Øystre Slidre – Beitostølen

Vi er fortsatt i Øystre Slidre kommune , men denne gang skal vi fokusere på ‘Beitostølen‘ noen kilometer sydøst for forrige område – Bygdin. Og bare for å ha sagt det: Det er Heggenes som er administrasjonssenteret i denne kommunen, – ikke Beitostølen (selv om det ofte kan se slik ut). Vi starter vår tur omtrent i det samme området som sist – ikke langt fra den etter hvert berømte ‘Bitibua’, men denne gang skal vi altså bevege oss mot øst!

Igjen minner vi om at alle bilder er publisert i ‘full skjerm format’ og vil fylle hele skjermen din når du klikker på dem!

We’re still in the community of ‘Øystre Slidre’ ( Eastern Slidre), but this time we aim to focus on ‘Beitostølen‘ a few miles to the south east of out last destination ( ‘Bygdin’)
And just to underline the fact: The municipal center of this community is ‘Heggenes’ and not ‘Beitostølen’ (even if it might look that way at times.)
We’re starting our tour more or less in the exact same area as last time, – not far away from the gradually more renowned ‘Bitibua’ (Please see our Bygdin report),  but this time we’ll be moving eastward!

Again we remind you that all pictures has been published in ‘full screen mode’ and will fill your entire screen when clicked on!
Bilde 760bPanorama mot ‘Svartebotn’ og fjellene i Vestre Slidre.
A panorama shot towards ‘Svartebotn’ and the moutains of ‘Western Slidre’
Bilde 761bEt bilde tatt litt lenger mot syd denne gang –  Hytter blir små i denne enorme naturen . . .
A shot taken somewhat in a more southerly direction this time.  Cabins are getting very small in this enormous nature.
Bilde 762bIgjen mot syd-sydøst . . .
And again towards south south east . . .
Bilde 764bOg for å minne dere på vårt utgangspunkt: Her ser dere igjen den tidligere omtalte toppen Bitihorn‘ på 1607 meter som på mange måter kan sies å være et landemerke i øvre del av Valdres.

And to remind you of our starting point: Here you see the peak that we have earlier introduced: The ‘Mt. Bitihorn‘ with its 5303 feet, –  a reference point among peaks of upper ‘Valdres’!
Bilde 765bFra her vi nå står ser vi i dette bildet østover mot Beito og Beitostølen. Veien dere ser kommer inn fra venstre er veien som kommer fra Bygdin (til venstre) og som følger fjellmassivet i en lang høyresving ned mot Beitostølen.

From where we are standing you may see the road coming into the picture from your left side? That’s the road coming from Bygdin, through ‘Båtskaret’ (‘Boat pass’) following the mountain formations in a very wide right turn down towards ‘Beitostølen’
Bilde 766bHer stopper vi noen minutter for å la dere ta en kikk på norsk hyttebygging gjennom de senere år. Det er slutt på tiden med de små og enkle hyttene som klorte seg fast i fjellheimen. Idag er ‘den norske hytta’ omtrent like stor som det huset man benytter resten av året og med minst den samme comfort som hjemme. Den eneste forskjellen er ofte at hytta på fjellet er konstruert for langt større snømengder enn huset hjemme. Samtidig er den vesentlig nyere og bedre isolert!
Bilde 767b
Here we stop for a few minutes to let you take a look at the Norwegian Holliday Cabin’ development in recent years. Gone are the days of the small and simple cottages clawed stuck into the mountains. Today is the Norwegian cabin’ about as big as the home used the rest of the year, and at least with the same level of comfort as home. The only difference is  that cabins in the mountains often are designed for a much larger  snow load than the house at home. It’s also substantially newer and better insulated!
Bilde 770bHer får dere et inntrykk av hvordan nye hytter er tilpasset terrenget –
Here you’ll get an impression how new cabins are adapted to the mountain terrain –
Bilde 771bBilde 772bVi er et godt stykke fra ‘Bitihorn’ her vi står, men den karakteristiske toppen er lett å kjenne igjen.

Standing here, we are a long way from ‘Mt Bitihorn’ , but the characteristic peak is easy to recognize even from a distance.
Bilde 773bJeg synes det var på sin plass med et lite detaljbilde fra et norsk hyttetak . . .?

I think it was appropriate with a small detail picture of a Norwegian cottage roofs. . .?  🙂
Bilde 774bVi nærmer oss selve Beitostølen som bretter seg ut i landskapet under oss, men her har vi gjort en liten avstikker opp ‘Bjønnabakkgoto’ og opp på en høyde som gir oss et godt utsyn over ‘Beitostølen’

We are approaching the Beitostølen that folds out into the landscape below us, but here we have made a small detour up Bjønnabakkgotoand onto a hill which gives us a good view of the Beitostølen itself.
Bilde 775bDet er frisk luft og flott utsikt her oppe fra –
The air is very fresh while the view is great from up here –
Bilde 776bMen – vi må vel ned i selve Beitostølen uansett hvor trivelig det kan være her oppe i høyden-

But – I guess we need to get into  the Beitostølen itself,  matter how pleasant it may be here at the top of the hill
Bilde 778bHer har vi parkert rett utenfor Radisson blu Resort in Beitostølen, men vi bør kanskje kikke innom?
Here we parked right outside the Radisson Blu Resort in Beitostølen, but we might want to drop in?
Bilde 780bFor lenge lenge siden het dette hotellet ‘Beito Høyfjellshotell’, men tidene forandrer seg og de store hotellkjedene tar over det meste . . .

Long long ago called this Beito Mountain Hotel‘, but times change and the major hotel chains are taking over most everything. . .
Bilde 782bLangs ‘Bygdinveien’ gjennom Beitstølen finner vi i hovedsak ‘trehusbebyggelse’ i pakt med tidens trend. Og her er det en skjønn blanding av servicebygg, forretninger, cafeer, restauranter, apartments og hoteller.

Along the Bygdin roadthroughBeitostølen’ we find essentially wooden houses’ in keeping with current trends. And here there is a wonderful combination of service buildings, shops, cafes, restaurants, apartments and hotels of all kinds.
Bilde 783bBilde 784bEt ‘skudd’ ned Beitostølvegen med mektig natur i horisonten – Legg merke til snøflekkene! Bildet er likevel tatt i slutten av august måned!

A shot’ down ‘Beitostølvegen’ with magnificent scenery on the horizon – please note the patches of snow ! Picture is taken in late August!
Bilde 788bOlavstøl apartments ligger sentralt midt i Beitostølen!
The Olavstøl apartments is centrally located in Beitostølen!
Bilde 790bHer ligger forretninger, restauranter og – Bitihorn hotel .  solm nå i hovedsak ser ut til å være konvertert til leiligheter?

Here lies different businesses, cafes and the Bitihorn hotel which seem to be converted into apartments these days?
Bilde 792bBilde 791bTvers over gaten ligger ‘Sporten‘, den lokale sportsforretningen samt en del leiligheter i toppetasjen og på baksiden.
Across the street is Sporten’, the local sports store and some apartments on the top floor and at the back.
Bilde 793bBergo Hotel, Beitostølen
Bilde 794bBilde 795bLike ved finner vi den lokale banken – DnB samt det lokale turistkontoret.
Near by we find the local bank: DnB and the local tourist office!
Bilde 797bJeg nevnte at det var mange leiligheter på Beitostølen og det gjelder faktisk ikke bare her i sentrum! Her ligger Fjellstølen leiligheter! Men de koster . . . !

I mentioned that there were many apartments for sale in Beitostoelen, and it actually applies not only here in the center! Here ‘Fjellstoelen apartments‘.  But they do cost. . .!
Bilde 798bDisse er antagelig de nyeste, og her er det så vidt jeg vet flere som ikke er solgt?
These are probably the newest apartments built,l and – as far as I know, I think there are several unsold at the moment?
Bilde 800bTvers over veien er det opprettet et lite bygdemuseum. Her finner man bygninger flyttet fra en liten husmannsplass, ‘Liastølen‘, bygget en gang på 1700-tallet! Dette er låven!

Across the road there is created a small local museum. Here are the buildings moved from a small croft, Liastølen, built sometime in the 1700s! This is the barn!
Bilde 801b‘Liasælet’! Dette er hvor de faktisk bodde! Legg merke til de grove stokkene som er benyttet!

Liasælet! This is where they actually lived! Notice the rough logs used!
Bilde 802bOg fra den andre siden –
And from the other side –
Bilde 805b‘Beitostølen’ er kjent ikke bare som et sted men også grunnet ‘Beitostølen Helsesportssenter’, en institusjon kjent over store deler av verden fordi den som den første i sitt slag ble bygget (1970) for å imøtekomme fysisk handikappedes behov til fysisk utfoldelse. (Les om det årlige ‘Ridder-rennet!)
Her blir ‘det umulige’ gjort mulig gjennom omfattende trening og avanserte tekniske metoder! Senterets ‘far’, Erling Stordahl, var selv blind, men gikk skirenn med ledsager. Andre bedriver avansert skiskyting uten å ha syn. Det er nesten ikke det behov som ikke kan møtes med kreativitet og tekniske hjelpemidler samt et ukuelig pågangsmot og innsats fra dem som bor og arbeider på dette stedet!

Beitostølenis known not only as a place in Norway, nor its annual skiing competitions, but also due to Beitostølen Health Sport Center‘, an institution known in many parts of the world because it was the very first of its kind,- built (1970) to accommodate physically handicapped needs for physical activity!
Here the impossible‘ became possible through extensive training and inovative advanced technical methods! The Centre’s father’, Erling Stordahl was himself blind, but went skiing competitions by the help of ‘companion’. Others are engaged in advanced ski biathlon  allthough they have no functioning vision! Please note the annual ‘Ridder-rennet’!
Here there is hardly a need that cannot be met with creativity, expert engineering skills and an indomitable determination and physical efforts from those who live and work in this outstanding environment!

Bilde 806bJa, selvfølgelig har de hester!  Her stoppes man vanligvis ikke av fysiske handicap! Det finnes alltid en løsning!

Yes, of course, they have horses! Here there’s normally no stopping due physical handicaps! There is always a solution!
Bilde 809bOg for alle dem som føler behov, så finnes det selvsagt et eget lite kapell på området!

And for all those who feel the need, there is ,of course, a separate small chapel on site!
Bilde 812bEn stor idrettshall med eget svømmebasseng hører også med i dette tilbudet.
A large athletic hall with separate swimmingpool is also included in these facilities.
Bilde 811bOg dette senteret er omgitt av vakker natur tilrette lagt for alle former for fysisk aktivitet.
Langt ut i horisonten ser vi den nå velkjente silhouetten av Bitihorn, og med dette avslutter vi turen for denne gang.

And this center is surrounded by beautiful countryside facilitated for all forms of physical activity.
Far out on the horizon, we see the now familiar silhouette of ‘Mt. Bitihorn’, and with this we conclude our trip for this time.

NB!  Her finner du andre fotoreportasjer fra Valdres-regionen:
Hedre you may find other photo reports from the Valdres region:

Beautiful Valdres
Bygdin
Vang i Valdres
Etnedal
Valdres
Return to Valdres, Valdres . . .
Landmark Gård, N.Aurdal
Under the weather –
Ryfoss, Vang
Reinli stavkirke
Bagn
Aurdal
Nes i Ådal
Lomen stavkirke
The End of the Day
Fagernes
Through the night

The changing mountains

 

Return INDEX

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Øystre Slidre – Beitostølen

 1. Thanks for letting me camp out in your blog for a little while today. I had a great time and tried to leave my campsite as good as when I arrived. I’ll be back!

  • Seenorway says:

   Nice of you to call! And you’re very welcome to take another stroll! There’s a total of 3200 pictures here. Most of them are ‘full screens’ and will fill your screen whatever size. Please enjoy!

 2. gpcox says:

  Such a beautiful countryside!

 3. kalabalu says:

  sleeping rocks lying on their backs watching the sky..the rudimentary road across it invites others to climb and see..where it leads..to houses with slopes like men hiding their stealing looks..watching the bareness of road that turns and to connect..modest living. Beauty at peace

 4. allesistgut says:

  Tusen takk igjen for å vise oss herrlige Beitostølen og området. Siste gangen jeg var der var i 2007. Og jeg kjøpte min Fjällräven bukse i Sporten butikken. 😉 Jeg stadig har buksen på meg og den minnes meg alltid om Beitostølen. Noen kjenninger av meg bor og jobber i Beitostølen, og de er veldig fornøyd. Ha en finfin dag!

  • Seenorway says:

   Artig at du trekker frem ‘Sporten’ på Beitostølen, for det er en av de aktørene som vi kommer til å samarbeide med over denne reportasjen! Det er i det hele tatt et flott rekreasjonsområde!

 5. vestlending says:

  Meget fin reportasje med flotte panorama bilder!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.