When Nature Strikes –

I et land med mye fjell – som f.eks. Norge – så hender det at  at naturen utløser snø- eller steinras. Ofte resulterer det i at en vei blir stengt, at et mindre samfunn blir isolert osv., men stort sett er infrastrukturen gjenopprettet etter relativt kort tid.

Så er det slik at en gang i mellom så er raset større enn normalt! Og som regel kommer de uventet på nærmiljøet med de farer dette medfører, men – idag er situasjonen annerledes:

I ‘Rauma’, ikke langt fra den berømte ‘Trollveggen’ ligger et annet fjell massiv: ‘Mannen’ med ca 1250 meters høyde. Og dette fjellet begynte plutselig å røre på seg i forrige uke!
Geologer ble varslet og målestasjoner montert. Til å begynne med kunne man påvise at fjellet beveget seg med ca 0,8 cm pr døgn, men så begynte det plutselig å regne . . .
Og plutselig begynte farten å øke. I løpet av et døgn var den oppe i 2-3 cm/døgn! Og det regnet og regnet . . .
I dette øyeblikk er hastigheten oppe i 8-10 cm/døgn og det regener fortsatt! Geologene regner det som sikkert at det vil kunne komme et steinras på uhyggelige 120 000 kubikkmeter innen 12-15 timer (og det er en stund siden!)

Et slikt ras blir man kanskje vitne til en eneste gang i livet? Her er hus fraflyttet og husdyr evakuert. Området er avsperret og en av landets største aviser (VG ) har montert et web-kamera med ‘løpende overføring’ fra rasstedet, og det kan du finne her
Det er til og med en mikrofon montert slik at du kan følge med på lyden mens du gjør andre ting på PC’en. Nå venter vi bare på smellet!

28 Okt: Kl 16.45: SISTE:
Geologene anslår nå at raset kan utløses rundt midnatt. Større deler av fjellet er nå målt i bevegelse!  Dessverre vil det være relativt mørkt om mindre enn en time . . . (Dagslyset vender tilbake rundt kl 08.30 )

Okt 29: 10.45:  Dagslyset har kommet tilbake og ‘Mannen’ står der fortsatt!  Men nærbilder viser et fjell som er porøst, fullt av dype sprekker og som kan rase når som helst. Det er lett å tro at kulde vil stabilisere fjellet, men vann som fryser til is i dype sprekker vil kunne sprenge fjellet ytterligere . . .

– – – – – – –

In a country with a lot of mountains eg. Norway – it so happens that the nature at times triggers snow or rock slides. This often results in  closed roadssmaller communities being isolated, etc., but mostly the infrastructure is restored in a relatively short time.

But – once in a while the slides are larger than normal! And usually they come unexpectedly upon the close communities with the risks this entails, however – today the situation is different:

In ‘Rauma’, not far from the famous Troll Wall‘ (‘Trollveggen’) is another mountain massif: Mannen’ with  an altitude of about 4 200 feet. Last week this mountain suddenly began to move!
Geologists were instantly notified and monitoring stations installed. To begin with, one could prove that the mountain was slowly moving at about 0.8 cm per day, but then came the  rain. . .
Suddenly  movements  increased. During the day it was up to 2-3 cm / day!
And the rain kept on coming!
At this moment, a speed up to 8-10 cm / day has been registered and it’s  still raining!
The geologists reckon it’s certain that there will be a major rock slide within 12-15 hours, and it’s estimated to contain approximately 120 000 cubic meters  of rock and mud!
(and it‘s been a while  since that prediction was made!)

Landslides of this magnitude may possibly be observed once in a life time? The houses and farms throughout the area has ben evacuated!  So has the livestock. The area is cordoned off, and one of the country’s major newspapers (VG) has installed a web camera with continuous live view streamingfrom the expected avalanche area, 
and it may be found here  (We could have sold tickets!)
There’s even a microphone at play here enabeling you to listen in while doing something else! Don’t miss this! Now we’re only awaiting ‘the big bang’!

NB!  LATEST
Oct. 28th at 4.45 pm:
The geologists have studied all the latest information gathered and indicatg that the avalanche may  occur around midnight. Unfortunately it’s gonna be pretty dark within the hour!  Daylight will return around  kl 08.30

Oct. 29th at 10.45 am:
Daylight is back in place!  So is the mountain ‘Mannen’! 🙂 But close-up’s show a jarred mountain filled with cracks and crevises. It’s easy to buy the statement that the cold creeping in at night will stabelize the mountain side, but water freezing in such cracks will also expand, thus open the mountain side even more. It’s just a matter of time now, but very hard to tell just when . . .

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in MØRE & ROMSDAL and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to When Nature Strikes –

 1. Det er skikkelig spendende men ikke for de som bo der som kommer nok til å miste alt! Hvis det ikke sprekke nå, de kan ikke fortsatt bo der eller.

  • Seenorway says:

   Hei Gaynor,
   Fjellet står der fortsatt og på folkemunne heter det nå ‘Seigmannen’ 🙂 , men så lenge raset ikke har gått, så kan man jo heller ikke la folk flytte hjem? Og det begynner å skape en del frustrasjon – forståelig nok!
   Man vil ikke sprenge fjellet fordi fjellet er veldig porøst (gjennomhullet av sprekker) og man kan dermed påføre fjellet skader som i neste omgang kan utløse enda større ras!

   ‘Storemannen’ som ligger like ved siden av har samme beskaffenhet. Raser den så regner man med at hele dalen sperres og at det kan oppstå en innsjø som kan være fra 30-50 meter dyp! Samtidig forsvinner jo både jernbane, vei og kraftlinjer . . .

   Men man vurderer i dette øyeblikk å ‘vannbombe’ lille ‘Mannen’. Man skal evt. benytte brannhelikoptere med vannsekker og prøve å utløse det raset været tross alt ikke greide.
   Det sies at fjellet fortsatt beveger seg 2 – 2,5 cm/døgn og siden målinger startet så må det jo nå ha beveget seg ca 20 cm på litt over en uke. Stay tuned! 🙂

 2. allesistgut says:

  Jeg leste om Mannen i siste dagene. Har ikke hørt og lest nyhetene idag. Slik jeg vet ikke om fjellet raset ut allerede. Jeg håper der finns ikke skader på hus i dalbunnen.

  • Seenorway says:

   Nei, den har ikke rast gjennom natten. Derimot har det kommet litt snø og kulda kan ha stabilisert massene noe. I alle fall i overflaten. Men så kan det jo komme noen glimt av sol gjennom dagen og overflatesnøen tiner. Det gjør det jo nesten umulig å være geolog – og spåmann! Men jeg ville absolutt ikke beveget meg inn i dette området nå!
   Forøvrig inneholder jo mitt innlegg en hyperlink til avisen VG’s web-kamera med ‘live streaming’ fra stedet? Det er bare å åpne den!

 3. vestlending says:

  Ja,nå fryser det visst til der oppe i skodde heimen? Så mulighetene for at fjellet fortsatt er der i grålysningen er visst forsterket seg!

  • Seenorway says:

   Ja, jeg ser snøen faktisk legger seg og stein er jo en brukbar temperatur-formidler? Kan hende vil selve overflaten stabilisere seg noe – en stund, men så kommer kanskje solen?
   Og dermed blir tilførslen av vann bare utsatt en stund. Du skal se jeg kan få rett i min idikasjon på torsdag morgen? Det er jo en grense for hvor mye vann man kan tilføre en slik fjellside før det begynner å skli. Bare se på bevegelser i isbreer . . .

   • vestlending says:

    Ja, mannen er nå omdøpt til seigemannen! Det kan jo hende han ikke vill utfor? kanskje har han “Falt” for utsikten og vil stå der han står?

    • Seenorway says:

     Han kommer nok etter hvert! Leste forøvrig om ‘store Mannen’ som de regner også vil løsne på et eller annet tidspunkt. Fjellet skal være pill råttent og veldig utsatt. Forskjellen er jo at det vil kunne sperrre av hele Romsdalen og skape en hel sjø som kanskje er 50 meter dyp? Da blir jo dette et fremtidige ‘dykker-eldorado’ med mye rart å se? Men det blir ikke mye til liv for dem som fortsatt klorer seg fast i dalen? Som jeg nettopp sa: Dagens bebyggelser er ikke tilpasset den vær- og klimasituasjon Jorden etter hvert går inn i.

     Skal man overleve sånn noenlunde i fremtiden så må det helt annen ‘byggeskikk’ og byggemetoder til så vel for egne hus som for infrastruktur! Og man kan ikke bygge seg vekk fra ras. Bare respektere at de på et eller annet tidspunkt vil komme!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.