Over fjellet – Across the Mountain plains

På denne etappen skal vi forflytte oss fra enden av Numedal/Uvdal over fjellet via Dagali og til Geilo i Hallingdal. Solen skinner fra skyfri himmel og alt ligger til rette for en dag med gode bilder av norsk natur!

On this leg we shall move from the very end of Numedal/Uvdal, acoross the mountain plains and via Dagali down to Geilo in ‘Hallingdal’.
The sun is shining from a cloudless sky and everything points to a day with a lot of
good pictures from Norwegian nature!
Bilde 379bVi har akkurat passert ‘Vasstulan Høyfjellssæter’ som virket nedslitt, dessuten stengt, men fortsetter inn i hytte-terrenget lenger inn på vidda.

We have just passed the ‘Vasstulan Høyfjellssæter’ which looked pretty beat up, besides closed, and proceed into the ‘cabin-area’ further into the mountain plains.
Bilde 378bDe første høstfargene kan sees, og tiden frem til ,første snøfall her oppe er uviss. Det kan skje om en måned og det kan skje i morgen . . .

The first colors of a coming fall may be observed, and the time untill first snow up here
on the plains is uncertain. May be in a month, or it might happen tomorrow . . .
Bilde 381bVi passerer den vakre Torsetsjøen som idag ligger som et speil inne på vidda –
We’re passing the beautiful Lake Torset, whjich today seems like a mirror into the plains

Bilde 383bHer skimter vi enden av Torsetsjøen til høyre
We may glipse the endt of Lake Torset to your right.
Bilde 386bPå venstre side passerer vi ‘Ånevatnet’ og nærmer oss nedstigningen mot Dagali . . .
To our left we’re passing ‘Ånevatnet’  approaching the slopes down towards Dagali . . .
Bilde 384bDet er virkelig en vakker dag i fjellet og man gripes av tanken på at man idag burde ha bodd på en av de mange hyttene i området . . .?
Men dessverre, – vi har beregnet ankomst til Dagali (hvor vi også skal ta en rekke bilder)  Det blir neste innlegg!

It’s really a beautiful day in the mountains and the thought of staying in one of the many cabins in the area draws near . . .
But unfortunately we have a deadline to meet as to the arrival in Dagali (where er also will be taking a number of pictures) That’s gonna be our next post.
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Over fjellet – Across the Mountain plains

  1. kelihasablog says:

    I love all the photos, but the last one is my favorite! It is just beautiful 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.