS here!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Våren ser ut til å ha en viss fremgang . . .
The spring seems to make some progress – after all

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tvers over elven ligger også et lite boligfelt, og i bakgrunnen Heddalsvannet –
Across the river lies a small residental area and in the back you may see a small part of the ‘Heddalsvannet’ –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nær fotballbanen ligger en liten idyllisk park på bredden av Tinnelva –
Near the local football field lies an idyllic little park on the banks of the Tinn river.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Øverst i elveløpet ligger gamle Tinfos  AS.
At the far end of the Tinn river lies the old ‘Tinfos AS’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et bilde tatt nedover Tinn-elva mot Heddalsvannet.
A shot taken down-river towards the ‘Lake Heddal’.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Her nede ved elva ligger også den flotte hjemmebanen til Notodden Fotballklubb!
Here down by the river is where the home ground to the Notodden Football Club is located

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
En stille gate  i Notodden –
A quiet street in Notodden –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Et lite boligfelt tvers over elva . . .
A small residental area across the Tinn river

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den  gamle brua i Notodden –
The old bridge in Notodden –

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nede på hovedveien mot Heddal og Vestlandet ligger Notoddens nye industripark samt byens kortbaneflyplass som også gir plass til et omfattende miljø med seilfly-entusiaster.

Down on the main road towards Heddal and Western Norway is Notoddens new industrial park and the city’s airstrip also including a comprehensive environment with ‘glider’ enthusiasts.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Legg merke til flyplassens kontroll-tårn bakerst til høyre i bildet! Avstanden til bykjernen er bare ca 2 km!

Please observe the air traffic control tower in the back of the picture. The distance back to the city center is only approximately 2 km.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tuven-senteret er et av de største shoppingsentra i dette området.
Og siden vi nå er i ferd med å forlate Notodden, så avslutter vi vår lille fotoreportasje her.
Vi håper dere alle har fått et positivt inntrykk av Notodden? Og hvis dere liker blues/soul-musikk så bør det være liten tvil om hvor dere bør sette kursen i sommer?
Til Notoddens årlige Blues Festival !!!

The Tuven center is one of the largest shopping malls in this area. And since we’re in the process of leaving Notodden, we conclude our little photo report at this point.
We hope that you all have gotten a positive impression of Notodden? And especially if you’re into blues/soul music you ought to be in little doubt where to travel this summer?
To the Notodden Blues Festival (Aug. 1st!)  Of course!

For some reasons it doesn’t seem like these people want to offer you information/programs in English, but that will remain their problem (and not mine!)
(Compliments of SRB)

Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in TELEMARK and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

15 Responses to Notodden

 1. vestlending says:

  Flott reportasje Svein! Fikk lyst til å besøke byen på ny men som ved mange østlandsbyer så ser det ut til å mangle totalt overnattings tilbud for tilreisende? Ingen hoteller? Eller i det minste noen utleie hytter?

 2. Seenorway says:

  Hvis du ikke var innfødt ‘Notodding’, ville du sittet igjen med en positiv opplevelse etter å ha sett igjennom reportasjen og bildene? Det er jo på en måte det som er mitt parameter. Kan aldri konkurrere med lokalkunnskapen uansett hva jeg skriver.

 3. Mormor says:

  Bildet over Notodden kirke er fra Grønnbyen, Arbeiderboliger for ansatte ved Hydro. Nå solgt til private.

  • Seenorway says:

   Du mener de store gule på bildet foran kirken. Det var interessant. Jeg synes liksom det var noe som minnet litt om de store røde i Ulefoss-reportasjen og mange andre steder, men kunne ikke ta sjansen:
   Det store hvite med 2 tennisbaner på pynten ut mot den gamle industriparken mistenkte jeg kunne være den gamle direktørboligen for Hydro (Eller Tinfos?)
   (Nå i privat eie? )

   • Mormor says:

    Adminiet. Hydros storstue.”Forføreselseshuset” til Sam Eyde. Det var her kongen av Siam var på besøk, Haakon nr. 7 var også her. Og hit inviterte Eyde potensielle investorer.

 4. Mormor says:

  På sett og vis riktig og forferdelig galt. For Tinfos var mye mer enn jernverket, Men det skal de ha, Tinfos var de første som smeltet jern ved hjelp av elektrisitet. Og den delen lå helt nede ved Heddalsvannet.

  • Seenorway says:

   He he, ja, man kunne selvsagt skrive historiebøker, men ikke er jeg kvalifisert og ikke gidder jeg 🙂 Min profesjon er ‘fotografiet’, og bildene tror jeg vel ble tålelig bra ut fra et prinsipp om å dokumentere hva man ser – hverken mer eller mindre?
   Ja, vedlagt en og annen lett syrlig kommentar da, der man ser at noen har burde hatt behov for å tømme seg . . . 😀

 5. Seenorway says:

  Så hvis jeg fjerner ‘Jernverk’ så blir det akseptabelt?

 6. Mormor says:

  En liten korreksjon.
  Jernverket lå helt nede ved Heddalsvannet. Tinfos Øvre hadde annen industri, som elverk og papirsliperi, karbidproduksjon også videre.
  VGS er også i Tinfosbygninger, det skal ha vært sliperi her. Og vedlikehold av biler og slikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.