Lunner

Lunner kommune er i flateinnhold er relativt beskjeden kommune (291,8 kv.km) og grenser i syd til Nittedal (Akershus), i øst mot Nannestad (Akershus) , i vest mot Jevnaker og i nord mot Gran. De to siste kommunene ligger i Oppland slik Lunner også gjør. I kommunen bor det nesten 9000 mennesker!

Lunner municipality in surface area is a relatively small municipality (291.8 sq.km) and  borders to the south towards ‘Nittedal’ (Akershus), to the east towards Nannestad (Akershus), in the west to Jevnaker and north towards Gran. The last two municipalities also located in Oppland as Lunner also does. The municipality is home to nearly 9,000 people!

Bilde 653b
Lunner kommune er en utpreget jordbruksbygd men med tilgang til mer urbane områder som Roa, Grua og kanskje Lunner og Harestua, og ligger sentralt plassert på Hadeland med kort vei til f.eks. Oslo Lufthavn  (Gardermoen). Det er da heller ikke så veldig langt til f.eks. Oslo. Da er grenseoppgangen til de omkringliggende distrikter noe mer diffus.

Lunner municipality is a typical agricultural district, but with access to more urban areas
as Roa, Grua and perhaps Lunner and Harestua, and is located in the Hadeland area close to t.ex. Oslo Airport (Gardermoen).  Thus, it is  not very far from the city of Oslo either.
The lines between local areas within the area may be somewhat more diffuse.

Bilde 649bMitt åpnings bilde er tatt fra kirkebakken ved Lunner kirke som vi ser et bilde av her.  Lunner kirke var opprinnelig en langkirke bygget i stein ( ca 1100), men ble engang rundt 1780 bygget om til et såkalt ‘korskirke’. Tårnet ble i den anledning også modifisert. Kirken rommer idag 320 personer.

My opening picture is taken from the church ground at Lunner Church that we see a picture of hereOriginally a church built in stone ( About 1100), but around 1780 it was modified to a so called ‘cross church’  On this occasion the tower was modified as well. Todau the church seats 320 people.
Bilde 769bDette er et bilde fra Kalvsjøtjernet ikke langt fra det man kaller Lunner Centrum.

This is a picture from a lake called ‘Kalvsjøtjernet’ locatged not very far from what is called ‘Lunner Centrum’
Bilde 773bStortjernet ligger litt lenger vest i kommunen, ikke så langt fra grensen til Jevnaker.
‘Stortjernet’ lies a bith further towards west, not far from Jevnaker.
Bilde 774bOg dette benyttes som et utfartssted på fine sommerdager. Her er det lagt til rette for bading, grilling og andre aktiviteter.
Bilde 750bAkkurat hva det heter hvor dette bildet ble tatt, er jeg sannelig ikke helt sikker på. Men jeg likte motivet, og dessuten var det anledning til å parkere –

What this place is named, I’m not at all sure, but I lioked the motive. Besides I could park my car relatively safe for traffic –
Bilde 657bJeg er tilbake i det som heter ‘Lunner Sentrum’, men som gradvis blir mindre og mindre et ‘sentrum’ bebyggelse øker mest nede i dalbunnen, særlig rundt Roa/Grua. Her er lokalene til dagligvarekjeden KIWI.

I’m back in what’s called ‘Lunner Centrum’ which gradually seems to be less of a center day by day? The reason being the building activity seems to grow  more rapidly down on the valley floor and especially around ‘Roa’ and ‘Grua’. These are the offices of the grocery chain KIWI.
Bilde 656bHer får vi et blikk ned hovedgaten i ‘Lunner sentrum’, og som dere sikkert ser: Det er ikke så veldig mye trafikk her!

Herte we may take in the main street through the ‘Lunner ceentrum’. And as you may surely observe: There isn’t much traffic here!
Bilde 655bUnderetasjen i dette huset har blitt ombygget til restaurant! Yan Shi Restauranthus!

The ground floor of this house has been renovated to be used as a restaurant:
Yan Shi Restaurant House (No less)
Bilde 654bOg det lokale kirkesamfunnet på Lunner har sine kontorer her.
The local church has its office here.

Dessverre skyet det over og fotografering måtte avbrytes. Jeg mangler fortsatt en del bilder i denne reportasjen, og de vil bli forsøkt tilført så snart det er praktisk mulig. I mellomtiden publiserer vi hva vi har fått på plass.

Unfortunately the weather clouded and we had to terminate the photography before finished. There’s still another dozen pictures to be taken, and we will try to get them for you as soon as possible. Meanwhile we publish what we’ve gotten so far.
(Compliments of SRB )

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.