Smaller things in life –

Mennesker er relativt store skapninger i vår verden der mange av oss tramper frem uten så mye som et sideblikk på våre omgivelser, men – det finnes en annen verden der ute. Og da snakker jeg ikke om nyoppdagede planeter med beetingelser for liv – kanskje så mye som 4-500 lysår fra vår ‘Jord’ – men en verden vi knapt har reflektert over, langt mindre har studert i detalj. Og likevel ligger den der – rett under nesa på oss! Og derfor er denne lille reportasjen et forsøk på å åpne døren for noen flere . . .
Vennligst husk at alle ‘horisontalformater’ kan klikkes opp i ‘full-format’!!!

‘Homo Sapiens’ are relatively large beings (or species if you will) in our world where many of us are trampling through, offering little or no notice to our closest surroundings, but – there is another world out there! And I’m not speaking about newly discovered planets in a far Universe with possible life forms only 4-500 light years away from our own planet Earth.
No, I’m talking about a secondary world which we have scaresly given a thought, allthough it’s lying directly under our noses! And that’s why this little photo report is an effort to open the door for a few more of us. An opportunity to look a bit closer . . .
Kindly remember that all ‘horizontal frames’ may be clicked into ‘full screen mode’!!!
Bilde 309bJo, jeg er rimelig sikker på at dere alle har lagt merke til at det er bringebær-sesong? 🙂 , men dersom dere studerer et slikt bringebær i detalj, så ser dere at dere alltid får med dere litt mer enn hva dere regner med?
(Og nei, det er heldigvis ikke mark!)

Yes., I’m pretty sure that you’ve noticed that we are into the season for ‘rasberries’ ?  🙂
But if you study this picture closely, it seems you’re getting a bit more than what you expected? (And ‘no’, fortunately it’s not worms! )
Bilde 321bDenne vepsen er også veldig glad i bringebær, men her benytter jeg den mer som et fargerikt innslag i noe vi kunne kalle ‘naturens palett’? Og det er jo ikke tiden for høstfarger riktig ennå?
This wasp loves raspberries, but this time I’m using it to complete a picture we may call
‘the palette of nature’? And it’s not the time for colors of fall just yet!”

Bilde 322bEn maur er ute på jakt etter en velsmakende frokost.  Selv er den knapt 5 mm lang, men her lukter den fortvilet etter noe den ennå ikke ser (for det sitter på undersiden av bladet) Legg merke til de praktiske fotbladene!

An ant is out hunting for a tasty breakfast. Himself is only 5 mm long, but here he’s desperately smelling for something it can’t seem to find (because its hiding underneath the leaf he’s walking on) Please observe its practical feet!

Bilde 323bHan er kommet atskillig nærmere målet nå, og en eller annen sitter
musestille . . .

Legg merke til de fantastiske fargene!

He’s very much closer now!  And somebody is sitting quiet as a mouse!
Please observe the fantastic colors!
Bilde 475bDette er en ‘Fløyelsringvinge’ som nyter sin frokost. Tidlig på morgenen når natteduggen fortsatt henger i gresset, så er disse sommerfuglene litt tregere enn vanlig og kan gjerne sitte litt lenger for fotografen . . .

This is a ‘Velvetringwing’ (Erebia ligea)  enjoying its breakfast. In the morning when the dew is still hanging to the grass, these butterflies are a bit more hesitant to fly off and may pose a bit longer for the photographer . . .

Bilde 317bEn humle er i ferd med å krabbe ut av en blomst. Vanligvis er det bare baken vi ser på dem når de drikker nektar, men denne gangen fik vi et skikkelig ‘portrett’ hvor detaljer kan studeres! Dette er en forholdsvis liten humleart, bare ca 10-12 mm lang.

A bumblebee is climbing out of a flower! Often enough we only see their back end standing head down into a flower collecting nectar, but this time we got a real portrait where it’s possible to study details. This is a relatively small species only 10-12 mm long.
Bilde 586bDette er en populær ‘frokost klubb’, men i øyeblikket er det helt tomt for gjester!
This is a very popular ‘breakfast club’, but at the moment there are no guests at all.
Probably filling up the tanks  while we’re speaking?
Bilde 618bDette er en ‘has been’, en ‘Skogstorkenebb’ som for lengst har mistet sine kronblader, men som fortsatt ser ganske fiks ut?

This is a has been‘, one Forest Geraniumthat have long since lost their petals, but that still looks quite trim ?
Bilde 351bDet skal mot til å være annerledes enn alle andre i et nabolag? 🙂 Det pussige er jo at denne røde blomsten sitter på nøyaktig samme klase som alle de
øvrige . . .

It takes courage to be different from everyone else in a neighborhood? 🙂
The funny thing is that this red flower sits on the exact same cluster as all the others. . .

Bilde 474bJeg må innrømme at jeg skvatt litt da jeg oppdaget denne karen. Etter å ha fotografert ‘Blåvinger’ (eller ‘Glansvinger’, som de også heter) i flere år, så visste jeg at denne arten hadde jeg aldri sett før! Jeg ante berømmelsens tinder . . .
Men så oppdaget jeg jo forklaringen: Denne ‘blåvingen’ var skadet!  Antagelig hadde en fugl gjort et forsøk på å fange den, men bare fått biter av den høyre vingen? Og når den nå satt med vingene oppe, så skinte venstre vinge (som er blå på oversiden) igjennom og skapte denne helt spesielle effekten! Så da ble jeg ikke berømt i dag heller! 😀

I must admit that I jumped a little when I spotted this guy. After shooting Bluewings’ (or Gossamer Wings‘, as they are also called) for several years,  I knew instantly that this species I had never seen before! I did pinnacles of fame. . .
But then I discovered the explanation: The bluewing’ was hurt! Probably  a bird had made ​​an attempt to catch it, but only gotten away with pieces of the right wing? And now sitting  with wings in an upright position the left wing (which is blue on top) was shining through    creating this very special effect! So there was no fame for me today either! 😀

Bilde 335bDenne planten heter ‘Fredløs’ og blomstrer hele juni/juli. Av og til finner jeg kameleon-edderkopper i disse. Egentlig hvite, men kan bli ganske gule og umulig å oppdage.

This flower is named ‘Fredløs’ (Fugetive) and blossoms through June/July. At times I may find ‘Cameleon Spiders’ in these flowers. Originally whiteish, but may become very yellow and nearly impossible to spot.

Bilde 497bJeg aner ikke noe særlig om dette bekjentskapet! Bare litt tykkere enn et vanlig gresstrå, en utmerket kamuflasje og bare rundt 10-12 mm lang, så var det heller ikke helt enkelt å få henne i fokus, men etter hvert lot saken seg løse –

I don’t know much about this acquaintance! Just a little thicker than a normal grass straw, an excellent camouflage and only about 10-12 mm long, so it wasn’t all that easy to get her into focus, but eventually the matter was resolved
Bilde 355bEn blomstrerflue har landet i en rose-spirea. Mange tror det er en bie eller veps, men med fluenes karakteristiske ‘radar’: En helt ufarlig blomsterflue. Forøvrig en mester i å stå stille i lufta over en blomst!

A ‘flowerfly’ has landed on a ‘rose spirea’. Many think this to be some form of a wasp or bee, but with the carachteristic ‘fly radar’: A common ‘flower fly’ representing no danger at all.
It’s a true master of aviation standing still in the air above flowers or plants.
Bilde 578bVåren kom tidlig i år og sommeren likeså, men det burde ikke være nboen grunn til at planter mister klorofyll allerede nå?  Skal vi få en ekstra tidlig høst/vinter også?

Spring came early this year and the summer likewise, but it should not be no reason why plants lose chlorophyll already? Will we be getting an extra early autumn / winter as well?

Bilde 356bHer en humle i karakteristisk positure med rumpa i været!

Here a bumblebee in a carachteristic positure – butt up!
Bilde 360bLegg merke til den lange snabelen som rekker utrolig lang ned i selv ganske dype blomster.
Please observe the relatively long trunk that has an incredible reach into deep flowers.
Bilde 484bDette er en representant for det vi kaller ‘Blåvinger’, men som har en lang rekke underarter.
Problemet er at man bør se/fotografere både over- og underside for en sikker idenfikasjon, og det er ikke alltid like lett,  for flyr den så flyr den, og det er slett ikke sikkert at man får en ny sjanse –
Dette kan f.eks. være en ‘Tiriltungeblåvinge’, men sikker kan man ikke være før man også har et bilde av undersiden på vingene. Det innebærer ofte fangst med fare for skader, derfor nyter jeg heller synet og aksepterer ‘Blåvinge’!

This is a representative of what we call Bluewings’, but which has a wide variety of subspecies.
The problem is that for a definite identification one ought to see/photograph both the top and underside of its wings!  And it is not an easy task, because when it flies – it flies, and it is by no means certain that you’ll get a second chance
This can eg. be a Tiriltungeblåvinge‘, but there’s no way to be sure before one also has a picture of the underside of the wings. This will often involve the capture and possible damage, therefore I rather enjoy the sights and accept Bluewing‘ as  an identifiaction!

Bilde 399bHer ser vi igjen et par blomsterfluer i arbeid.
Again we see a couple of ‘flower flies’ in action.
Bilde 400b
Bilde 490bNår man jakter på sommerfugler, så hender det at man skvetter til. Særlig når man ser noe slikt som dette på litt avstand? Men så var det altså bare naturen som hadde det litt morsomt på min bekostning
.

Hunting for butterflies, it may happen that I cringe. Especially when I see something like this from a distance? But then it was  only the nature having a bit of fun at my expence 🙂

Bilde 397bJeg la merke til at  det satt en del ‘Marihøner’ på noen avblomstrede ‘Geiterams’.
Årsak: Det var også en solid bestand av plantelus der! For dem som ikke visste det: Marihøna er en ‘naturens panservogn’ og et skikkelig rovdyr. Lus eller edderkopp, det spiller mindre rolle!

I noticed that there were quite a number of ‘Ladybugs’ resting on  some fireweeds?
The reason being that there were also a lot of lice there! And to those of you that didn’t know: The Ladybug is the ‘panzer’ of your garden; a fierce hunter!  Lice or spiders, it really doesn’t matter!

Bilde 493bBilde 517bDenne karen ble plutselig en utfordring? For den er jo overveiende brun? Men så er det et skjær av blålilla over ryggen, noe som skulle indikere et visst slektskap til ‘Blåvingene’?
Men så er den lysere enn den burde være utover mot vingetuppene, hvilket kan skyldes andre årsaker? Jeg tror jeg satser på ‘Brun blåvinge’?!

This guy  suddenly became a challenge? For it is  predominant brown? But then there is a tinge of mauve over the back, which would indicate a certain kinship to the Bluewingene’?
But then the lighter than it should be out towards the wing tips, which may be due to other causes?
I think I’ll settle for ‘Brown Bluewing’. (Yes, there is such a thing! 🙂  )

Bilde 402bJeg husker faktisk ikke navnet på denne busken, men den trives utmerket hos oss og blir halvannen meter høy! Og her er det ikke mulig å få noe som helst gratis! 🙂 Blomstene er i utgangspunktet gule og rørformet, men senere i sesongen åpner de seg til noe slikt som dette.

I don’t really recall the name of this brush, but it really thrive in our garden and has reached a height of 1,5 yards. And here nothing is for free! 🙂  Originally the flowers are yellow, tube shaped andf not easy to enter. Later in the season it opens up into something like this.

Bilde 404bMen det er selvsagt alltid noen som prøver seg! Og det blir alltid mye ‘kliss’
av denslags opptreden! 😀

But, of course, there’s always someone trying for a free meal! And it’s always becoming a pretty sticky business behaving like that!  😀

Oppdaget du min ‘andre verden’?  Ga det mersmak? Da må du si ifra!!!
Did you discover my ‘second world’? Would you like another trip? Then you’d better tell me!!!
(Compliments of SRB)

Return INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

21 Responses to Smaller things in life –

 1. iku2e says:

  fantastic pictures

 2. Beautiful photo’s of Nature.. I have been picking Raspberries out of our allotment this week and freezing many along with Blackberries too… 🙂 Great photos thank you

 3. kelihasablog says:

  These are amazingly clear and beautiful close-up shots! Lovely! 😀

 4. allesistgut says:

  Vakre fotografier!!! Ha en flott dag! 😀

 5. Rajiv says:

  Lovely shot…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.