Landmark Gård, N.Aurdal (‘Farmen’)

Vi ferierer ofte i Valdres!  Følgelig kan det ikke unngås at vi fra tid til annen legger merke til skiltene som peker mot ‘Landmark Gård‘ som var stedet der TV-serien ‘Farmen‘ ble tatt opp i 2012. Og som regel er vi på vei til et eller annet sted og kjøre derfor forbi, men ikke denne gang!

We’re often spending our leisure time in Valdres! Thus it can’t be helped that we from time to time observe the signs pointing to the ‘Landmark Farm’, a place where the TV-program ‘Farmen’ was shot back in 2012. Usually we are underway somewhere and drive past, but not this time!
Bilde 518bJeg er ikke sikker på hvor interessant dette er for våre utelandske besøkende,  men for alle som vil smake på atmosfæren av norsk landbruk på 1800-tallet, eller som vil minnes ‘Farmen’ (2012) så kan det nok være av interesse? På Landmark Gård har det forøvrig vært drevet landbruk siden 1600-tallet, men våningshuset slik det står idag er av noe nyere dato – antagelig fra rundt 1851. NB!  Idag har farmen skiftet eiere og drives i privat regi!

I’m not sure how interesting this particular report is to our alien visitors, but for everybody wanting to taste the atmosphere of Norwegian farming through the 18th century, or those that for some reason want to be reminded of the TV-program ‘Farmen 2012’, it might be a ‘bulls eye’
On Landmark Farm there has been farming since the 1600’s, but the main building standing here today is probably from around 1851.
NB!  Today the farm has been sold to new owners which are living in privacy on the farm!
Bilde 525bHer har vi låve/fjøs hvor det var mangt et slagsmål for å få kuene inn og ikke minst få dem melket!

Here is the barn/stables where there was many a fight to get the cows inside, and not at least to get them milked!
Bilde 550bTjæremalte tømmervegger, hvitmalte vinduer og gamle bøtter bringer tanken  hen på landbruk i gamle dager.

Tar painted timber walls, white painted windows and old buckets reminiscent of agriculture in the old days.
Bilde 549bBilde 548bMen, – dere hadde kanskje håpet å komme inn? Og selvsagt skal vi det, men først skal vi en liten tur med til Begna der man både arbeidet og fisket til livets opphold –

But you had perhaps hoped to have peek inside? And, of course we will, but first let us  take a small tour down to the banks of the river ‘Begna’ where they both worked and fished for a living
Bilde 539bLike ved siden av selve Begna fant vi dette bassenget, men det er noe uklart om det er et naturlig basseng eller om det gravd ut med et spesielt formål for øye?

Just alongside the river Begna itself, we came across this basin. But whether it is a natural basin, or if it’s been dug out for some reason, we don’t know!
Bilde 541bHer ble det i sin tid arbeidet en del med den lille broen til venstre hvor det altså skulle være mulig å komme over med kjerre og hest. Dessuten var det ganske mye bade-virksomhet fra den lille flytebryggen til høyre.

During trhe ‘Farmen period’ they worked with the small bridge to the left where it should  become possible to cross with a cart and horse. Moreover, it was plenty of swimming activities from the small floating pier on the right.
Bilde 535bVi tar med noen bilder fra Begna som forøvrig er en meget god fiske-elv, kanskje særlig for ørret!

We include a couiple of shots from the River Begna, which also happens to be a very good river for fishing trout!
Bilde 532bDet mer veldig fredelig her nede ved elven, og for dem som ønsker å feriere i rolige omgivelser – perfekt!

It’s very quiet here down by the river bank, and for those looking for a quiet place to spend some leisure time  – rather perfect!
Bilde 545bSom for eksempel denne lille karen –
Like this little fellow –
Bilde 530bMen jeg lovet dere en kikk på innsiden av Landmark Gård, så da får vi ta turen opp fra elven igjen. Tidligere lå Landmark gård betydelig nærmere elven, men ved en anledning ble hele Østlandsområdet rammet av et ekstremvær som forårsaket vanstander som lå fra 6-9 meter høyere enn normalt. Det gikk bl.a. hardt ut over gården Landmark som senere ble gjenoppbygget i trygg avstand fra elven!

But I promised you a look inside the Landmark Farm, so we’d better return from the river again. Earlier the Landmark farm was located significantly closer to the river, but on one occasion, the entire eastern area of Norway was hit by an extreme weather causing water levels from 18-27 feet higher than normal. It wasn’t much that remained of the ‘Landmark farm’, which was later rebuilt at a safe distance from the river!
Bilde 547bI hagen finner vi et enorm ‘steinbord’ som riktignok er flyttet dit i senere tid, men likevel med imponerende dimensjoner.

In the garden we find a huge stone tablewhich admittedly is moved there in recent times, yet with impressive dimensions.
Bilde 554bVi åpner med et bilde fra kjøkkenet som nok har fått noen moderne innslag man ikke hadde på 1800-tallet 🙂  Uheldigvis sto solen rett inn vinduet, og det ble litt vanskelig å få et bra bilde.

We start off with a picture of the kitchen, but I feel that some modern elements has been added these days? Something they didn’t have during the 1800s  :-Unfortunately, the sun shone straight through the window and it became a little hard to obtain a good picture.
Bilde 555bjpgModerne elektriske installasjoner har kommet til, men det å lage lamper av ‘Norges-glass’ er jo en artig ide? Jeg er likevel ikke sikker på om ikke denne ideen er av nyere dato? 🙂

Modern electrical systems have been introduced, but the making of lamps based on
Norway glass‘ is a fun idea? I’m still not sure whether or not this idea is  somewhat more recent 🙂

Bilde 551bHer er et spiserom som nok ble brukt under større anledninger som begravelser, bryllup og lignende  –

There is a dining room that probably was used during important occasions such as funerals,
weddings and the likes

Bilde 552bHer et bilde fra samme rom, men tatt i motsatt retning. Legg merke til kubbestolen for enden av bordet. Antagelig reservert for gårdens eier?!

Here a picture of the same room, but taken in the opposite direction. Note the log chair for the end of the table. Presumably reserved for the farm’s owner ?!
Bilde 567bVi la spesielt merke til de nydelige gamle tekannene som prydet de forskjellige bordene.

We particularly noticed the lovely old teapots gracing the different tables.
Bilde 564bBilde 553bSoverommene ble ekstremt godt utnyttet! Men igjen kan denne møbleringen skrive seg fra ‘Farmen’ og at man hadde bedre plass på 1800-tallet?  Trangt, men koselig?

The bedrooms seemed to be extremely well utilized! But again, this setting may be related to the TV-programme The Farm‘, and that one had more space available in the 1800s?
Cramped but cozy ?

Bilde 561bEt rom som kanskje er møblert litt mer i samsvar med hva det engang var?

A room may possibly be furnished a little more in line with what it once was?
Bilde 559bDobbeltsenger var solide greier på den tiden!

Double beds were rather ssolid at the time –
Bilde 558bBilde 570bHer ute i ‘Eldhuset’ stekte man flatbrød og andre godsaker –
Out here in the ‘Cookhouse crisp bread and other goodies were fried
Bilde 526bEt minne fra en svunnen tid. Vannpumpen har gjennom årtier vært et sentralt element på mange gårder rundt i landet!

A memory of a bygone era. The water pump has for decades been a central feature of many farms around the country!
Bilde 579bIvrige ‘Farmen-tilhengere’ vil erindre at det ukentlig ble avhold ‘marked’ eller større arrangementer hos eieren av gården? Dette ble i praksis avholdt og filmet på nabogården, som er denne! Men her respekterer vi ¨privatlivets fred’!

Keen The farm-supporterswill remember that it was weekly arranged  market’ or major events at the owner of the farm? This was in effect held and filmed at the neighboring farm, which is this one! However, here we respect the right to privacy !

Bilde 521bEt telt for ‘uteservering’, men det var ikke en del av ‘Farmen’, og jeg mistenker at dette har spilt en rolle under aktiviteter man har forsøkt i ettertid for å holde liv i minnet om ‘Farmen’ lengst mulig. Det siste ble en vanskelig oppgave fordi adkomsten kun er tilpasset 4×4 kjøretøyer, men en opplevelse ble besøket uansett!  Og jeg tror jeg har rett når jeg sier at besøkstjenesten til Landmark Gård vil bli avviklet sommeren 2014.  Idag har vi fått bekreftet at gården er solgt til nye eiere som nå bruker gården i privat regi!

An ‘open air’ facility‘, but it was never a part of The Farm’, and I suspect that this has played a role in the later activities, trying  to keep alive the memory of The Farm’ as long as possible. The latter became a difficult task’cause the access was mostly adapted 4×4 vehicles, but any way you se it, the vist was quite an experience! But I think I’m right when I tell you that the visiting arrangements for the ‘Landmark Farm’ will be terminated by the summer 2014. Today this has been confirmed: The farm has been sold to new owners which has converted this farm into a private place for themselves!
(Compliments of SRB )

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in OPPLAND and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Landmark Gård, N.Aurdal (‘Farmen’)

 1. WOW,, I loved these.. great light shade and those beds Loved them and the water pump.. oh and I spied a bucket I could get my hands on to paint LOL.. 🙂 Wonderful place.. My kind of place I would love to stay in.. 🙂

 2. Crooked Tracks says:

  Your trees and water look so much like northern Minnesota 🙂

  • Seenorway says:

   That’s probably why Norwegians seemed to favour the northern territory when they left Norway for USA
   in the 1800’s, don’t you think? I hear there are 5 million Americans with a Norwegian heritage these days?

 3. gpcox says:

  Fantastic post, the photos help explain the details. You did a great job here!

 4. vestlending says:

  Ja, det var en flott reportasje med litt for enhvers interesse!

  • Seenorway says:

   Takker og bukker, men det er dårlig respons på denne, og – det er bare å ta til etterretning. Kanskje er interessen i ferd med å dabbe av for denne type reportasjer?
   Det kan se ut som folk flest bruker 25% av sin tid på såkalt ‘teksting’, men da er det jo litt dumt av meg å bruke 50% av min tid på foto-reportasjer? Tror kanskje jeg må en runde i tenkeboksen . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.