Hole – Sundvollen

Bilde 726bHvem har vel ikke hørt om Sundvollen?  I alle fall her i Norge? Til å begynne med kan vi fortelle at Sundvollen og Vik er et tettsteder i Hole kommune.  Selve administrasjonen ligger i Vik på vestsiden av Holsfjorden, mens Sundvollen ligger på østsiden. Kommunen som helhet har ca 6500 innbyggere hovedsakelig fordelt på Vik og Sundvollen, men også en del i boligområder på Røyse, Steinsåsen og Sollihøgda.

Who hasn’t heard of Sundvollen? At least here in Norway? For a start – Sundvollen and Vik are the two main residential areas in Hole. The municipal administration is located in Vik on the wester side of the ‘Holsfjord’ while Sundvollen is located on the east side. The municipality as a whole has about 6500 inhabitants, mainly  divided between Vik and Sundvollen, but there are also some residential areas at Røyse, Steinåsen and Sollihøgda.
Bilde 697bI avkjøringen til Sundvollen har Esso etablert seg.
By the turn off to Sundvollen Esso has estasblished itself.
Bilde 698bOg det er selvsagt en liten dagligvarebutikk på stedet.
And of course there is a grocery store in the area.
Bilde 660bMen hjørnestensbedriften på Sundvollen er uomtvistelig ‘Sundvolden Hotel’, et kurs- og kongresshotell som har ligget her siden 1648 !!! En rekke omfattende utbygginger og moderniseringer har bragt hotellet dit det er idag.
Et moderne kuts- & konferansehotell bare èn
times reise fra Oslo!

But  the cornerstone  at Sundvollen is indisputable Sundvolden Hotel’, a conference and convention hotel that has been here since 1648 !!! A number of comprehensive developments and modernizations has brought the hotel to where it is today.
A modern conference hotell only one hour away from Oslo!
Bilde 661bOgså idag foregår det moderniseringsarbeider i området og det ble nødvendig med litt ‘kreativ fotografering’ for å få brukbare bilder.
Denne bygningen er forresten det opprinnelige hotellet, men idag uendelig mye større!

Even today there are modernizing works going on within the area, and it became necessary with a bit of creative photography to get the pictures I wanted.
This building, by the way, is the original hotel, but today extremely much larger.

Bilde 662bDette er noen bilder fra lobbyen i det nye Sundvolden Hotel.
This is a few pictures from the lobby/lounge in the new Sundvolden Hotel.
Bilde 663bBilde 664bjpgDette er  fra baren som nok er mer stemningfull utover kvelden –
This is from the bar, which is probably more atmospheric later in the evening –
Bilde 666bBilde 667bJeg måtte bare ta et ekstra bilde av denne høyst spesielle bordplaten –
I only had to take an extra picture of this rather special table top –

Kan du huske terrordagen i Oslo (22 juli 2011) hvor 69 unge mennesker ble drept og 66 såret på Utøya? Det skjedde ikke langt herfra, og det var på nettopp Sundvolden Hotel hvor de overlevende og deres nærmeste familie ble innlosjert.

Can you remember the terror day in Oslo (22 July 2011) where 69 young people were killed and 66 wounded on Utøya? It happened not far from here, and it was just at Sundvolden Hotel where the survivors and their immediate families were accommodated.

Bilde 668bDet er bygget en stort kunstgalleri rett ovenfor hotellet, og det er kunstnerisk utsmykning av området.

A large art gallery has been built just opposite the hotel, and there are artistic decorations of the area.
Bilde 669bSom for eksempel denne!
Like for instance this one!

Bilde 671bHer er hotellet sett fra baksiden og hvor man kanskje får et bedre inntrykk av størrelsen?

Here a shot from the back of the hotel, and where it’s possibler to getg an impression of dimensons
Bilde 672bUt mot fjorden ligger en lavvo for spesille anledninger.
Towards the fjord there is a ‘lavvo’ for special occasions.
Bilde 673bKanskje får man et bedre inntrykk av hotell og beliggenhet i dette bildet?
Perhaps it’s possible to get a better impression of the hotel and it’s location through this picture?
Bilde 674b‘Holsfjorden’ lå speilblank denne dagen, men solen som var varslet uteble helt. Riktignok oppdaget jeg en og annen  liten blå flekk på himmelen, men aldri der jeg oppholdt meg!

The ‘Holsfjord’ was just like a mirror that day, but the sun (which was forcasted) never appeared! Yes, I spotted a small spot of blue in the sky once in a while, but never where I was at!
Bilde 675bSå det kunne blitt men kjedelig dag om det ikke hadde vært for høstfargene som nå virkelig etablerer seg i landskapet. Også var det denne disen da . . .

It could have been but dull today if it hadn’t been for the fall colors now truly establishing themselves in the landscape. Then there was this haze . . .
Bilde 677bHvis du ikke eier en alt for stor båt, så er det faktisk mulig å ‘krabbe’ under denne brua, men det kan være lurt å holde øye med vannstanden . . .

If you do not own  too large a boatit’s actually possible to crab’ under this bridge, but it may be wise to keep an eye on the water levels. . .
Bilde 678bDette er et utsnitt av bebyggelsen på vestsiden av Holsfjorden.
This is a shot of the housing on the west side of the ‘Holsfjord’
Bilde 681bOooops!  Denne karen gjorde alt han kunne for å bli sett og dermed unngå å bli tråkket på. Og han lyktes med det, men – hvordan kan noe vokse her? Her er jo bare stein og atter stein?

Oooops! This little guy did his utmost to be seen. Not to be stepped on! And he succeeded!  But how does he make a living? How?! Her’s only stones and even more stones, yet – here he is!
Bilde 683bOg når jeg ser meg rundt, så var han langt fra alene? Denne vesle bjerka beviser at alt er mulig dersom man bare ønsker det hardt nok?

And when I looked around, he was far from alone? This small birch proves that anything is may be possible if you just want it badly enough?
Bilde 686bDe handler tilsynelatende om å ha tilstrekkelig  tro på seg selv? At man får til det man har satt seg fore?  Jeg vet ikke hva slags rotsystem denne krabaten bruker, men effektivt er det tilsynelatende ?

Seemingly it’s all about believing in oneself? That you can make it, and that you can succeed! I have no idea what kind of roots this guy uses, but it’s undisputedly an effective one?!
Bilde 688bHer ser dere Holsfjorden mot nord med noen små øyer . . .
HYere you see the ‘Holsfjord’ towards north with a number of tiny islands.
Bilde 690bDet blanke feltet til høyre i bilder er det nye taket man legger på Sundvolden Hotel.
The reflection you may se to the right in thiss picture, is the new copper roof tiling mounted on Sundvolden Hotel.

Bilde 691bBebyggelse på Holsfjordens vestside.
Housing on the west side of the Holsfjord.
Bilde 693bDet er noen blå flekker der oppe, men de kom aldri der jeg var. Uansett er naturen vakker nå om høsten.
Og jeg føler at noen ser på meg . . .?

There are a few blue spots up there, but they never came where I was. Anyhow – the nature is beautiful this time of the year!
And I feel sombeody keeping track of my movements . . .?
Bilde 696bAh! ‘Nysgjerrige Joe’! Klart man bør følge med på hva som skjer i nabolaget!
Aw! ‘Curious Joe’!  Of course, one ought to keep track of things in the neighbourhood!

Men da benytter både jeg og Joe til å takke for selskapet.  Neste tur går til toppen av åsen!
But then I’ll use this opportunity (and on behalf of ‘Curious Joe’) to thank you all for your company. Our next trip goes to the top of the hill. Stay tuned!
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Hole – Sundvollen

 1. vestlending says:

  Nå husker ikke jeg hvilken dag jeg og en kompis overnattet der? men tipper det må ha vært i forbindelse med en helg? Den gangen var det veldig lite gjester på hotellet men kanskje det har blitt mer etterhvert? Hotellet har nå bestått og det tyder på at regnskapet går i pluss!

  • Seenorway says:

   Regn med det! Det er jo forøvrig slik at på spesialiserte kongresshoteller så er det enten smekkfullt eller også ‘lite gjester’. Jeg tror det beror litt på hvordan man har bygget opp sin markedsføring og hvor mane ‘bein’ man har å stå på? Men ellers ligger jo Krokskogen der bak med fantastisk utsikt og naturidyller i fleng . . .

 2. vestlending says:

  Har vel en gang overnattet på Sundvollen hotell, ett stille og rolig hotell der du ihvertfal får sove godt!

  • Seenorway says:

   Ja, det er ikke akkkurat så mye ‘bylarm’ der ute selv om man kanskje kan høre en og annen trailer som velger å kjøre om natten. Og så blir jo hotellet stadig større og større!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.