Nore og Uvdal – Rødberg

Nore og Uvdal er en ‘kraft-kommune’ i den ytterste del av Buskerud fylke og har en enorm størrelse rent geografisk (2 507 kv.km) og en befolkning på bare 2 531 mennesker.
Administrasjonsstedet heter Rødberg og er det første stedet man kommer til når man ankommer sydfra. Likevel kommer man ofte litt bardus på Rødberg fordi det ligger bake en stor demning samtidig som terrenget er ganske bratt her øverst i dalen.

Bilde 326bNore & Uvdal is an energy producing municipality located in the upper part of Buskerud county and have , geographically speaking, an enormous size: 2 507 sq.km! The population, however, is only 2 531 people!
The administrative center is called ‘Rødberg’, which is the first place you’re arriving av coming from the south. Still you will be arriving somewhat abrupt due to the rising terrain and the fact that a big dam is closing the top of the valley.
Bilde 328bHer ligger anlegget tilhørende ‘Nore Energi‘ og også den økonomiske hjørnesteinen i denne fjellkommunen.

Here is the power plant belonging to ‘Nore Energi’ (Energy), which is also the economic base in this mountain municpality
Bilde 332bEt bilde fra Rødberg centrum med den lokale bensinstasjonen.
A picture from the center of Rødberg with the local gasoline station.
Bilde 336bØrlite lenger nede i gaten finner vi ‘SKUE‘, den lokale banken i Rødberg.
A bit further down the street, we find ‘SKUE’, which is the local bank in Rødberg!
Bilde 333bDet lokale turistkontoret ligger sentralt plassert og er lett å finne!
The local Tourist Office is centrally located and easy to find.
Bilde 337bEt stort varesenter fyller de fleste behov.
A large shopping mall meet most any needs.

Bilde 338bVi har beveget os et stykke nedover hovedgaten som forøvrig var under asfaltering. Da bør man bevege seg med forsiktighet og velge sine kameraposisjoner med omhu! 🙂

We have moved a bit down the main street, which by the way was about to receive a new layer of asphalt. That’s when you move slowly and choose your camera positions carefully! 🙂
Bilde 340bHer ligger rådhuset i Nore & Uvdal kommune!
This the City Hall in the municipality of Nore & Uvdal.
Bilde 344bI den store dammen nederst i Rødberg har man også fått plass til en solid fontene . . .
In the dam at the far end of Rødberg they have found place for a solid fountain . . .
Bilde 345bSom man ser, er det ganske bratt i Rødberg, og det kan være vanskelig å finne egnede kameravinkler, men her et glimt fra bebyggelsen. Det store bygget i øvre høyre del er dwet lokale omsorgshjemmet ‘Bergtun Omsorgshjem’ som er langt større enn hva man får inntrykk av i dette bildet.

As you may see, it’s rather steep here in Rødberg, and it may be a problem to find the best possible camera angle, but here is a picture of the hill side with its houses. The large building at your top right is the local care center: ‘Bergtun Care Home’ which, by the way, is much larger than it looks in this picture!
Bilde 353bHer er vi på ‘Bergtun’. Over oss til høyre ligger en rekke omsorgsboliger.
Here we are at ‘Bergtun’ and above right there are a number of ‘care homes’ for those that might need some assistance once in a while and need to be close if anything should happen.
Bilde 354bHerfra har beboere en fantastisk utsikt over Rødberg, og de har medisinske tjenester og kompetanse bare 50 meter unna.

From here the inhabitants have a fantastic view of Rødberg, and they have access to medical
services only a 150 feet away.
Bilde 357bMens vi er her oppe benytter vi sjansen til et oversiktsbilde av bygda samt idrettsanleggene i nær tilknytning til skolen.

While we’re up here we use this opportunity to take a ‘birds eye’ picture of  Rødberg and a number of athletic fields related to the local school.
Bilde 358bPå vei ned igjen passerer vi ‘Rødberghallen’ som nok har større funksjon gjennom den kalde årstid da snøen her oppe kan ligge meterdyp.

Going downhill again, we pass ‘The Rødberg Athletic Hall’ which may be more usefull during the winter when the snow may lie 3-5 feet deep in these parts.
Bilde 361bI senter av Rødberg finner vi et lokalt Spa-senter (Solvang) og et treningssenter: ‘Friskoteket’, begge med sentral beliggenhet og i nærhet til Rødberg Hotell.

In the center of Rødberg there is a Spa-center (‘Solvang’) and a fitness-center: ‘Friskoteket’
both centrally located and close by the local ‘Rødberg Hotel’.
Bilde 360bOg med dette siste bildet av Rødberg Hotell forlater vi Rødberg for denne gang. Vi håper dere har fått et bedre inntrykk av dette koselige stedet langt oppe i dalen? Og henger dere med, så skal vi bevege oss helt inn i enden av dalen og ta oss over fjellet til Hallingdal. Og selvsagt har vi tatt med oss kameraet!

And with this last picture of Rødberg Hotel, we are leaving Rødberg for this time. We hope you hav accquired a best possible impression of this place far up into the hills? Andf if you are tagging along, we’ll be moving right int tohe bottom of the valley, moving across the mountain plain into the valley ‘Hallingdal’. And, of course, we are bringing our camera along for the trip!

Return INDEX

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.