Needing your help

I løpet av natten har vi fått storfint besøk!  Problemet er at som nattlige besøkende flest, var han ikke utstyrt med identifikasjon! Heldigvis var jeg forberedt. For det første hadde jeg et bra kamera med macro-objektiv. Dertil hadde jeg et oppslagsverk som skulle dekke denne type besøkende over hele Norge, men – nå har jeg bladd igjennom hele boka 3 ganger, og jeg finner ikke noe bilde av min fargeglade gjest?
Selvsagt kan trykksverten i mitt oppslagsverk spille meg et puss, men den har jo et par karakteristiske små hvite flekker på overvingene som burde væree lette å se? Og nær inn mot kroppen har vingene noen hvite kanter som kan indikere at vingenes undersider muligens er hvite?  Dertil kan det se ut som undervingene – i alle fall delvis kan være nærmest sjokkrosa?  De rosa stripene på kroppen er heller ikke lette å overse! Men jeg finner den altså ikke! Hvilket kan forklares med at den kanskje er en ekstremt skjelden gjest i Norge? Og da jeg styrtet tilbake med ny optikk, så var den selvsagt borte!
Men hva slags eksklusive gjest var dette? Antageligvis fra ‘Nattflyfamilien’, men så . . .?

Hvis man sammenligner med plankene i veggen så var den ganske så stor! Den planken den sitter på (med sort flekk) er nøyaktig 19 mm bred, hvilket skulle indikere at vingespennet (slik den sitter nå) er på 40-42 mm og at kroppslengde er rundt 32 mm
Bilde 290bBilde 303bBilde 304cDuring the night we had a somewhat special visitors! The problem being that this nocturnal visitors, like most visitors in the night,  was not in posession of sufficient identification! Fortunately I was prepared. Firstly, I had a good camera with macro lens. Furthermore, I had a reference catalogue that should cover this kind of visitors throughout Norway, but now I have browsed through the entire book three times, and I find no picture of my colorful guest that will suffice?
Obviously, the ink in my encyclopedia might be playing a trick on me, but my guest has a few distinctive small white spots on the wings that should be easy to find? And close against its body the wings have white bands that may  possibly indicate that the wings undersides may be white? Furthermore, it may look like the under wings – at least partially – may be almost hot pink? And the pink stripes on its body is not easily overlooked! But I can’t seem to find it! Which may be explained by the fact that it’s an extremely rare guest in Norway? That it isn’t even supposed to be here (like a lot of other visitors 🙂 ) And when I rushed back with new lenses on my camera, of course, it was obviously gone!
But what kind of exclusive guest was this? Probably from Nightfly family’, but then what ?

If you compare measurements to the width of the board she’s sitting on, it’s a fair estimate
that the wingspan (like she’s sitting now) would equal app. 40-42 mm and with a  total body length of app. 32 mm.

(Compliments of SRB )
Please return me to INDEX

About Seenorway

'See Norway' vil i fremtid befatte seg med å vise bildereportasjer fra byer, kommuner og tettsteder rundt i Norge. 'See Norway' will take pride in showing you picture reports from communities and settlements throughout Norway. Contact: post@roby.no
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

13 Responses to Needing your help

 1. Having taken a second look at this Moth. I think its the Elephant Hawk Moth.. We had its very ugly caterpillar in our garden last summer that was around 10 cms long.. Have you since identified HIm. ???

  • Seenorway says:

   We have, Sue! In Norwegian the name is ‘Stor snabelsvermer’, but you will probably ahve to go via latin (Deilephila elpenor) in order to fine an English name?

 2. Steinar Aase says:

  Norsk navn: Stor snabelsvermer (Deilephila elpenor)

  • Seenorway says:

   Tusen takk for hjelp, Steinar. Den sto faktisk i min bok likevel, men da jeg ikke fant den i første omgang, så trodde jeg kanskje det var en ‘utlending’? Og på en måte var det jo det!

   • Ann Margret says:

    Jøss ! Da var det gjerne ikke en purpurmåler som vr hs meg heller 🙂
    ‘Min’ var omtrent like fet som denne – om enn litt blekere i fargen… Ca 1 mnd siden.

    • Seenorway says:

     Det finnes en ‘liten’ snabelsvermer også, men den er litt mer moderat i fargetegningene og har ikke på langt nær så mye ‘rosa’. Har du mye geiterams på tomta, så kan det jo ha vært en slik?

 3. Ann Margret says:

  Dette er en purpurmåler 🙂
  Hadde en slik utfor huset her tidligere !

  • Seenorway says:

   Hei Ann Margret,
   Takk for innspill, emn e sånn ‘Purpurmåler’ har jeg jo bilder av. Denne karen er dobbelt så tjukk 🙂 og dessuten er jo ikke hovedfargen i vingene orangegul. Jeg tror egentlig ikke det er en ‘måler’ i det hele tatt når jeg ser på kroppsfasongen.

 4. Beautiful, I hope all is well, lovely photo ..

  • Seenorway says:

   Hi Sue,
   Yesss, as far as I know – everything is fine. At least as far as the cancer goes! But you know,- there’s some things like ‘age’ which you cannot escape. My slight comfort – neither can anybody else! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.