Golsfjellet

‘Golsfjellet’ er ofte brukt som betegnelse på fjellområdet mellom Hallingdal og Valdres og da kanskje i særdeleshet om området på begge sider av riksveien mellom ‘Leira’ og ‘Gol’.
Hvilket ikke er helt riktig ettersom den østligste del av veien ligger i Nord-Aurdal og dermed Oppland, mens den sentrale og vestlige del av veien ligger i Gol kommune og dermed Buskerud. Men vi bryr oss mindre om det, ettersom det er naturen som står i fokus i denne reportasjen. Men vi starter altså opp fra Leira!

‘Golsfjellet’ – or rather the ‘Gol Mountain Plateau’ is a name often used on the area between the Valley of ‘Hallingdal’ and the valley of ‘Numedal’ of which the upper part is called ‘Valdres’. Especially the area along the main road leading from ‘Leira’ in ‘Valdres’ across the mountain to ‘Gol’ in ‘valley of Hallingdal’. This isn’t quite correct as the eastern part of this road belong to N. Aurdal and the county of Oppland and the central and western part belongs to the community of ‘Gol’, thus the county of ‘Buskerud’. I really don’t care! We are focusing on the nature! We are starting this trip from Leira!
Bilde 820bVeien stiger realtivt bratt fra dalbunnen og flater etter hvert ut på ca 850 – 900 moh. og etter hvert møter vi elven ‘Tisleia’ på vei nedover dalen. Her oppe ligger også Tisleidalen kirke.

The road is rather steeply climbing the hillside but after a while it starts to flatten at approximately at 2800 – 3000 feet and here we also meet up with the river ‘Tisleia’ on its downward journey. Up here we also find the ‘Tisleia Valley Church’
Bilde 821bTisleidalen kirke er en fjellkirke og ble bygget i 1957 med plass til 130 mennesker!
The Tisleidalen Church’ is a typical ‘mountain church and was built in 1957, seating 130 people!
Bilde 825bTerrenget her oppe kan være relativt flatt med blandingsskog, myrer og til tider ganske vått, men et flott turterreng er det.

T%he terrain up here may be rather flat with mixed forest, swamps and at times pretty wet, but a very nice terrain for walking it really is.
Bilde 827bDet er mange hytter og campingplasser i området, og det er vel bare naturlig at det også finnes en dagligvarebutikk? Før var det faktisk også et hotell her, men de har lagt ned sin virksomhet.

There are quite a number of holliday cabins and camping sites in the area, so I guess it’s only natural that there is a grocery store as well?  In earlier deays there was also a hotell in the area, but they have closed down.
Bilde 828bHer møter vi elven ‘Tisleia‘ for alvor og mange er de som forsøker fiskelykken her.

Here we are meeting up with the river ‘Tisleia‘ and quite a number of people are trying for a dinner trout just here –
Bilde 829bNoen besøker området med campingvogn, og andre er så heldig å ha kunnet bygge seg en permanent hytte på elvebredden.

Some people visit the area with their camping trailers, while others have had the fortune to build themselves a permanent cabin on the river bank.
Bilde 831bBilde 832bBjørkestølen Camping og Caravan Park ligger et steinkast fra elva!
‘Bjørkestølen Camping & Caravan Park’ lies less than a stone throw away from the river.
Bilde 835bBilde 836bDet er faktisk en del fisk i denne elva, men man skal kanskje være litt kjent for å finne de beste fiskeplassene . . .

Actually there are a good deal of fish in this river, but perhaps yhou need to be familiar with the river to find the best spots . . .
Bilde 838bDet finnes en meget stor campingplass  (Vasetdansen) rett bak meg når jeg tar dette bildet! Men jeg aner ikke noe som helst om beleggssituasjonen!

There is a large camping site (‘Vasetdansen‘) just behind me while taking this picture, but I have no idea about vacancies.
Bilde 841bJeg tar noen bilder av området rundt veien for at dere skal få et bedre inntrykk av hva slags biotop vi snakker om her?
Bilde 843bI’m taking a few photos from tha areas surrounding the road in order to give you a better impression of what kind of biotop we are talking about . . .

Bilde 859bOg  et turterreng hvor du kan gå og gå og gå . . . .
Anda tour terrain where you may walk and walk . . .

Bilde 863bBilde 866bLitt lenger borte i fjellet finner vi et av Norges største og mest populære feriehoteller:Storefjell Resort Hotell!
Jeg er faktisk gammel nok til å huske tilbake til midten av 60-tallet da dette hotellet vare et lite to etasjes hotell med ca 40 senger. Idag er dette en ‘kjempe’ med flere hundrede senger, kongress fasiliteter og ellers alt hva du kunne tenke deg å etterspørre . . .

A bit further away into the mountain side, we find one of the largest and most popular resort hotels in Norway: The Storefjell Resort Hotel! I’m actually old enough to remember back to the mid 60’s when this hotel used to be a small two storey hotel with about 40 beds! Today this is a giant’ in thye Norwegian ‘hotel world’ with several hundred beds, congress facilities and everything else what you could possibly think to request. . .
Bilde 867bTerrenget stiger langsomt oppover mot Storefjell.  Selve Storefjell Resort Hotell er det eneste i disse trakter som er etablert over den magiske grensen på 1000 moh. Hvis jeg husker korrekt ligger Storefjell på 1001 m.o.h.!  🙂

The terrain is slowly rising towards the ‘Storefjell’. Storefjell Resort Hotel itself is the only hotel in these parts established above the magic 1000-meter boundary. If I remember correctly the hotel is located at 3 303 feet above sea level?!
Bilde 868bOg det er ikke bare ‘hotellgjester’ som trives i disse omgivelsene –
And it’s not only hotel guests that thrive in these parts of the country –
Bilde 890bDu har ankommet Storefjell Resort Hotell. Bak meg er det store parkeringsfasiliteter. Til venstre ligger slalombakken og rundt hotellet forøvrig ligger turterrenget som det  vil ta deg minst 14 dager å utforske. Og på den andre siden av hotellet ligger ‘Klanten’ – Golsfjellets egen flyplass!

You have arrived at Storefjell Resort Hotel! Back of me are large parking facilities. To my left a slalom track with lift and around the hotel a terrain that you’ll need at least 14 days to
explore! And on the other side of the hotell – in a safe distance – lise ‘Klanten‘: The private air strip at ‘the Gol Mountain Plateau’!

Bilde 870bLobby, Storefjell Resort hotel
The Loby at Storefjell Resort Hotel

Bilde 871bHer er vi inne i selve ‘storstua’, hotellets danserestaurant!
Here we’re inside the main lounge, the dancing lounge in the center of the hotel.
Bilde 872bÅ spise er viktig når man ferierer til fjells, og har man valgt Storefjell Resort Hotel, så blir det dobbelt viktig, for er det noe man vil huske fra dette oppholdet så blir det maten!

To eat is an important thing in the mountains, and having chosen the Storefjell Resort Hotel, it becomes extremely important. If there is anything you will be remembering from this stay in the mountains, it’s gonna be the food!
Bilde 876bSå er det oppholdsrom og bibliotek –
Then there is a loung and library –
Bilde 877bOg det finnes flere spisesaler for grupper og/eller sluttede selskaper
And there are several dining room for special groups, private parties and such
Bilde 879bBilde 878bBaren er langt større enn  det kan se ut som her, for i tillegg finnes det en egen ‘piano bar’ med relativt høy stemning åpen hver kveld!

The bar is much larger than it may look in this picture, ’cause in addition there is a very popular piano bar open every night.
Bilde 885bPå takterrassen er det anlagt en rommelig minigolf- bane med servering. Her kan det være lett å bli solbrent . . . 🙂
On the roof terrace there is a  rather roomy mini golf track with out door serving. Hewre it’s easy top get a sun burn. (You’re hereby warned!)  🙂

Hva sa dere?  Svømmebasseng?  Jo selvfølgelig!  En hel ‘svømmeavdeling med basseng, doble jaccusier, rutsjebane osv!

What did you say? PoolYes of course! A whole swimming area with a pool, double jaccusi, kids water slide and the lot!.
Bilde 888bUtsikten fra takterrassen er fabelaktig. Her kan man virkelig få et panorama over Golsfjellet!

The view from the roof terrace is fantastic! Here you may really get a panorma view of the
‘Gol Mountain Plateau’!

Men det er jo også andre aktører her oppe i fjellet. For det er utvilsom de som foretrekker litt mindre forhold, et rolig lite ‘familiehotell’ med personlig service og god mat? Da er Kamben Høyfjellshotell et godt alternativ. (Og det ligger mindre enn 500 meter fra Storefjell i luftlinje)

But, of course there are other entrepreneurs up here in the mountain side. There are undoubtedly those that prefer a more ‘family atmosphere’, a bit more quiet but with
a personal style to it? Then the ‘Kamben Mountain Hotel’ is a good alternative (and it’s less than 500 yards from the Storefjell Resort direct measured)

Bilde 902bHer et eksteriør bilde  av Kamben Høyfjellshotell
Here an exterior picture of the Kamben Mountain hotel
Bilde 893bHer et bilde fra den hjemmekoselige resepsjonen på Kamben Høyfjellshotell!
Here a nice picture from the lobby at Kameb Mountain Hoptel.

Bilde 907bOgså fra spisesalen på Kamben er utsikten upåklagelig
Also from the dining room at Kamben, the view is impeccable !
Bilde 895bTømmerveggene og den relativt lave takhøyden fremhever intimiteten i stuene på Kamben!
The timber walls and the relatively low ceiling does something to the atmosphere at Kamben!
Bilde 897bHer et bilde fra danserestauranten på Kamben.
From the ‘dancing lounge’ at Kamben Mountain hotel
Bilde 901bHer enda et bilde fra resepsjonen på Kamben!

Yet another picture from the lobby at Kamben
Bilde 906bDet korrekte navnet på Kamben idag ser ut til å være ‘Kamben Høyfjellshotell & Hyttegrend’. Og da må man jo ha hytter for utleie?

The correct name of today seems to be ‘ Kamben Mountain Hotell & Cabin Center?
And then, of course, you’ll need rental cabins?

Bilde 908bSer man nøyere etter, så ligger det mange hytter rundt i terrenget på Golsfjellet, men arkitekter har vært nøye med valg av byggeskikk og tilpassing i terrenget. Totalt sett har det blitt veldig bra!

Looking more closely,  there are quite a few holliday cabins around the grounds of ‘Gol Mountain Plateau, but architects have been  very careful with their choices of construction and customizing to the terrain. Overall, the result has become very good!
Bilde 911bOg det har ikke blitt slik at man mister følelsen av å være i fjellet . . .
And it has not yet become like you may loose the feeling of beeing in the mountains-
Bilde 914bMan kan rusle rundt her i dagevis –
You may stroll these hills for days on end –
Bilde 918bInntil du kanskje en dag snubler over ‘Ørterstølen‘, en aktør med ‘fjellstue’ kombinert med hytteutleie og leiligheter her oppe i villmarken.

Until  one day you might actually stumble across Ørterstølen‘, an entrepreneur with  a ‘mountain lodge’ combined with  cabin rentals and apartments out here in the wilderness.

Bilde 944bIkke langt fra Ørterstølen passerer vi ‘Oset Fjellkyrkje‘, en stavkirke modell som i sin tid ble oppført av  hotelleier Asle Hesla som på den tid drev Oset Høyfjellhotell. Han var også en kjent samler av antikviteter fra ‘bygde-Norge’.

Not far from Ørterstølen we pass Oset Fjellkyrkje’, a stave model which was in its time erected  by hotel owner Asle Hesla which at the time ran Oset Mountain Hotel. He was also a noted collector of antiques from rural Norway.
Bilde 940bHans livsverk, Oset Høyfjellshotell, ligger fortsatt her, men idag drevet av hans arvinger! Et utmerket hotell jeg personlig har hatt fornøyelsen av å besøke opptil flere ganger! Det er litt rart å tenke på at da jeg første gang besøkte dette hotellet, så var dagens eiere ikke engang født!  (Jeg begynner tydeligvis å bli ganske gammel? 🙂

His life’s work, Oset Mountain Hotel, is still here, but today run by his heirs!
An excellent hotel, which I have personally had the pleasure of visiting several times!
It gives me a funny feeling remembering that first time I visited, todays owners weren’t even born! ( I’m surely getting old! 🙂  )

Bilde 945bOg med dette bildet avslutter vi vår reise rundt på Golsfjellet! Håper alle fikk et positivt inntrykk av området? Og så vil vi gradvis fylle på med litt ekstra bildemateriell etter hvert som vi får optimal belysning . . .

And with this picture concludes our tour of the ‘Gol Mountain Plateau’! Hope everyone got a positive impression of the area? Later we will gradually fill in with some additional image material once we get optimal lighting. .

Dette er også et veldig populært område vinterstid!  Men da er det mest snø man ser dersom man besøker disse traktene. Jeg skal likevel forsøke å gi dere et lite inntrykk av hvordan det kan se ut på disse kanter om vinteren

This is also a very popular area during the winter season! But – then it’s mostly snow that you’ll be seing visiting these parts of our country. Still I’ll try to convey an impression of what it would be like to visit duri8ng winter:
192b194b196b201b207b208b264b272b(Compliments of SRB/ASS )
Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in BUSKERUD, OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

36 Responses to Golsfjellet

 1. -Eugenia says:

  Absolutely stunning! Talk about heaven, well here it is. I am afraid if I ever had the privilege to visit, I would want to live there.

  • Seenorway says:

   Well, I’ll try to ease your pain a bit then? 🙂 For some reason most low pressures always seems to empty their last drops in this region! The weather is very nice when the sun shines, but very variable! I’m happy that I’ve managed to take as many pictures as I have from this region because the cabin where we used to stay has been sold.
   Which means thare may be years before I’ll have another opportunity!
   But the we’ll have to go somewhere else, which isn’t too bad seen through a hunting photographers eyes.

 2. vestlending says:

  tidligere ble det flere turer til blandt annet Storefjell Hotel på julemiddag med jobben! Hadde også flere besøk hos bekjente med fast stasjonær campingvogn der oppe!! trivelig sted!

  • vestlending says:

   Enda tidligere ble traseen over Golsfjellet ofte brukt når jeg skulle til Lillehammer! Det kunne være på årlige Amcartreff på Hunderfossen eller til familie besøk til min tante som hadde bosatt seg der!

   • Seenorway says:

    Ja, det går jo en trassè fra Etnedal og over fjellet til Lillehammer og dessuten en trassè via Dokka til Gjøvik og videre opp.

    • vestlending says:

     Ja jeg brukte helst traseen via Gol-Golsfjellet-Leira-Aurdal-Dokka-derfra via fjellveien 250 over til Lillehammer! Siste fjellstrekning synes jeg var kjekkest av de siste alternativene! I dag er vel traseen via 33 og Gjøvik kanskje best vedr Veg standard men noe lengre hvis målet er Lillehammer!

     • Seenorway says:

      Ja, vi har jo dekket ‘Golsfjellet’
      fra før, men når vi nå fikk 8 nye vinterbilder derfra, så hører de jo naturlig med under ‘Golsfjellet-reportasjen’, derfor publiserte jeg kun ett som en ‘teaser’ og med link
      til selve mhovedreportasjen. Selv det virket dårlig!

  • Seenorway says:

   Ja, veldig! Og god mat! Jeg har vært gjest på Storefjell off/on siden 1963 🙂

   • vestlending says:

    jeg har også brukt beina og besteget selve toppen bak hotellet som er høyeste punktet på Storefjell!

    • Seenorway says:

     He he, ja, men det er jo ikke den største toppen i verden? Jeg mener når man har kjørt til 1001 moh så hvor høy kan denne lille knausen være? 1070? 1080?
     Ikke særlig mer tror jeg, men – det er jo ingen høyere topp i området?!

 3. gpcox says:

  I don’t have words to describe heaven, because that’s what this post looks like to me – outstanding – right up my alley!!

  • Seenorway says:

   That’s nice to hear. Then we’re probably doing something right. And you, my friend. seems to ha found a goal for your next ten summer hollidays? 🙂
   On my Facebook page (SeeNorway)
   https://www.facebook.com/pages/Seenorway/530456973734529
   you may experience a video just published by the Disney Company. Many of the places reported you may find in our INDEX with extensive picture coverages. Please enjoy!

   • gpcox says:

    Sorry, I’m not a facebook person; but I am following here from now on.

    • Seenorway says:

     I don’t know if you have to own your own FB profile to se this video, but I include the link – just in case:

     • gpcox says:

      I was able to see it and it is magnificent – there is no wonder why you are so proud of Norway! I felt as though I could almost taste the food.

      • Seenorway says:

       That is fantastic, since I showed you no pictures of food 🙂 But if you happened to be here, you’d probably gain a few pounds every week.
       The food you get here would stick with you for a very looong time, indeed!

      • gpcox says:

       The film had a man eating and for that split second – I thought I could actually smell it. (maybe I had a small stroke?) 😆

      • Seenorway says:

       Aw, you’re referring to the video from Disney? Then I understand!
       Yes, we do like our little country up here in the north, but you’re very welcome to visit and experience it for yourself!

      • gpcox says:

       I would love to, but their are retirement budgets to consider. Obama isn’t doing us any favors over here.

      • Seenorway says:

       Oh, I know all about that! Besides, unfortunately Norway isn’t the cheapest destination you may choose! But I do agree with Disney:
       It’s also a memory for life; a memory that you’ll probably never forget! And you’re probably gonna live for a good many years yet? Bring your cameras and make a slideshow or an extensive video that over time will generate an income equaling what the trip cost you? (Just an idea)

      • gpcox says:

       An option to think about.

      • Seenorway says:

       Yes it is! There must be a lot of organizations all over the US related to people with a Norwegain heritage?
       Are you gathering a 100 people netting 2 bucks a piece = $ 200 Only 6 such gatherings will finance your entire trip and the rest will be future profits?
       But you need to be able to handle your camera in such a way that people would want to see the result!

 4. kalabalu says:

  The church capped , rippling waves where trout do tease..lush greens are a treat..and we do see ” living meat”

 5. Dere kan gå inn på hjemmesiden til Sanderstølen å lese litt om konseptet, istedenfor å synse om det 🙂 Personlig synes jeg det er flott at de har klart å vekke liv igjen i dette hotellet. Det er fult mulig for andre gjester utenfor hotellet å benytte seg av fasilitetene. Både svømmebasseng, SPA, restaurang mm…………. For ikke å snakke om kilometre med skiløyper viterstid. De som har kjøpt seg leiligheter der oppe har hatt mulighet til å la de være som de var originalt eller pusse opp etter eget ønske, de hadde også mulighet til å kjøpe flere å slå sammen. Jeg tror flere slike typer hotell som står tomt og stengt kunne hatt suksess 🙂
  Når det gjelder Vasetdansen er dette en stor, familiedrevet campingplass med mange helårscampere. På stedet er det en liten butikk som selger ferske bakevarer blant annet, kro, servicebygg med vaskemaskin, tørketrommel/tørkeskap, kjøkken, badstu, steambadstu, flott lekeområde for barn, kanoutleie mm…
  Hilsen en som stortrives på Golsfjellet

  • Seenorway says:

   Hei Hege,

   Ja, det er mye bedre at det drives på en eller annen måte fremfor at det skal stå tomt eller bli et asylmottak. Det må likevel være tillatt for en utenforstående å gjøre seg noen langsiktige tanker om konseptet? Opprinnelig hadde jeg faktisk tenkt å ta Sanderstølen 60N med i reportasjen, og hadde derfor 4-5 bilder fra interiøret allerede inkludert, men så viste det seg at man fra eiersiden ikke var interessert i noen form for profilering (selv om den var helt gratis), og da etterkommer vi selvsagt det ønsket.
   Jeg har faktisk forhørt meg i resepsjonen og mottatt brosjyrer og priser mv., men når man i utgangspunktet ikke ønsker profilering, så skriver vi selvsagt ikke noe om det heller. Likevel besvarer vi jo kommentarer utenfra?
   Det er jo flott at du trives på Sanderstølen. Det kan de sikkert trenge. for det er jo et faktum at Sanderstølen lenge har slitt med rentabel drift og vært delvis stengt over en lang periode, og det må jo ha en årsak?

 6. Seenorway says:

  Det siste jeg hørte var ‘Syndestølen’, men jeg har ikke noe bevis 🙂 Forøvrig var Sanderstølen representert med ikke mindre enn 5 bilder i min opprinnelige reportasje, men – de var altså ikke interessert i å bli profilert. De hadde sitt eget opplegg. So be it! Da slettet jeg selvsagt bildene for man skal aldri trenge seg på. Og så får det ikke hjelpe at det var gratis?!

  • Mormor says:

   Du glemte en r “Synderstølen”.
   Ikke interessert? Hvem i hulen er det som driver der nå? Tullhue vil jeg mene 🙂

   • Seenorway says:

    Nei, det er ingen som ‘driver’ der nå. Hotellet er solgt og konvertert til leiligheter på 16 kvm à kr 490 000 pr stk. Problemet slik jeg ser det er jo at alle aldri er der samtidig, så her kan du innta din frokost helt alene i en spisesal konstruert for 120 mennesker eller innta din kaffe avec i en bar designet for 50-60 mennesker. Men jeg bryr meg ikke.
    det skal visst også bygges 170 hytter, men har man først betalt millioner for en hytte, så tror jeg vel kanskje de fleste hygger seg i den fremfor å traske ut i nattemørket?

    • Mormor says:

     Jaja, da blir det vel tommere og tommere da.

     • Seenorway says:

      Det kan jo tenkes? Første tegn er vel en form for billigsalg av leiligheter?
      Men i påske og fellesferie fungerer nok konseptet. Men så skal man jo holde en slags cafedrift har jeg forstått?
      Det tror jeg fungerer dårlig!

      • Mormor says:

       Cafédrift? Da er man avhengig av jevnt tilsig av gjester. Det er vel det som har skåret seg for en del, etter at leilighetskonseptet ble satt ut i livet og man skulle bøte på med café som samlingspunkt.
       Vinter og påskeferie vil nok redde en del, Det som trengs er kapitalsterke og relativt friske “gamlinger” som tilbringer mye av tiden i leiligheten sin. Om det da ikke er på timesharebasis.

      • Seenorway says:

       Nei, jeg hørte ikke et ord om ‘Timeshare’? Jeg tror ikke det begrepet lenger er salgbart i Norge?
       Og jeg ser det akkurat som deg. Det funker nok når det er mange mennesker der og at det skapes atmosfære, men hvem vil sitte aleine i en kjempemessig spisesal med en kopp kaffe og fyrstekake? Og når alle leiligheter er solgt? Når hovedinntekten er borte og bare driftutgifter skal dekkes inn gjennom salg av kaffe og kaker og en og annen porsjon med lapskaus? Det var jo fristende å ha tilgang til tennisbane og svømmebasseng til sin leilighet, men etter hvert som jeg fikk det hele på avstand så ble jeg litt skeptisk ja . . .

 7. Mormor says:

  Kjente trakter for en innlandsost som meg 🙂 og hyggelig gjensyn med hoteller og overnattingstilbud jeg ikke har sett på tider og evigheter. Du vet vel hva man kalte Sanderstølen?
  Ha en fin dag 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.