Jevnaker *

Litt nord for Hønefoss, og i sydenden av den lange ‘Randsfjorden’, ligger et koselig lite tettsted ved navn ‘Jevnaker’. Både tettstedet så vel som vedkommende kommunen bærer samme navn. Vi nærmer oss stedet fra en posisjon litt høyere oppe i terrenget –

Just north of the city ‘Hønefoss’, and by the southern end of the long lake named ‘Randsfjorden’, lies a nice little settlement called ‘Jevnaker’. Both the settlement as well as the municipality itself have the same name: ‘Jevnaker’!
We are approcahing the settlement from a position  above most housing –
Bilde 550bJevnaker er en relativt liten kommune. Det samlede areal er på 225 kv.km og her bor det i underkant av 6500 mennesker, men nærheten til Randsfjorden gjør det til et trivelig sted å bo.

Jevnaker is a realively small municipality. The total area includes 225 sq.km and here live
slightly less than 6500 people. However, the closeness to the lake ‘Randsfjorden’ makes it a very pleasant plase to live.
Bilde 551bBilde 552bDette er faktisk ikke hovedgaten i Jevnaker, men hovedåren fra øst (Lunner, Brandbu og Gran)
This is actually not the main street of Jevnaker, but the main road from the East: (Lunner, Gran and Brandbu)
Bilde 553bOg da hører det med at man bør ha en bensinstasjon omtrent her?
And then it’s kind of obvious that a gasoline station would fit in nicely just here?
Bilde 554bI Jevnaker er det to kirker: Jevnaker kirke og Randsfjord kirke. Dette er sistnevnte! Kirken ble bygget i 1916 og har plass til 340 mennesker

There are two churches in Jevnaker:  ‘Jevnaker Church’ and the ‘Randsfjord Church‘.
This is the latter. The church was built in 1916 and seats 340 people.
Bilde 556b
Bilde 558bLike ved siden av Randsfjorden kirke ligger den lokale barnehagen.
Close by the Randsfjord church we find the local kindergarten.
Bilde 559bHer et gatebilde fra Jevnaker.
Here a street picture from Jevnaker.
Bilde 560bOg snart er vi på torvet i Jevnaker sentrum. Her finner vi ogtså en rommelig parkeringsplass og det lokale Rådhuset i Jevnaker kommune.
Bilde 562bSoon we have arrived at the marketplace and alongside it the City Hall of the
municipality of Jevnaker and a roomy parking lot.
Bilde 563bDet er lite av spesielle bygninger i Jevnaker, så for at dere skal kunne danne dere et inntrykk av stedet, så har jeg vandret litt rundt og klikket av noen tilfeldige bilder.

There isn’t many buildings in Jevnaker of ‘special importance’, so in order to enable you tpo obtain an impression of the place, I’ve been strolling around the place clickin off a number of individual street pictures . . .
Bilde 564bBilde 565bBilde 566bBilde 567bBilde 568bDet var her nede ved bredden av Randsfjorden jeg fant denne merkelige bjerka som altså hadde betydelig mindre blader ann alle de andre trærne i området. Og hvis du lurer på hvorfor, så finner du forklaringen her.

It was down here by the banks of the Randsfjord I found this peculiar birch with no leaves at all, while the surrounding trees had plenty. If you want to know why, you may read the explanation here!
Bilde 574bHer har jeg tatt et bilde tvers over en vik i Randsfjorden.
Here I’ve taken a shot across a small innlet in the Randsfjord.

Bilde 575b Vi ser at høstfargene  så vidt har begynt å farge naturen her nede i lavlandet. Høyere oppe i fjellet har det vært høstfarger i flere uker allerede!

We observe that the colors of fall have just started to color the leaves in the lower regions.
Higher up into the mountain sides there have been fall for several weeks already!
Bilde 576bBilde 577bDet er kanskje også på tide å tenke litt på dette med å få båter ut av vannet? Det er riktignok varslet en ‘indian summer’ som skal vare frem mot jul, men man kan aldri være helt sikker. Og plutselig en dag er det for sent . . .

And I guess it’s time to prepare for the cold season and get the leisure crafts out of the water? The forcasts sxay that we’ll be having an ‘idian summer’ lasting to Christmas, but you may never be sure about the weather this time of the year.
And one morning it will be too late . . .
Bilde 578bBilde 580bJeg nevnte at det kunne være trivelig å bo på Jevnaker, og da tenkte jeg i første rekke på å bo omtrent slik –

I mentioned that it could be nice to live at a place like Jevnaker, and then I was mainly thinking about living like this?!
Bilde 581bBilde 583bGrand Shanghai Restaurant!  Hadde jeg sett navnet i telefonkatalogen eller
i en annonse, så hadde jeg antagelig tegnet meg et noe annet bildet på netthinnen enn hva dere ser i dette bildet, men alle steder trenger jo
et navn . . .?

Grand Shanghai Restaurant!  If I’d come across the name in a telephone directory or an advertisement, I would most probably created a picture on my retina slightly different to what you see here in this picture, but – every business needs a name . . .
Bilde 584bJoda, Frelsesarmeen har kontor også her!
Oh yes, The Salvation Army have an office here as well –
Bilde 586bHer ser vi fra  broen i Jevnaker og nordover mot Randsfjorden. Innover mot høyre (bakerst i bildet) ligger Thorbjørnrud Hotell, godt tilbaketrukket fra all trafikk, men et sted som virkelig er verdt et lite besøk!
A photo from the bridge against the north towards ‘Randsfjorden’.
Towards the right (in the back of the picture) lies Thorbjoernrud Hotel, well sheltered from any kind of traffic, but a fantastic place that is very well worth a visit!OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hotellet er langt større enn det kan gi inntrykk av, men her er det naturen og atmosfæren som står i focus.

The hotel is much larger than it looks, but here it is the nature as well as overall atmosphere that plays a leading role.OLYMPUS DIGITAL CAMERAEt panoramabilde mot Randsfjorden tatt fra hotellets hage.
A panorama shot taken from the garden surrounding the hotel!
Bilde 587bDette er veien sørover til Hønefoss!
This is the road leading south to the city of Hønefoss.
Bilde 589bRett bak oss ligger nå Jevnaker Omsorgs- og Rehabiliteringssenter.
Just behind us we find the Jevnaker Care & Rehabilitating Center.
Bilde 590bDagligvarekjeden REMA er selvsagt representert.
The grocery chain REMA is, of course, eastblished here as well.
Bilde 591bLitt oppe i høyden og med utsikt over Jevnaker finner vi Jevnaker skole.
A little bit into the hillside with a view across Jevnaker we fin the Jevnaker School.
Bilde 593bOg skolen har nettopp fått 2 helt nye kombinerte håndball og basketball baner. Litt høyere opp lå det også en fotballbane med internasjonale mål!

And the school has just received no less than two athletic fields combined for basket ball as well as hand ball. A little higher up there were also a soccer field built after international measurements.
Bilde 733bNår vi ser over Randsfjorden så oppdager vi ‘Sløvika Camping’ som går for å være ‘Randsfjordens perle’, – i hvertall for dem som har vært så heldige å få plass for sin campingvogn akkurat her.

Looking across the ‘Randsfjord’ we’re quick to discover ‘Sløvika Camping’ that is said to be ‘the pearl of Randsfjord’, at least to those lucky enough to secure a place for their caravan just here.
Bilde 734bBilde 735bKan dere forestille dere hvordan det er å bo her gjennom en deilig varm sommer?
Can  you imagine what it’ll be like living here through a nice warm summer?
Bilde 738bDette bildet ble forøvrig tatt den 30 September i år! Det har visst ingen fortalt rosene?
This picture was , by the way, taken on Sept. 30th this year. And the roses doesn’t seem to have been told?
Bilde 742bVi er på vei oppover i åsen mot Sognebygda. Det skal visst være verdt et besøk . . .? I det fjerne ser vi Randsfjorden, og hadde det ikke vært for en svak dis i horisonten, så hadde vi antagelig også sett Jevnaker.

We’re uynderway up-hill towards ‘Sognebygda’. We’ve been told it’s worth a visit. Far below we observe thwe ‘Randsfjord’, and if it hadn’t been for the slight haze in the horizon, we might have seen Jevnaker as well?
Bilde 744bDet skal ikke mere til. Se hvilke fantastiske høstfarger vi finner her oppe?
It doesn’t take much more. Look at these beautiful colors of fall we may find up here?
Bilde 748bBilde 750cMen vi må tilbake igjen!
But we’ll have to get back
Bilde 785bIkke langt fra Randsfjordens bredder finner vi den andre kirken:
Jevnaker kirke! Dessverre var den stengt, så vi kan ikke vise dere interiøret, men kanskje finnes det allerede bilder på nettet?
Kirken ble bygget i 1834 og har plass til 700 personer!

Not far from the banks of the ‘Randsfjord’ we find the other church: ‘Jevnaker church’! Unfortunately it was closed, and therefore we cannot show you pictures of the interior, but may be they are already posted on the net?
This church was built in 1834 and seats 700 people!

Bilde 776bHvis du etter hvert har blitt litt sulten så har du nå en unik sjanse? For bare 100 meter fra kirken ligger spisestedet ‘Oldemor’s Karjol‘. Det ser lite og uskyldig ut, men her har den norske  mesterkokken Eyvind Hellstrøm vært inne i bildet, og det merkes!

If you have become hungry reaching this point, then you have a unique chance: Only a hundred yards away is a diner: ‘Oldemors Karjol‘! Looking rather small and ordinary, it’s easy to be fooled. The Norwegain master chef, Eyvind Hellstrøm, have been working here and you will notice!
Bilde 778bNå var jeg dessverre ikke spesielt sulten da jeg ankom stedet, men jeg kunne likevel ikke la være å prøve stedet. Det ble med en kopp kaffe og en hjemmelaget karamellpudding.
Så du trodde du hadde spist karamellpudding? Ikke før du har spist denne!!! Jeg skal ha en til – minst – og så får det ikke hjelpe at jeg må kjøre 120 km for å få det til.

I wasn’t particular hungry when I visited this place, but I just couldn’t pass up this opportunity. So I ordered a cup of coffee and – I couldn’t resist a home made caramel pudding. So you think you have eaten caramel pudding before? No, you havent!
Not before you have eaten this one!!!  I’ll be back for another (and so will you!)
And it can’t be helped that I’ll have to drive 120 km to make it happen!
Bilde 780bJeg tror jeg kan garantere deg at dere vil snakke om maten påveien hjem!
I think I may guarantee you that food will be the topic on your return journey!

Bilde 594cSå har vi omsider ankommet hjørnestensbedriften i Jevnaker, stedet hvor alle besøkende vil innom: Hadeland Glassverk!

At loing last we have arrivede at the corner stone business of Jevnaker:
‘Hadeland Glassworks; the place where every vistor wants to spend hours . . .
Bilde 596bHer ligger ‘Porselenshuset’
Here lies the ‘porcelain house’
Bilde 597b
Og ‘Glassbutikken’ !
And the glass store!
Bilde 598bOg når alt er stablet i høyden og dessuten påhengt led-lys som skinner i alle retninger, så blir det en liten utfordring til fotografer, men vi gjør så godt vi kan 🙂

And when just about evcerything has been piled up, mounted with LED lightning in all directions, it becomes a challenge to us photographers, but we do as best we can . . .  🙂
Bilde 600bBilde 601bBilde 602b
Bilde 604bPuh! Fotografen må ha seg noe å bite i samt en kopp kaffe. Det henter jeg meg her på det lokale bakeriutsalget!

Puh. The photographer needed urgently something to eat and a cup of coffee to go with it!
That is something that may be accomodated at the local cafe & bakery.
Bilde 605bPorselenshuset er smekkfullt av dekketøy i de forskjelligste farger og design. Jeg skal forsøke å gi dere noen smakebiter.

The ‘porclain hut’ was filled with crockery in a wide variety of colors and designs. I’ll try to give you some ideas.
Bilde 642b
Bilde 639bBilde 645bBilde 634bMen – når man ser så mye vakkert dekketøy, så blir man kanskje litt nysgjerrig på hvordan  man faktisk kan produsere denslags? Det ble i alle fall jeg!  Så jeg fikk sneket meg til et lite besøk i selve glassmia der ting foregår og hvor kunst skapes . . .

But – when you may observe this beautiful crockery, don’t you become curious as to how it’s being made? I know I was! So I managed to squeeze myself into the glass hut itself; the place where art is created . . .
Bilde 608bBilde 609bBilde 627bBilde 615bBilde 618bBilde 622bBilde 612bJeg kan ikke fortelle dere noe særlig om selve produksjonen, teknikker eller temperaturer osv., men jeg håper jeg har lykkes fotografere ‘miljøet’ rundt en slik produksjon? Og jeg begynner å forstå hvorfor krystall er dyrt! For dette var ‘fagarbeid’ av ypperste klasse!

I cannot tell you much about the actual production techniques or temperatures, etc.., but I hope I have succeeded in photographing the environment’ around such a production?
And I’m beginning to understand why crystal is expensive! For this was skilled craftmaship’ at the absolute top of the mark!

Bilde 647bOg til slutt tar vi oss en liten kikk innom ‘Tinnhuset’. Her var det også mye i tillegg til tinn som kan vekke interesse!

At long last we take a peek inside the ‘ House of Pewter’. And there were not only pewter items that would arouse interest . . .

Bilde 646bSå med dette lille ‘blomsterbedet’ sier jeg farvel for denne gang.
So with this little ‘flower arrangement’ I bid you good bye for this time.
(Compliments of SRB )

Return to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Jevnaker *

 1. The Trees are just turning.. and the Glass blowing I have seen first hand before in Scotland how they make paper weights.. So I was interested in seeing these pictures of yours also..
  Many thanks.. Take care.. Hugs Sue

 2. During my trip through norway I have lived 2 weeks in Jevnaker. Such a beautiful place!

 3. kelihasablog says:

  Love all the pictures, but especially the glass blowing ones. 😀

 4. Velkommen til en titt i den nye brosjyren vår på nett, hvis du vil vite mer om hvordan det er å leve og bo i Jevnaker, også kalt “Randsfjordens perle”. http://www.jevnaker.kommune.no/Aktuelt/Jevnaker—kort-vei-til-det-meste/

 5. Kristin says:

  På vegne av Hadeland Glassverk vil jeg takke deg for alle de flotte bildene du har fanget her hos oss. Det er ikke lett å ta gode bilder inne i butikker og i glasshytta. Lyset er utfordrende å jobbe med, men du har virkelig klart det 🙂 Vi vil gjerne få lov å benytte bildene fra din lille fotoreportasje, om mulig. Vi fotokrediterer selvfølgelig. Med vennlig hilsen fra Kristin Gamme Helgaker, salgssjef, Hadeland Glassverk Besøkssenter

 6. Hei! Det er hjerterom og husrom 🙂 – mange muligheter, både i Jevnaker og i nærheten, se nettstedet til Jevnaker kommune http://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Opplevelser-og-turistinfo/Overnattingstilbud/

  • Seenorway says:

   Det er godt å høre, men når jeg besøker et sted (sånn helt ut av det blå) så forsøker jeg helt bevisst å bevege meg slik en tilfeldig turist ville ha gjort. Nå er vel ikke akkurat Jevnaker det man kaller en ‘turist-destinasjon’, men når sant skal sies så mangler det mye på skilting/informasjon.
   OK, så er man ikke store nok til å finansiere et turistkontor, men jeg har besøkt steder med 50% av Jevnakers befolkningstetthet og hvor de nærmest selvsagt har et slikt. Billigvarianten er jo et to-tre store informasjonstavler med kart som kan settes opp ved veiene som fører inn til Jevnaker?
   Og kanskje burde det stått en på Torvet og/eller ved Glassverket (der tilreisende ferdes) ? Det ville i det minste ha vært en god start?
   Jeg kjørte f.eks. forbi et varselskilt med ‘Kistefoss Museum’, og jeg så virkelig etter en innkjørsel, men uten å finne den. Husk at når biler beveger seg med 50 km/t så snakker vi om ca 45 meter pr 3 sek samt hensynet til bakenforliggende trafikkanter. Derfor bør et opplysningsskilt med parkeringsmulighet være plassert minst 2-300 meter før reell avkjøring. Og den må være tydelig markert!

 7. vestlending says:

  Jevnaker har jeg hørt om men sikkert aldri stoppet ved? En grundig og hyggelig reportasje om et lite sted! Var det noe form for tilbud til forbi reisende? Campingplass? Hytte utleie? Pensjonat?

  • Seenorway says:

   Takker! Hva angår overnattingsmuligheter:
   Ikke som jeg fant! Men – det er jo ikke så veldig langt til ‘Halvorsbøle’ konferansehotell som ligger mot Randsfjorden 7-8 km lenger opp?

   • Kristin says:

    Det finnes flere overnattingsmuligheter ved Jevnaker.
    Halvorsbøle driftes ikke lengre som hotell. Vil heller anbefale disse stedene:
    Rett over veien ved Hadeland Glassverk ligger Thorbjørnerud Hotell se mer på http://www.thorbjornerudhotell.no
    Sløvika camping ligger 3 km nordover fra Jevnaker, langs Randsfjorden mot Grymyr.
    Klækken hotell ligger en drøy mil sør for Jevnaker, se http://www.klaekken.no

    • Seenorway says:

     Nede ved brua tror jeg det står et skilt til Halvorsbøle? Kanskje lurt å få det ned?
     Men tusen takk for info. Jeg lar den stå her så blir den vel lest av dem som er interessert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.