Hol – Haugastøl

Da har vi beveget oss enda et lite stykke mot vest: ‘Haugastøl’ – Siste stopp før vi faktisk befinner oss på ‘Hardangervidda‘. På Haugastøl er det – om mulig – enda færre fastboende enn på Ustaoset. Men – det er likevel ting man vil sette pris på: Her ligger Haugastøl Turistsenter med overnattingsmuligheter i pene leiligheter med utsikt over Ustevann.
Her finnes en dagligvarebutikk for ‘proviantering’, sykkelbutikk og sykkelutleie, for her starter også den berømte ‘Rallarveien‘, en anleggsvei som lar deg sykle helt inn til Finse og Finsehytta (hvor det igjen blir mulig å overnatte).  Og hva du opplever på turen vil du antagelig huske resten av livet!
Bilde 427b
Then we have moved even further westward to Haugastøl’; Last stop before we actually find ourselves on the ‘Hardanger Mountain Plateau‘.  On Haugastøl there is – if possible even fewer permanent residents than atUstaoset’.
But – there are still things you will appreciate: Here isHaugastøl tourist center‘ offering accommodation in nice apartments overlooking Lake ‘Ustevann’.
Here is a grocery store for ‘provisioning’,  a bike shop and bike rentals, ’cause this is also where the famous Rallarveien‘ starts out;  a mountain road that allows you to ride by bike all the way to Finse and Finsehytta (where it again becomes possible to stay overnight).

And what you’ll experience underway, will probably stay with you for the rest of your life!
Bilde 428bHer har vi passert Ustevatnet og fotograferer tilbake mot Haugastøl Turistsenter for å få en litt annen vinkel på Haugastøl som sted betraktet.

In order to get a different angle on ‘Haugastøl’ we’ve moved around ‘Lake Ustevann’ and are taking pictures back towards the Haugastøl Tourist Center.
Bilde 434b
Bilde 431bDe lave skyene ligger omtrent på toppen av ‘Hallingskarvet’, men eller ser man her selve hytte-tettheten i området. Herfra kan det virke ‘tett’, men i praksis er det godt over hundre meter mellom de fleste av disse hyttene!
I neste omgang skal vi besøke selve Hardangervidda! (Hold forbindelsen) 🙂

The low clouds are almost lying on top of Hallingskarvet’, but this picture will also give you an idea about the ‘cabin density’ in the area. It may seem reather dense  but  there is actually  well over a hundred yards between most of these cabins!
Next we shall visit the ‘Hardanger Mountain Plateau’ itself. (Stay tuned!)  🙂
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Hol – Haugastøl

  1. Mormor says:

    Jupp. Sykkelturen er flott, men tren en smule før du legger i vei 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.