Gran – Sentrum

Gran er den største kommunen i det området vi vanligvis omtaler som ‘Hadeland’ og Gran sentrum vil snart kunne oppfattes som en liten by. Selve veien gjennom Gran er også under en omfattende oppgradering.
I Gran kommune bor ca 13 600 mennesker fordelt på 756,6 kvadratkilometer, men idag tar vi kun for oss Gran sentrum!

Gran is the largest municipality within the area we usually call ‘Hadeland’, and the Gran centrum will soon evolve into a small city. Even the road leading through Gran is undergoing a major upgrading!
In the municipality of ‘Gran‘ live approximately 13 600 people sharing a total of
756,6 sq.km, but today we are concentrating on the ‘Gran centrum’ only!
Bilde 752bDette bildet viser Gran som en jordbruksbygd, men gjennom dette bildet går også grensen mot nabokommunen ‘Lunner’, men akkurat hvor greier vi ikke å påvise nøyaktig. Selve tettstedet ‘Gran’ er ikke inkludert på dette bildet, men det ligger helt inn mot venstre
bildekant. Legg merke til plasseringen av den lille fjellknatten i venstre del av bildet som ligger rett ovenfor Gran sentrum!

This picture shows Gran as a agricultural village, but through this picture we also find the border between Gran and the neighboring community Lunner’, but exactly where it goes, we cannot detect accurately.
The village of Gran’ is not included in this picture, but it is located at the very left
of this picture. Please note the location of the small hill top in the left part of the image which is directly above the Gran centrum’!

Bilde 754bDet er opptil flere kjøpesentere i Gran sentrum. Her viser vi ‘Smietorget‘ med over 20 butikker og andre aktører innenfor næringslivet og et trivelig sted for alle Grans innbyggere å ferdes!

There are several shopping centers in Gran center. Here we show Smietorget’ with over 20 shops and other service inustries and a pleasant place for all Grans residents to visit!
Bilde 755bHer tar vi en kikk opp den gamle hovedgaten i Gran: ‘Storgata’.
Here we take a peek up the old main street in Gran: ‘Storgata’.
Bilde 756bHer ser vi ned ‘Smiegata’ som svinger rundt ‘Smietorget‘ og fortsetter opp til den lokale jernbanestasjonen.

Here we see the Smiegata” which turns around Smietorget” and continues up along the railway line to the local train station.
Bilde 757bEt lite stykke opp i ‘Storgata’ passerer vi DnB, men Sparebank 1 har også kontorer her på Gran!

A little bit into ‘Storgata’ we are passing the office of DnB, but ‘Sparebank 1’ also has an office here at ‘Gran’.
Bilde 758bLenger oppe i Storgata passerer vi ‘Hidemgårdene‘, men nå begynner lyset å bli dårlig . . .
A bit further up the street we pass the ‘Hidem buildings’, but now the daylight is letting us down . . .
Bilde 760bElektro-giganten ‘Expert‘ har etablert seg her på Gran på den andre siden av hovedveien.
Det er verdt å merke seg at det også bygges moderne blokkleiligheter her på Gran og utviklingen går svært fort. En av årsakene er antagelig at det er relativt kort vei herfra til Oslo Lufthavn – Gardemoen’

The electrical giant Expert’ has established itself here in Gran on the other side of the main road. It is worth to notice that there are also built modern apartments blocks on ‘Gran’ and developments are very rapid.
One reason probably being the relatively short distance from here to  Oslo Airport – at ‘Gardermoen
?
Bilde 762bOmtrent midt i Gran sentrum ligger den nye ‘Hadeland vg. skole’ med sine 930 elever og 19 000 kvm areal!

Just about in the middle of the Gran center lies the new Hadeland High School with its 930 students and 19 000 sq.meters area.
Bilde 763bIkke langt fra skolen finner vi et annet kjøpesenter: ‘Granstunet‘ med ikke mindre enn 30 butikker!

Not far from this school we find another shopping mall: ‘Granstunet Shoppingcenter’ with no less tha 30 different stores.
Bilde 764bEt lite industribygg i sentrum som yter dekk-service.
A small business in the centrum of ‘Gran’ offering tyre services.
Bilde 765bOg enda et shopping center, denne gangen COOP Extra i samarbeid med ‘Biltema‘.

And yet another shopping center, this time it’s the grocery chain COOP working with
‘Biltema’
Bilde 766bEn av Norges største dagligvarekjeder: KIWI er også her i Gran.
Also one of the largest grocery chains in Norway: ‘KIWI’ is to be found here in ‘Gran’.
Bilde 767bOg hvis Kiwi er her, så må selvsagt også konkurrenter som SPAR og
REMA 1000 være her ?

And if KIWI is here, then, of course, the competitors like SPAR and REMA 1000 must also be here?
Bilde 768bOg byggefirmaet ‘MAXBO’, en av Norges største aktører i sin bransje; selvsagt er de å finne på Gran!  I sum blir dette travelt og levende samfunn hvor utviklingen vil komme til å skje raskere enn i mange andre områder. Og for å sitere en ikke helt ukjent norsk visekunstner:
‘Og snart var det anlagt en liten by’!

And the construction company MAXBO’, one of the biggest players in the industry; Of course, they are established here at Gran! In sum, this is a busy and vibrant community where development will happen faster than in many other areas. And to quote a not entirely unknown Norwegian artist composer:
And soon there was a little city appearing out of nowhere !’

Det vil nok komme flere bilder fra Gran, men – ikke umiddelbart. For nå går vi mot kjølige tider og trærne griner nakne mot himmelen. Da blir det mindre fotografering. . .

There will be more pictures from Gran, buty not just yet!  We are approaching the cold season with naked trees against a grey sky, and somehow I don’t take as many pictures during this spell . . .
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.