Øystre Slidre – Bygdin

Kommunen heter altså ‘Øystre Slidre‘, med ca 3200 mennesker og tilhører det vi kaller ‘Valdres-regionen’, men stedet jeg vil vise dere i dag er som oftest betegnet som ‘Bygdin’, og det til tross for at Bygdin egentlig er en enorm sjø der oppe i fjellene! Men vi starter pent og forsiktig . . .
Samtidig benytter vi anledningen til å minne om at langt de fleste av våre bilder kan klikkes til ‘full format’. Det er særlig viktig i denne reportasjen!

The community is actually named ‘Øystre Slidre‘ (translated: ‘Eastern Slidre’) with approximately 3200 people and belongs into the region we normally call ‘Valdres’, but the area I want to show you today is mostly talked about as ‘Bygdin’, in spite of the fact that ‘Bygdin’ is actually an enormous mountain lake. But let’s start off slowly . . .
At the same time we remind you that most of our pictures may be cliked into ‘full screen viewing’, especially important for this particular report!
Bilde 688bVi nærmer oss Bygdin-området. Til venstre ser vi innover mot Svartbotn og i høyre bildekant ser vi den karakteristiske silhouetten av ‘Bitihorn‘ med sine 1607 m.o.h. I veikanten står brøytestikkene nærmest permanent hele året.

We’re closing in on the district of ‘Bygdin’. To our left we may see towards ‘Svartbotn’ and in the right hand rim of the picture, ‘Mt. Bitihorn‘ rises with its 5303 feet silhouette.
Along the road side we observe snow bank sticks permanently mounted.
Bilde 689bOg hvis vi et øyeblikk forlater selve veien, så er vi alene i fjellheimen . . .
And if we momentarily leave the road,  we  seem suddenly to be alone in the mountains. . .

Grunnen til at vi stoppet akkurat her
The reason for stopping just here –
Bilde 691b– var denne lille bua! ‘Bitibua’! Turens lille hemmelighet!  Ofte er den omgitt av nysgjerrige geiter, men ikke idag. Det spiller ingen rolle. Her får man nemmlig kjøpt verdens beste ‘sveler’; varme nystekte sveler med rømme og hjemmelaget stikkelsbærsyltetøy! Og som om ikke det var nok, hjemmelaget geitost som man ikke finner noe annet sted i verden, nykjernet fjellsmør, blodfersk frosset aure, hjemmelaget solbærsyltetøy og en og annen overraskelse man aldri har hørt om . . .

This little shed! Bitibua’! The journey’s little secret! Often it is surrounded by prying goats, but not today. It doesn’t matter. Here you may actually purchase the world’s best svele’, luke warm freshly maded ‘svele’ with sour cream and homemade gooseberry jam! And as if that wasn’t enough, – homemade goat cheese that you’ll find no other place on Earth , freshly made mountain butter, blood fresh frozen trout, homemade blackcurrant jam and the occasional surprise you‘ve never heard of. . .
Bilde 692bLegg merke til de to forskjellige teknikkene vist for å bygge gjerder! Og nei, det ligger ingen fjellvandrer begravet her, men steinen markerer en høyde over havet på 1066 m.o.h. samtidig som det inviteres til en liten pust i bakken.

Note the two different techniques proven to build fences! And no, there is no mountain hiker buried here, but the stone marks an altitude of 1066 m while you’re invited to take a small breather.
Bilde 694bPå en måte å komme i takt med naturen rundt deg . . .
An invitation to get in step with nature around you. . .
Bilde 695bVi nevnte muligheten for fersk nyfrosset ørret ?
We mentioned the opportunity to buy fresh newly frozen trout . . .?

Ta et skikkelig ‘magadrag’ med frisk fjelluft! Vi skal opp gjennom ‘Båtskaret’ og ned mot Bygdin-området.

Take a proper deep breath of the fresh mountain air! We’re going through Båtskaret’ and
down towards the Bygdin area.

Bilde 690bPå venstre side av veien har vi panorama utsikt mot nabokommunene ‘Vestre Slidre’ og ‘Vang’. Foran oss venter ‘Båtskaret’ . . .

On the left side of the road we have a panoramic view of the neighboring communities Vestre Slidreand Vang. In front of us Båtskaret’ is waiting for us . . .
Bilde 696bVel igjennom ‘Båtskaret’ passerer vi ‘Mt Bitihorn’ med sine 1607 meter, men alt for nær til at vi kan få tatt et skikkelig bilde. Derimot kan vi ta et panoramabilde av terrenget rundt Bygdin. I senter av bildet kan vi se ‘Stavtjern’ og bak det (litt til venstre) toppen ‘Synshorn’ med sine 1475 meter. Den er altså bare 132 meter lavere enn den mer berømte ‘Bitihorn’

Well through Båtskaret’ we pass Mt Bitihornwith its 5303 feet, but all too close for us to get a proper picture taken. However, we can take a panoramic picture of the terrain surrounding  Bygdin. In the center of the picture we may see the lake ‘Stavtjern’, and behind it (slightly to your left)  the peak Synshornwith its 4867 feet. Thus only 435 feet lower than the more famous ‘Mt Bitihorn.
Bilde 697bHvis vi hever blikket til høyre kan vi også se den store sjøen ‘Vinstri’ som faktisk strekker seg godt innover mot Gudbrandsdalen i øst –

Looking to the right, we may also see the great lake Vinstri’ which actually extends well into the Gudbrandsdal area to the east –
Bilde 698bVi har forlatt utsiktspunktet under Båtskaret og tatt oss ned mot Bygdin. Her får vi langt bedre kontakt med ‘Stavtjern’ som også skal være et ganske godt fiskevann!

We have left viewpoint underneathBåtskaret’ and approached Bygdin. This givers us  a far better contact with the Lake Stavtjern‘, which will also happens to be a pretty good spot for fishing . . .
Bilde 700bDet ser ut til at noen der ute allerede er i gang med å hente inn dagens middagsmat?

It appears that someone out there has already started to bring ashore today’s dinner?
Bilde 701bOg nå som vi har kommet et stykke vekk fra ‘Bitihorn’, så kan vi få tatt et godt bilde av dette spesielle fjellet.

And now that we have removed ourselves some distance away from the ‘Mt Bitihorn’, we may get a decent picture of this particular mountain.
Bilde 704bJeg kaller dette en ‘turist-felle’, for her sitter representanter for den norske urbefolkningen – samer – som selger reinsdyrskinn, horn og en masse andre souvenirer med en kanskje litt ukjent opprinnelse . . .

I call this a tourist trap‘, for here are representatives of the Norwegian indigenous Sami’ selling reindeer hides, horns and a lot of other souvenirs with perhaps some unknown origin. . .
Bilde 705bBilde 712bOg et levende reinsdyr som kan klappes. En ‘innertier’ for besøkende barn . . .
And a live reindeer that may be fondled.  A home run for visiting children. . .

Bilde 708b Her får vi enda et bra bilde av ‘Stavtjern’.
From here we secure yet another excellent picture of ‘Lake Stavtjern’
Bilde 714bBare en høyde? Nei, ikke ganske!  Ser man litt nærmere på bildet så finner man ikke mindre enn 15 kuer på fjellbeite her oppe på 1100 moh.

Only another hill? No, not quite! Looking more closely at the image, you will find no less than 15 cows on mountain pasture up here at 1 100 m.
Bilde 715bIgjen et bilde av den karakteristiske toppen ‘Bitihorn’, men denne gangen også av det tradisjonsrike hotellet ‘Bygdin Fjell-hotell! Et veldig godt utgangspunkt for en vandring til toppen av Bitihorn, men også i ‘Jotunheimen Nasjonalpark’ en lang rekke andre tur-alternativer.

Again a picture of the characteristic peak bitihorn’, but this time also the traditional hotel Bygdin Mountain hotel! A very good starting point for a hike to the top of
‘Mt Bitihorn’, but also trips into the ‘Jotunheimen National Park’ and a  large number of other trip options.
Bilde 716bOg det er ikke bare Bygdin Fjell Hotell her oppe. I denne svingen ligger f.eks.  ‘Bygdinstøga’, en kafe med utmerket tradisjonsmat. Jeg tror også det er muligheter for en seng om det kniper, og det finnes muligheter for
camping . . .

And it’s not just ‘Bygdin mountain hotel’ up here. In this turn is eg. Bygdinstøga’, a cafe with excellent traditional food. I also believe there are opportunities for a bed at a pinch, and there are opportunities for camping fore those that need it . . .
Bilde 718bIgjen et bilde av den store sjøen ‘Vinstri’ fra en litt annen vinkel –
Again a picture of the big lake Vinstri‘ from a slightly different angle –

Bilde 719bNå står vi rett under ‘Synshorn’ med sine 1475 meter.  Her har jeg faktisk vært oppe på toppen, men det begynner å bli 10-15 år siden 🙂  Og jeg skal være ærlig nok til å fortelle at jeg ikke besteg det fra denne siden! Men det finnes en litt hyggeligere metode: Hvis dere ser på den siste synlige telefonstolpen i bildet, så går det herfra en sti opp fjellsiden. den bringer dere inn i noe som heter ‘Fagerdalen’. Her finnes et stort ‘badevann’ med hyggelig temperatur (fordi det ikke er særlig dypt), men det er også mulig å bestige ‘Synshorn’ uten  å stupe i forsøket!

Now we’re just below Synshorn’ with its 4867 feet. And here I have actually been onto the top itself, but it’s nearly 10-15 years ago :-) And I’ll be honest enough to tell you that I didn’t climb it from this side! But there is a slightly nicer way: If you look at the last visible telephone pole in the picture; from there leaves a path up the mountain side. It brings you into something called Fagerdalen‘. (Translated: ‘Beautiful Valley’) There is a large shallow lake with nice temperatures , but it is also possible to climb Synshorn‘ without risking your heart trying!
Bilde 721bNår man er ca 1200 moh så kan man egentlig ikke forvente så mye fra naturens side, men – her vokste sopp. Masse sopp, men i ly for vinden der nede i lyngen. Om den var spiselig skal jeg ikke ta stilling til.

Being at about 4000 feet, one cannot really expect all that much from nature, but here I found mushrooms. Lots of mushrooms, but sheltered from the wind down in the heather.
Whether it was edible, I haven’t the faintest idea –

Bilde 722bHer oppe hvor jeg står nå, så ser jeg ‘Mefjellet’  med sine 1386 meter opp til høyre. Jeg fortalte dere at ‘Bygdin‘ egentlig var en stor sjø, og her ser dere litt av den. I horisonten svinger den skarpt mot nord og så igjen mot vest. Der blir den kjempestor!  Der blir den  ca 3 ganger så bred og over 9 ganger så lang som hva dere ser i dette bildet!

From where where I stand now, I observe the peak –  Mefjellet’ with its 4573 feet to your right. Then I told you that Bygdin’ was actually a great mountain lake, and here you can see a small part of it. On the horizon it turns sharply to the north, and then again to the west,  becoming about 3 times as wide and over 9 times as long as what you see in this picture!
A true giant!
Bilde 723bDette bildet er tatt på samme sted og med samme motiv, men legg merke til hvordan solyset endrer vårt synsinntrykk ved slike store avstander og panorama-bilder.

This photo was taken at the same location and with the same motive, but please observe how the light from the sun will change our sights at such large distances and in panoramic views.
Bilde 725bOg jeg fant blåklokker der oppe på 1200 moh . . .

And I found ‘Blue bells’ up there at 4000 feet . . .
Bilde 727bLangs bredden av sjøen ‘Vinstri’ går en bomvei ved navn ‘Jotunheimveien‘. Kjører man den i 55 km så ender man opp i Skåbu i Gudbrandsdalen!  Skåbu er forøvrige Norges høyest beliggende permanente bygdesamfunn med sine 920 moh.  Langs bredden av Vinstri har det gjennom årtier vært bedrevet et omfattende fiske, særlig fra det vi kaller Lykkjestølane!

Along the shores of the sea Vinstri’ runs a toll road named Jotunheimveien‘. If you drive it for 55 km, you end up inSkåbu’ in Gudbrandsdal! Skåbu is otherwise Norway’s highest permanent settlement with its 3035 feet abov e sea level.
Along the banks of Vinstri there has been extensive fishing for decades, especially from what we callLykkjestølane’!
Bilde 729bIgjen et bilde tatt mot Bitihorn’, men denne gang ser vi også forbindelseslinjen mellom de to mektige sjøene ‘Bygdin’ og ‘Vinstri’: Elven med det uvanlige navnet ‘Vinsteråne’. Også her skal det være et spennende fiske!

Again a picture taken against ‘Mt. Bitihorn’, but this time we also see the connecting line between the two mighty lakesBygdinand Vinstri’: The river with the unusual name ‘Vinsteråne’. Also here it should be an exciting fishing!
Bilde 734bDette bildet er tatt med et teleobjektiv og gir derfor ikke de helt korrekte proporsjoner i bildet, men på den annen side gir det et utmerket bilde av hvordan Bygdin Fjellhotell ligger i landskap/natur og med nærhet til selve sjøen Bygdin? Herfra kan man også reise med båten ‘MF Bitihorn’ (named after the mountain peak) Bygdin Fjellhotell – Eidsbugarden Hotell t/r, Bygdin fra ende til ende på et vakkert seilas 2 ganger daglig!
Dessverre var båten i den andre enden av sjøen da vi besøkte Bygdin denne gang.

This photo was taken with a telephoto lens and therefore it doesn’t give  entirely the correct proportions of the picture, but on the other hand does it give an excellent picture of how Bygdin mountain hotel is located in the landscape / scenery and its proximity to the Lake Bygdin? From here you can also travel by boat: MF ‘Bitihorn’ (named aftrer the mountain peak) (Bygdin Mountain Hotel – Hotel Eidsbugarden t/r), Bygdin from end to end on a beautiful voyage twice a day!
Unfortunately the boat was at the other end of the lake while we visited Bygdin this time.
Bilde 740bOg atter en gang: Legg merke til hvordan sol og skygger endrer den visuelle effekt av dette landskapet.

And once again: Notice how the sun and shadows change the visual effect of this landscape.
Bilde 758bMan snakker ofte om ‘After Skiing’, men – i disse dager og med sol fra skyfri himmel, så passer det kanskje å innføre et nytt begrep? ‘Etter turen’?

We often hear the expression ‘After ski’, but these days, with a bright sun from a cloudless sky, perhaps we may introduce a new slogan? ‘After walking’?

Vi håper dere har fått et best mulig inntrykk av norsk natur og da i særdeleshet naturen rundt Bygdin? Dette er også et godt utgangspunkt for de berømte turene over ‘Besseggen’, men når det er sagt så er det mange måter å gjennomføre dem på.

We hope you have obtained a best possible impression of Norwegian nature, and in particular the nature around Bygdin? This is also a good starting point for tours of the famous Besseggen‘, but having said that there are many ways to implement such tours.

Return to INDEX

NB!  Her finner du andre fotoreportasjer fra Valdres-regionen:
Hedre you may find other photo reports from the Valdres region:

Beautiful Valdres
Beitostølen
Vang i Valdres
Etnedal
Valdres
Return to Valdres, Valdres . . .
Landmark Gård, N.Aurdal
Under the weather –
Ryfoss, Vang
Reinli stavkirke
Bagn
Aurdal
Nes i Ådal
Lomen stavkirke
The End of the Day
Fagernes
Through the night
The changing mountains

 

 

 

 

 

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Øystre Slidre – Bygdin

 1. kalabalu says:

  All things nice and beautiful..all creatures big and small..this poem comes to mind as I watch the mountains slating and rivers running by..the sunset and the flowers..

 2. allesistgut says:

  Tusen takk for at du tatt oss med på tur til Bygdin. Jeg kjenner noen steder og jeg kan lukte den flotte fjell luften. Ha en flott dag! 🙂

  • Seenorway says:

   Bare hyggelig. Særlig når noen bringes til å avgi en kommentar 🙂 Da må det jo virkelig har rørt ved noen følelser? Neste reportasje blir fra Beito noen kilometer lenger sør. Den kommer antagelig en gang ute i uka.

 3. Seenorway says:

  Thank you again. Then I can’t take the credit. With that kind of nature I’d probably be an idiot not getting good results? 😀 But more photos are coming, so please stay tuned!

 4. renxkyoko says:

  The photos are so postcard pretty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.